Culori

Alb: Toate scopurile; echilibrează aura, precum toate culorile provin din lumina albă. Energizant, protectiv, stimulant, distruge energiile negative/distructive, curăţă aura. Oferă protecţie când este aplicat altora şi direcţionat. Luna guvernează albul. Albul guvernează asupra Celui de-al Treilea Ochi, împreună cu…