Senzaţiile percepute în cadrul trezirii şi dinamizării a celui de-al treilea ochi, AJNA CHAKRA

 

Atunci când vom practica cu tenacitate diferitele tehnici consacrate deschiderii celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) vom descoperi că în general există trei tipuri principale de senzaţii care sunt resimţite în zona din mijlocul frunţii:

  1. vibraţii foarte fine;

  2. culori şi senzaţii luminoase;

  3. lumină subtilă indigo.

În general, apariţia Senzaţiilor de vibraţii indică o activare la nivelul structurii eterice, apariţia culorilor şi a senzaţiilor luminoase indică dinamizarea structurilor astrale, perceperea luminii indigo semnifică o stare de deschidere şi accedere în universul astral prin intermediul lui AKASHA TATTVA.

  1. Vibraţiile, furnicăturile, senzaţiile de presiune, de greutate sau de densitate au aceeaşi semnificaţie atunci când ele sunt percepute la nivelul zonei din mijlocul frunţii. Ele toate indică faptul că AJNA CHAKRA a fost trezită şi dinamizată la nivelul corpului eteric (PRANAMAYAKOSHA).

Vibraţia sau senzaţiile echivalente acesteia, cum ar fi: furnicăturile, senzaţiile de presiune, încălzire etc., reprezintă de fapt modalităţi senzoriale prin intermediul cărora devenim conştienţi de corpul nostru eteric. Astfel, de fiecare dată când vom resimţi asemenea senzaţii în vreo anumită parte a corpului nostru, aceasta indică faptul că structura eterică a fost mult dinamizată în respectiva zonă.

Deoarece senzaţiile de furnicături, presiune, densitate, apăsare, căldură au, din punct de vedere subtil, aproximativ aceeaşi semnificaţie şi anume, trezirea şi dinamizarea structurilor subtile eterice, pentru a simplifica şi sintetiza prezentarea tehnicilor spirituale de trezire şi dinamizare a celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) la toate acestea ne vom referi de acum înainte printr-un singur cuvânt generic: vibraţie.

Prin urmare, de fiecare dată când vom vorbi despre senzaţii de vibraţie în zona din mijlocul frunţii ne vom referi la toate formele de manifestare specifică trezirii şi dinamizării lui AJNA CHAKRA la nivel eteric. De asemenea, este necesar să ştim că energia eterică poate deveni mai puternică sau mai redusă, în funcţie de starea noastră generală de vitalitate, precum şi în funcţie de anumite conjuncturi cosmice, sau de anumite preponderenţe TATTVA-ice atât în propria noastră fiinţă, cât şi în Univers.

În afară de aceste variaţii cu caracter cantitativ, vom constata însă şi diferenţe adeseori remarcabile în ceea ce priveşte calitatea vibraţiei, cu alte cuvinte, rafinamentul sau „înălţimea” frecvenţei sale.

Pentru început este însă necesar să nu ne cramponăm urmărind să percepem numai o anumită formă de vibraţie, ci să sesizăm aceste fenomene cu detaşare, aşa cum se prezintă ele în toate nuanţele şi gradele de rafinament pe care le putem percepe. După un anumit interval de timp, senzaţiile vor deveni însă mult mai stabile, acesta fiind un indiciu că deja începem să controlăm anticipativ aceste manifestări energetice. Capacitatea de control asupra acestui fenomen va genera în mod spontan şi o elevare a frecvenţelor vibratorii în propriul nostru univers lăuntric.

  1. Al doilea tip de senzaţii ce pot surveni în zona din mijlocul frunţii este legat de diferitele lumini de natură subtilă, spirituale, de o gamă foarte variată de manifestări, mergând de la o uşoară şi diafană senzaţie echivocă de abur, până la incandescenţa unor culori strălucitoare, vii, orbitoare şi a unor structuri şi imagini neobişnuit de clare şi pure. Aceste diferite manifestări pot fi de asemenea considerate ca fiind echivalente, căci ele indică faptul că AJNA CHAKRA a fost dinamizată la nivelul corpului nostru astral (MANOMAYA KOSHA). Pentru a realiza o expunere sintetică şi clară, ne vom referi la tot acest spectru de manifestări prin termenul generic de „lumină”. Prin urmare, de fiecare dată când vom vorbi despre apariţia unor manifestări de natură luminoasă în timpul exersării tehnicilor spirituale pentru deschiderea celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA), este necesar să înţelegem că prin aceste manifestări luminoase ne referim la unul dintre aceste fenomene aburi subtili diafani, culori, pete de lumină, forme armonioase, sau puncte strălucitoare sau scânteietoare etc.

În practică vom porni de fiecare dată de la fenomenul spiritual ce survine în modul cel mai spontan şi natural în cazul propriei noastre fiinţe, urmărind să-1 transformăm progresiv într-o lumină din ce în ce mai strălucitoare şi mai mare.

Aşa cum a fost revelat în cadrul lecţiilor de SVARA YOGA, corpul astral reprezintă matricea structurală a conştiinţei mentale şi emoţionale a propriei noastre fiinţe. Totuşi, ecuaţia „lumină subtilă” = „percepţie astrală” este imperfectă, căci anumite forme de lumină, având o frecvenţă foarte înaltă, în special lumina alb strălucitoare, provin de la structuri mai rafinate decât structura astrală. Luminile şi culorile care ne vor apărea în mod obişnuit în zona din mijlocul frunţii, atunci când trezim şi dinamizăm AJNA CHAKRA, sunt o indicaţie clară a faptului că structura astrală a celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) a fost activată.

  1. În acest al treilea caz, lumina subtilă indigo are o calitate aparte faţă de celelalte culori şi lumini percepute, fiind cel mai adesea sesizată ca un fond pe care se derulează celelalte lumini sau culori. Ea ne dă chiar senzaţia unui spaţiu subtil imens care se deschide în faţa celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA).

De fapt, perceperea acestei culori indigo este în legătură cu dinamizarea lui AKASHA TATTVA în corpul astral, la nivelul lui AJNA CHAKRA. Acest fenomen indică o dinamizare spirituală excepţională prin intermediul căreia vom avea foarte uşor acces la clişeele AKASHA-ice şi la multe alte dimensiuni spirituale sublime. Aceste percepţii ale lui AKASHA TATTVA se află la baza trezirii şi amplificării capacităţii de clarviziune.

Cu cât vom fi mai mult în rezonanţă cu AKASHA TATTVA, percepând în mod conex o lumină subtilă indigo la nivelul lui AJNA CHAKRA, cu atât mai uşor ne va fi să percepem un spaţiu subtil nu numai în faţa noastră, ci pretutindeni în jurul nostru. Aceste percepţii reprezintă de fapt o poartă pentru accesul conştient şi lucid în universul astral. Acest spaţiu subtil, perceput mai întâi în zona frunţii, este numit în tradiţia yoghină milenară CIT AKASHA, sau spaţiul conştiinţei. El poate fi perceput însă nu numai ca o lumină de culoare subtilă indigo; adeseori, datorită deviaţiilor perceptive sau a dominantei noastre TATTVA-ice, pot apărea senzaţii luminoase albastru închis sau chiar negru, pe fondul cărora se vor derula caleidoscopic pete de culoare galben-pământiu, alb-argintiu, roşu sau albastru, corespunzătoare dinamizării preponderenţelor TATTVA-ice proprii. Pentru a păstra o exprimare sintetică şi lipsită de confuzii, vom desemna prin expresia „spaţiu subtil al conştiinţei” toate senzaţiile luminoase, indiferent de culoarea lor, ce pot apărea ca un fond de bază pe care se derulează toate celelalte percepţii.

În continuare, vom prezenta câteva indicaţii pentru persoanele care nu percep încă nici o vibraţie în zona din mijlocul frunţii, atunci când efectuează aceste exerciţii spirituale de trezire a celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA).

Cel mai adesea, este foarte posibil ca vibraţia deja să existe, dar noi să nu fim încă în stare să o remarcăm. De aceea nu trebuie să ne aşteptăm la un eveniment neapărat extraordinar sau neobişnuit de intens. În realitate, această vibraţie a existat din totdeauna, există şi va exista mereu în zona din mijlocul frunţii noastre, deşi , noi nu ne-am orientat atenţia asupra ei decât rareori.

În alte situaţii, o concentrare insistentă poate chiar bloca procesul; de aceea, nu trebuie să căutăm cu orice preţ să sesizăm vibraţia, ci trebuie să o lăsăm să vină ca de la sine, în mod spontan şi firesc.

Un alt motiv ce ne împiedică să resimţim vibraţia din zona din mijlocul frunţii este faptul că suntem orientaţi în special asupra percepţiilor luminoase şi nu asupra celor vibratile. Dacă percepem lumini, aceasta arată că în mod evident ne aflăm deja, la nivel de percepţie, în planul astral, ceea ce va face să fie mult mai dificil să percepem în acelaşi timp şi planul eteric. În acest caz este suficient să ne continuăm exerciţiul, utilizând lumina ca factor declanşator şi de legătură între VISHUDDHA CHAKRA şi AJNA CHAKRA, în locul senzaţiei vibratile. În acest caz, respiraţia vibratorie de la nivelul laringelui va produce în cele din urmă această lumină.

Nu trebuie să considerăm în mod simplist al treilea ochi (AJNA CHAKRA) drept o structură energetică circulară precum o monedă de 100 lei situată în zona din mijlocul frunţii. În realitate, cel de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) îşi are, din punct de vedere eteric, un traseu ce poate fi asemănat cu un tunel ce porneşte din proiecţia în plan eteric a zonei din mijlocul frunţii, mergând până la proiecţia în plan eteric a zonei din spatele capului la nivelul osului occipital.

De-a lungul acestui sui-generis tunel se găsesc un anumit număr de centrii energetici secundari, numiţi în tradiţia yoghină BINDU, prin intermediul cărora putem intra în legătură cu diferite lumi subtile şi „zone” ale conştiinţei spirituale. Aceasta poate justifica, într-o oarecare măsură, de ce anumite şcoli situează punctul de proiecţie în planul fizic al celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) în zone diferite (de exemplu zona dintre sprâncene, sau zona din mijlocul capului). Deseori, aceşti ezoterişti au ales ca punct de referinţă şi rezonanţă cu AJNA CHAKRA un centru secundar, situat pe traseul acestui tunel, sau chiar o structură energetică ce se află doar în corespondenţă subtilă cu acest tunel. Din punct de vedere subtil, corpul eteric are nenumărate proiecţii, conexiuni şi reflectări în planul fizic. Unii iniţiaţi au considerat AJNA CHAKRA ca fiind „comutatorul” principal al corpului eteric şi, prin urmare, au revelat importanţa extraordinară a acestor proiecţii în planul fizic ale lui AJNA CHAKRA. Totuşi, nu trebuie să stabilim în mod simplificator şi restrictiv o echivalenţă perfectă sau identitate între cel de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) şi glanda pituitară, aşa cum se afirmă în anumite cărţi.

Atunci când vom realiza, în cadrul diferitelor tehnici, treziri şi dinamizări la nivelul lui AJNA CHAKRA vom face de fapt să pătrundă această energie eterică de-a lungul întregului tunel subtil aflat în corespondenţă cu cel de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA). Aceasta va face să aflueze energie eterică atât în sinusul frontal, în nervii optici, în nervii osului etmoid, în diferiţi centri şi ventricule ale creierului, cât şi în glanda pituitară şi chiar în cea pineală.

În neurofiziologia actuală, ventriculelor cerebrale nu li se atribuie un rol important, în realitate însă, din punctul de vedere al tradiţiei spirituale, ele ocupă o poziţie-cheie în ceea ce priveşte apariţia conştiinţei individuale şi în trăirea inefabilă a sentimentului de spaţiu cosmic. De aceea, este simplist şi limitator să alegem doar una dintre structurile fizice şi să o etichetăm ca fiind cel de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA).

La începutul antrenamentului nostru spiritual folosind această metodă nu este cazul să ne preocupăm de acest tunel energetic, ci vom rămâne pur şi simplu conştienţi de ceea ce se petrece în zona din mijlocul frunţii.

 

 

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *