Rugăciuni algoritm de dezlegare

SUITĂ DE RUGĂCIUNI PENTRU DEZLEGARE, PURIFICARE ŞI ECHILIBRAREA STRUCTURILOR SUFLETEŞTI ŞI FIZICE

Este recomandat a se face acest exerciţiu 21 sau 40 zile consecutiv.

Cu mâinile ridicate în sus, direcţionate către cer, spuneţi:

       Doamne Dumnezeule, invoc Puterile Tale Cele Sfinte, provenite din Lumina cea Pură, din Înţelepciunea Desăvârşită şi din Iubirea Infinită a Fiinţei tale Absolute, că eu să mă eliberez de orice boală şi suferinţă, de orice neputinţă trupească şi sufletească, de toate duhurile necurate, de energiile şi programele negative, de orice mă împiedică să împlinesc Voia Ta Cea Sfântă. Toate Doamne să se împlinească după cum este Voia Ta şi a Fiului Tău, Iisus Hristos, Dumnezeul Mântuirii noastre. Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh îmi dezleg Îngerul meu păzitor şi toate energiile mele Kundalini de acolo unde sunt legate, în întuneric sau lumină. Amin.

   În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Îngerul meu păzitor şi toate energiile mele Kundalini s-au reintegrat în structurile mele şi lucrează în folosul fiinţei mele pentru Slava Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh dezleg tot ce este legat pe îngeri, arhangheli, serafimi, heruvimi, ghizi spirituali şi pe toate entităţile de Lumină pe care Tu Doamne le-ai trimis să-mi ajute mie, şi pe care eu le-am câştigat prin Drept Divin, că eu să pot împlini Voia Ta cea Sfântă. Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, toate energiile şi entităţile mele de Lumină, toţi ghizii mei spirituali, toţi îngerii, arhanghelii şi serafimii, toate entităţile de Lumină la care am acces, să vină în ajutorul meu şi înlăuntrul puterilor mele spre mărturisirea Luminii, Iubirii, a Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului, pentru desăvârşirea evoluţiei mele spirituale. Amin.

           În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh creez o sferă de lumină care mă înconjoară şi îmi cuprinde toate structurile sufleteşti, toate structurile mentale, emoţionale, toate chakrele şi corpurile mele spirituale şi trupul meu fizic.

     (Vizualizaţi cum creaţi o sferă de Lumină, proiectaţi Crucea de Lumină în sfera creată şi o umpleţi cu Lumină şi Iubirea Sfintei Treimi. Iar prin ajutorul Crucii de Lumină cresc puterea sferei de lumină).

   Prin Atotputerncia Părintelui Ceresc, prin prezenţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sfera mea de lumină devine întratât de puternică încât nicio energie sau entitate negativă nu pot să pătrundă în ea. ( puneţi în sfera de lumină toate simbolurile învăţate şi invocaţi energiile lor benefice de lumină).

    (Vă vizualizaţi în cadrul sferei de lumină): Doamne sunt înăuntrul Sferei Tale de Lumină!

   Doamne Dumnezeule, sunt aici gata să Te mărturisesc, să trăiesc după principiile Creaţiei Tale, după legile Tale Sfinte şi Absolute.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cu Lumina şi Iubirea Sfantei Treimi mă eliberez, anihihilez şi tai toate corzile malefice, toate stringurile cu toate entităţile şi fiinţele malefice, cu toate duhurile necurate prezente în structurile şi câmpurile mele. Mă eliberez Doamne prin Puterea Ta cea Sfântă de toate proiecţiile infoenergetice trimise către mine, de toate blocajele energetice puse pe fiinţă mea spiritulă şi trupească, că eu să Te pot cunoaşte pe Tine în libertate, în deplină sănătate a fiinţei mele, într-o stare de iubire şi bucurie. Amin.
Doamne, sunt prezent în sfera Ta de lumină care mă protejeză şi îmi încarcă toate structurile cu Lumină şi Iubirea Ta cea Sfântă, toate celule şi microstrucuturile mele se programează să împlinească Voia Ta cea Sfântă.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cu Lumină şi Iubirea Sfintei Treimi, cu energiile Tale Cele Sfinte, Prea Minunată Maică a Domnului, dezleg toate legăturile făcute din lumină şi întuneric care sunt trimise către mine, pe toate structurile şi corpurile mele infoenergetice.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi dezleg tot ce este legat pe viaţă, pe voinţă, pe memorie, pe conştiinţă, pe iubire, pe cunoaştere, pe căsătorie, pe afaceri, pe profesie, pe sănătate, (pe problema pe care o are fiecare…). Şi mă dezleg Doamne de tot ce este legat pe trupul meu, pe organele mele, pe inimă, pe creier, pe ficat, pe sânge, pe rinichi, pe splină, pe pancreas, pe intestine, limfă, sânge şi pe toate Doamne le dezleg şi le trimit la Tine. Mă dezleg Doamne atât cât este voia Ta.
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, îmi dezleg şi îmi activez toate potenţialele divine prezente în mine, îmi dezleg şi îmi activez toate potenţialele Duhului Sfânt prezente în mine, îmi dezleg şi activez toate energiile Christice prezente în mine.
Cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi pe toate le energizez intens pozitiv, împreună cu capacitatea de a iubi, de a simţi bucurie, de a fi smerit, de a cunoaşte generozitatea, blândeţea, bucuria, armonia, curajul, puterea şi pacea… ( … adăugaţi virtuţile de care aveţi nevoie ).
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, în mine se dezvoltă capacitatea creativă de a fi mai bun profesionist ( fiecare de ce are nevoie), de a câştiga bani în scopul de a-i folosi în creşterea mea spirituală şi a-i ajuta pe semenii mei, de a avea relaţii de iubire, de prietenie, de comunicare cu oamenii, pentru a putea accesa Doamne la toate darurile pe care Tu le-ai depus în sufletul meu şi care acum zac neactivate. Amin.
Cu lumina şi iubirea Sfintei Treimi alung şi îndepărtez din structurile mele toate sufletele şi energiile kundalini captive sau legate, de natură umane, animale, îngereşti, planetare sau cosmice, prezente înlăuntrul fiinţei mele şi pe toate Doamne le dezleg şi le trimit către Tine. Amin.
Cu lumina şi iubirea Sfintei Treimi dezleg şi îndepărtez de la mine toate elementele de aer, apă, foc, magmă, plasmă şi toate programele trimise pe metale, siliciu şi elementali care au fost trimişi să-mi încale Liberul Arbitru şi să-mi programeze fiinţa, structurile, câmpurile şi chakrele. Pe toate Doamne le îndepărtez şi le trimit către Tine. Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh anihilez orice blestem pe linie maternă şi paternă, orice blestem de familie sau de neam, anihilez orice vrajă sau făcătură, orice proiecţie infoenergetică negativă, orice spaţiu, program şi entitate malefice. Anihilez Doamne prin Voia Ta orice coardă, string sau legătură malefice care mă ţin legat de entităţi, de elemente şi persoane de vibraţie joasă, de câmpuri, de trăiri emoţionale şi stări mentale care mă leagă la nivel de vibraţie joasă. Pe toate Doamne le anihilez şi le trimit către Tine.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh anihilez orice program de manipulare care mi l-am autoindus sau mi l-am autocreat, anihilez Doamne programele de manipulare trimise de către alţii şi introduse în structurile mele încălcând Liberul meu Arbitru şi Voia Ta, anihilez şi toate conceptele şi supraconceptele greşite din mine, toate schemele mele comportamentale, mentale şi emoţionale care nu respectă legile Tale.
Anihilez Doamne din mine tot ceea ce mă împiedică să cunosc Voia Ta, tot ceea ce mă împiedică să cunosc libertatea şi iubirea şi harurile pe care Tu le-ai pus în mine. Mulţumesc şi Te iubesc Doamne!
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh anihilez orice blocaj prezent la nivel de trup, la nivel de structurĂ anatomică, moleculară şi celulară, anihilez toate blocajele energetice la nivel de suflet şi pe toate Doamne le îndepărtez de la mine şi le trimit către Tine.
Cu lumina şi iubirea Sintei Treimi toate câmpurile mele se aşează coaxial conform matricei originare, toate câmpurile mele sufleteşti, emoţionale, mentale şi fizice se aşează coaxial şi se încarcă cu lumină şi iubire Sfântă (observaţi cum câmpurile se extind).
Doamne, Dumnezeul meu cel Bun, vreau ca în mâinile mele să vină orice infoenergie adăugată malefic, orice energie de suflet străină sufletului meu, orice program malefic care a rămas în structurile mele, vreau să vină aici în mâinile mele (şi le puneţi în mâna stânga iar cu mâna drepată trimiteţi lumină pentru a le anihila). Anihilez programele cu care au fost trimise şi toate programele lor de reîntoarcere, şi le trimit către Tine Doamne. Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, anihilez tot ceea ce mă împiedică să împlinesc Voia Divină, să împlinesc Planul meu Divin creat de Tine, Bunul meu Părinte Ceresc. Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh dezleg sufletul meu de acolo unde este legat, pierdut sau irosit, în lumina sau în întuneric.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, îmi recuperez sufletul meu de acolo de unde este legat, pierdut, rătăcit sau irosit, în lumina sau întuneric. Amin

   În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh vreau că sufletul meu, să vină în mâinile mele, întreg alb, strălucitor aşa cum mi l-a dat Bunul Dumnezeu. Îl vreau aici şi acum. Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, sufletul meu este în mâinile mele, întreg, alb, curat, strălucitor. (aşteptaţi până când simţiţi în mâinile voastre energiile sufletului). Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, îmi refac cu energiile sufletului toate structurile afectate la nivel celular, molecular, anatomic, fizic, emoţional şi mental. (vizualizaţi cum mâna dreapta, încărcată cu energiile sufletului, se îndreaptă către inimă, de 3 ori consecutiv). Amin.
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, tot ce este al meu prin Drept Divin îl vreau aici şi acum, spre slujirea Luminii şi Iubirii Sfintei Treimi şi a Maici Domnului, înspre mântuirea mea şi a oamenilor. Amin. ( mâinile încărcate de lumină le treceţi peste întreg corpul, un fel de duş de lumină).

Rugăciunea de mulţumire şi iubire pentru sfârşitul exerciţiului:
Îţi mulţumesc şi te iubesc Bunul meu Părinte Ceresc, Creator al tuturor lumilor de lumină şi iubire, lumi văzute şi nevăzute. Îţi mulţumesc şi te iubesc Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu al Iubirii, al Bucuriei şi Smereniei Desăvârşite. Îţi mulţumesc şi te iubesc Duh Sfânt, purtător şi implinitor al Voii Părintelui Suprem şi al Sfintelor Sale Haruri. Îţi mulţumesc şi Te iubesc Minunată şi Sfântă Fecioara Maria, Maică a Dumnezeului Nostru. Va mulţumesc şi vă iubesc pe voi Fiinţe Spirituale care aţi ales să slujiţi Creaţiei de Lumină a Părintelui Suprem; Mulţumesc şi iubesc întreaga omenire; iubesc şi mulţumesc întregii Creaţii Cereşti pentru darul vieţii de lumină oferit mie şi tututor fiinţelor, clipă de clipă, ceas de ceas, ca noi să cunoaştem şi să mărturisim Gloria şi Slava Părintelui Ceresc, Dumnezeu al Dumnezeilor, Căruia îi dedic întreaga mea viaţă, acum şi în veşnicia fiinţei mele. Amin.

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Un comentariu la „Rugăciuni algoritm de dezlegare

  1. Mulțumesc cu recunoștință pentru frumoasa rugaciune!
    ÎN NUMELE TATALUI AL FIULUI AL SFANTULUI AMIN!
    DOAMNE AJUTA-NE SA FIM SĂNĂTOȘI 🙏

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *