Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și toată lucrarea diavolească

Rugăciunea Sfântului Ciprian este una dintre cele mai puternice rugăciuni pe care le puteți rosti împotriva vrăjilor, farmecelor, blestemelor, descântecelor și deochiului.
Pentru un efect maxim, această rugăciune trebuie spusă timp de 9 zile, timp de 9 ori pe zi.

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Tie. Tu Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-si dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavolești. Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele). Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșalele, știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Cine a fost Sfântul Ciprian?

Sfântul Ciprian este recunoscut de credincioși drept cel care înlătură farmecele și vrăjile.

Viaţa lui s-a după ce a încercat, fără succes, să dovedească cât de puternice sunt vrăjile lui puse în practică asupra fecioarei Iustina, o tânără care se creştinase. Aglaid, i-a cerut vrăjitorului Ciprian să-l ajute şi să câştige dragostea tinerei Iustina. Ciprian a încercat cele mai grozave vrăji. Toate încercările lui au fost zadarnice. În mod surprinzător, demonii n-au avut putere asupra Iustinei şi s-au răzbunat chiar pe Ciprian.

Pus în faţa acestui fapt, influenţat şi de puterea credinţei prin care Iustina a învins răutatea demonilor, vrăjitorul Ciprian a hotărât să se boteze şi să propovăduiască credinţa creştină. Nu după multă vreme, Ciprian a devenit preot şi apoi episcop. În timpul persecuţiei creştine, dezlănţuită de împăratul roman Deciu, au căzut victime şi episcopul Ciprian, şi credincioasa Iustina.

Împăratul a cerut ca fiecare cetăţean din Imperiul Roman să fie obligat să aducă în templele păgâne o jerfă şi să primească un certificat de confirmare că a îndeplinit această obligaţie. Episcopul Ciprian şi Iustina n-au vrut să se închine idolilor şi n-au renunţat la credinţa creştină. După acest refuz ferm, Ciprian şi Iustina au fost torturaţi şi în cele din urmă, decapitaţi.

, , ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Un comentariu la „Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și toată lucrarea diavolească

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *