Rugăciunea lui Gavriil Stiharul te ajută să scapi de farmece

 

Rugăciunea lui Gavriil Stiharul te ajută să scapi de farmece

Înviază Dumnezeu,

gândul vrăjmaş risipească-se ca fumul ucigaş,

în calea vântului, ca fumul ucigaş.

Risipeşte, Doamne, reaua pătimire

şi dă vieţii mele însănătoşire,

sufletului robit însănătoşire.

Risipeşte al vicleanului farmec viu,

ce sufletul mi-l pierde pasăre-n pustiu,

dă-i un strop de apă păsării-n pustiu.

Risipeşte vraja care se răzbună,

sufletu mi-e zdrobită pasăre-n ţărână,

albă și zdrobită pasăre-n ţărână.

Dă-mi stihul cel dulce din Sfânta Psaltire

să biruiască vicleana nălucire,

cuvânt din Psaltire peste nălucire.

Sfântul Tău Nume să-nfricoşeze acum,

pe îngerul căzut, pe magul cel nebun,

cu Sfântul Tău nume, ceartă-l pe cel nebun.

Vădeşte lumii întregi pe cel viclean,

farmecul viu trimis prin gândul cel viclean,

Oh, Doamne, întoarce gândul cel viclean.

Sufletului dă-i tihna cea dulce,

vraja risipeşte cu Sfânta Ta cruce,

scutul meu să fie Sfânta Ta cruce.

Şi-atunci, Sfinte, chiar şi în a morţii vale,

eu voi sta-n picioare, Numele Tău-i zale,

Alţii vor cădea, Numele Tău-i zale.

X

Rugăciunea Sfântului Ciprian, în stihuri – de Gavriil Stiharul     

 Stăpâne Doamne al nostru Iisuse Hristoase,

Ziditorul tuturor celor frumoase,

Chivernisitorul celor frumoase…

Împăratul împăraților nemărginit,

Tu Doamne al domnilor, fii pururea slăvit,

slavă Ție mare, fii pururea slăvit.

Tu Ce în lumina nepătrunsă locuiești,

Tu Care slăvit și vrednic dăinuiești,

În lumina neapropiată dăinuiești…

Acum, pentru rugăciunile robului Tău,

Îndepărtează lucrările celui rău,

Depărtează viclenia demonului rău.

Revarsă ploaie bună peste tot pământul,

fă să rodească la bună vreme câmpul,

cu ploaie bună fă să rodească câmpul.

Copacii și viile să dea rodul bun,

dezleagă pântecele femeilor acum,

de nerodire pântecele femeilor acum.

Când dezlegate vor fi acestea toate

de legăturile cele fermecate,

dezleagă și celelalte de cele fermecate.

Pe robul Tău ce cu credința se roagă,

cu toți cei ai casei Tu îl dezleagă,

de legăturile satanei Tu îl dezleagă:

De cele ale potrivnicilor puteri,

de legăturile vrăjmașilor dureri,

de legăturile farmecelor dureri.

Doamne al părinților noștri Dumnezeu,

împiedică toată lucrarea celui rău,

lucrarea vrăjmașă a demonului rău.

Tu la farmece și vrăji dai dezlegare,

Tu ce dezlegi de satanicească lucrare

și distrugi toată a vicleanului lucrare…

Ce, prin pomenirea Sfântului Tău Nume,

dezlegi satanicească lucrare în lume,

distrugi a lui vicleană lucrare în lume…

Pe robul Tău ce cu credința se roagă

de legăturile satanei îl dezleagă,

de legăturile celui rău îl dezleagă.

Dezleagă-l de e legat în cer sau pe pământ,

cu piele de animale fără de cuvânt,

sălbăticiunile cele fără de cuvânt.

Dezleagă de e legat cu fier, piatră sau lemn,

cu scriere, sânge de om sau cu alt semn,

cu sânge de pasăre, pește sau alt semn.

Dezleagă de e legat prin necurăție

sau în alt chip prin vreo blestemăție,

din altă parte prin vreo blestemăție.

Dezleagă de-au venit din mări sau furtuni,

din morminte sau alt loc sau din genuni

sau în alt chip s-au abătut de prin genuni.

Dezleagă de au venit prin unghii sau gheare,

prin păsări, prin șerpi sau din locuri murdare,

din pământ al morților sau din locuri murdare.

Dezleagă de-au venit prin bolduri și ace,

dezleagă pentru totdeauna și desface,

acum cu puterea Ta, Doamne, desface.

Dumnezeule, Care le cunoști pe toate,

dezleagă și sfarmă cele blestemate,

lucrările magiei cele blestemate.

Pe robul Tău ce cu credință Te cinstește,

cu toți cei ai casei ai lui Tu îl păzește

de vrăjmașul ce pururi uneltește.

Păzește această casă de vrăji și de năluci,

fă-i cinstitei și de viață făcătoarei cruci

loc în această casă, cinstitei Tale cruci.

Zdrobește cu însemnarea ei pe cel viclean,

depărtează lucrarea celui dușman

de la robul Tău, lucrarea celui dușman.

Pe robul Tău ce cu credința se roagă,

cu toți cei ai casei ai lui Tu îl dezleagă

de toate farmecele, Tu îl dezleagă:

De demonul de amiază și de mânia,

de tot blestemul, boală și lăcomia,

de invidia și de nemilostivirea…

De farmece, clevetire și mândrie,

de neputință neînduplecare și prostie,

de cruzime, nedreptate și trufie…

De rătăciri și greșalele știute,

de lucrări și greșalele neștiute,

de păcate și greșalele neștiute.

Iată, Numelui Tău Sfânt eu mă închin,

că binecuvântat ești acum și în veci, amin.

Binecuvântat ești, Doamne, în veci, amin.

Sursa: Poezii Gavriil Stiharul

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *