Rugăciunea către Sfântul Efrem cel Nou a celui cuprins de depresie şi anxietate

Mulţi sunt oamenii care au fost ajutaţi de Sfântul Efrem cel Nou să treacă peste depresie sau peste sentimentele de întristare. Din acest motiv Sfântului Efrem cel Nou este cunoscut ca fiind “Izbăvitorul celor cuprinşi de întristare şi de depresie”.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui care se întristează ori se înfricoşează adeseori

Bunul Părinte Efrem, foarte adesea mintea mea este cuprinsă de întristare şi mi se pare că inima îmi e ca o frunză bătută de vânt, ce este cu totul nestatornică. Puţină linişte pe care o am mi se spulberă la cea mai mică frică pe care o întâmpin şi, puţin câte puţin, aceasta simţire se preschimbă în spaimă şi panică. Aceasta cuprinzându-mă, mă paralizează cu totul, iar sufletul meu se simte pierdut şi al nimănui. Doar cuvintele de rugăciune mai domolesc întrucâtva această stare şi îmi îngăduie să răsuflu în întunericul şi spaima ce mă cuprind. Ajută-mi şi mie cu grăbire, Sfinte Părinte Efrem, căci nu ştiu ce să mai fac şi la cine să mai merg. Tu înţelegi mai bine ca oricine starea în care mă aflu, pentru că ţie ţi-a fost înmiit mai greu atunci când te batjocoreau, te schingiuau şi te ucideau acei oameni cu inimi păgâne. Pune şi în inima mea o picături din răbdarea şi tăria ta mucenicească şi astfel, tămăduieşte-mă şi întremează sufletul meu cel zdrobit de pătimirea fricii şi a mâhnirii. Deschide-mi şi mie cale senină, spre a împlini în viaţa mea învăţătura Evangheliei, şi mă izbăveşte de toată slăbiciunea şi nestatornicia minţii şi a inimii. Ajută-mă să înţeleg din viaţă şi pătimirile tale care este puterea poruncilor Domnului Hristos, ca şi eu, împlinindu-le după putere, să dobândesc măcar şi puţin dintru dragostea şi înţelepciunea ta nepieratoare. Pentru marea şi nespusa ta bunătate, fii şi mie prieten, dumnezeiescule Efrem, împreună-călatorind cu mine în răstimpul vieţuirii pământeşti, ca, povăţuindu-mă şi luminându-mă în chip tainic, să pot ajunge în Împărăţia cea Veşnică, unde străluceşte de-a pururi cu razele dragostei Preasfânta şi de viaţă făcătoarea Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Amin.

Ortodoxia

Navigare în articol

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *