Rugăciune pentru cel urmărit sau lovit de blestem

 

Pentru dezlegarea de blestem se poate face următorul ritual care durează 7 săptămâni sau se poate citi doar rugăciunea dacă asta doriți.

Dacă alegeți să faceți ritualul complet, începeți în ziua din săptămână în care v-ați născut. De exemplu v-ați născut într-o zi de marți, veți începe ritualul într-o zi de marți.

Lunea, miercurea și vinerea se ține post.

Cereți-vă iertare pentru tot gândul rău, cuvântul rău și blestemul pe care le-ați avut sau făcut vreodată.

 În fiecare zi rostiți rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel: în prima zi toate în gând, ziua a doua în șoaptă, ziua a treia cu voce lină, și continuați în acest fel.

Continuați cu această invocare:

        Iartă-mă, Doamne, dacă am blestemat în orice chip vreodată. Șterge urma, rana și lucrarea blestemelor mele. Apără-mă de tot blestemul care ar putea fi sau ar putea veni asupra mea. Dezleagă-l, oprește-l, risipește-l și vindecă rănirea, lovirea, strivirea și toată lucrarea lui în mine.

     Că a Ta este Împărăția, Puterea și Slava, a Tatălui, a Fiului și  a Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor, Amin.

Apoi o dată: (Iar în ziua din săptămână în care v-ați născut, această rugăciune se zice de 7 ori.)

Rugăciune pentru cel urmărit sau lovit de blestem

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Tată al binecuvântării și al zidirii noastre, revarsă acum peste mine binecuvântarea Ta și mă păzește în cărarea împlinirii ei. Păzește-mă de tot răul, și de tot blestemul, numit sau nenumit de mine; știut sau neștiut; născut în mine sau în cei apropiați; trimis spre mine cu putere sau venit din întâmplare; intrat în viața mea prin vină sau fără de vină; ori care și de oriunde și de oricând ar fi el; chiar dacă ar fi fost rostit și trimis asupra mea de mama sau de tata care m-au născut; blestem rostit de ei în ceas greu de supărare, de nedreptățire, sau de durere; blestem venit și moștenit din neam, nume, viță și seminție; blestem chemat de ale mele dorințe și trăiri în fărădelegi și greșeli; blestem venit pe bună dreptate sau pe nedrept asupra mea; blestem căzut din întâmplare și fără vină peste mine; blestem rostit de ale mele buze; blestem rostit și trimis asupra mea de ai mei semeni cu știință sau neștiință, în ceas rău, rostit și trimis asupra mea prin rugăciunile psalmilor sau ale invocării Numelui Tău, sau a dreptății Tale, sau a cereștilor Tale puteri; blestem al poporului sau al națiunii în care m-am născut; blestem născut din blestemul meu asupra celui binecuvântat de Tine; blestem născut din reaua mea grăire de părinții mei; blestem născut din mutarea hotarului aproapelui meu, făcută de mine sau de strămoșii mei; blestem născut din batjocura mea față de cel însemnat cu neputințe și handicap; blestem născut din judecata mea strâmbă față de străin, față de orfan sau față de văduvă; blestem născut din alegerile mele; blestem cu grea datorie și tribut de bunuri materiale, de sănătate sau de viață; blestem greu și de nedezlegat de vreo putere omenească; blestem întărit de ale mele greșeli; blestem ascuns și de necunoscut; blestem mare și greu pe care numai Tu, Atotputernice, îl poți dezlega și risipi. Te rog, Tată, acum și Te invoc: Dezleagă-l și îl îndepărtează de la mine, din a mea viață, din a mea moștenire, neam și seminție. Scoate-mă din el și de sub puterea lui. Oprește-l să nu mă poată urmări și nici să poată veni sau tăbărî în vreun chip asupra mea. Risipește-l cu al Tău cuvânt și cu puterea binecuvântării Tale. Spulberă toată lucrarea și toată puterea lui prin trimiterea și prin lucrarea puterilor Tale cele bine rânduite spre această eliberatoare și tămăduitoare lucrare. Vindecă-mi toate rănirile care mi le-a adus. Ridică-mă din strivirile loviturilor lui. Iartă-mă dacă și eu la rândul meu am săvârșit aceste rele, dacă am blestemat cumva vreodată sau am chemat blestem în viața mea. Iartă-mă, Iartă-mă, Iartă-mă și mă vindecă și șterge greșeala mea și ajută-mă Doamne, să mă îndrept și să îndrept răul săvârșit. Dezbracă-mă de toate hainele blestemului și îmbracă-mă în haina binecuvântării Tale. Scoate unt-delemnul răutății și al blestemului din oasele mele și revarsă peste mine acum, untdelemnul binecuvântării Tale. Îți mulțumesc, Doamne, și Te rog și Te invoc fii acum și mereu cu mine și nu mă părăsi când eu cad, sau atunci când eu Te părăsesc pe drum de răutate și strivire. Însănătoșește-mă prin a Ta mare și tainică lucrare. Întărește-mă și mă ajută să mă pot purta pe picioarele mele până la a mea ultimă răsuflare. Ajută-mă și mă păzește cu îngerii Tăi cei binecuvântați, cu arhanghelii Tăi cei luminați, cu slujitorii Tăi cei de Tine rânduiți spre paza, apărarea, întărirea, înțelepțirea și ajutorarea mea. Că Tu ești Cel ce ierți și binecuvintezi pe cei care Te binecuvintează, și sfințești, și ajuți pe cei care își pun nădejdea lor în Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu.

Îți mulțumesc! Amin. Amin. Amin.

Uniune Spirituală

, , ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

2 comentarii la „Rugăciune pentru cel urmărit sau lovit de blestem

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *