Rugăciune la îngrozirea de tunete şi de fulgere

(Rugăciune din Molitfelnic)

Domnului să ne rugăm.

 Iarăşi ne aducem aminte de pedeapsa Ta, Doamne, Iubitorule de oameni Stăpâne, iară‑şi rugăciuni de iertare de la robii Tăi cei netrebnici, care ştim că, cu cât prisoseşte mulţimea păcatelor, cu atât mai mult le covârşeşti pe acestea cu milostivirea Ta care nu ţine minte răul. Pentru aceea ne rugăm Ţie: întoarce mânia Ta de la noi, ca nu în veac să Te mânii pe noi, ci cu mila Ta să ne înviezi pe noi cu îndurările Tale. Doamne, Dumnezeul nostru, Care întăreşti tunetul şi slobozeşti fulgerele şi toate le faci spre mântuirea lucrurilor mâinilor Tale, caută cu iubirea de oameni şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul, mânia şi nevoia şi de îngrozirea cea de acum; că ai tunat din cer, Doamne, şi fulgerele ai înmulţit şi ne‑ai tulburat pe noi; îndură‑Te spre noi, Milostive; la Tine scăpăm, şi milele Tale cele bogate trimite peste noi şi miluieşte pe robii Tăi, ca un bun şi iubitor de oameni, ca să nu ne ardă pe noi focul mâniei Tale, nici să ne topească pe noi iuţimea fulgerelor şi a tunetelor Tale; ci după ştiută milostivirea Ta potoleşte‑Ţi mânia şi schimbă văzduhul în bună linişte, şi cu razele soarelui risipeşte întunecimea care este asupra noastră şi împrăştie norii cei întunecaţi. Că Tu eşti Dumnezeul milelor, al îndurărilor şi al iubirii de oameni, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *