RUGĂCIUNE de EXORCIZARE CĂTRE SF. ARHANGHEL MIHAIL

Stropind cu aghiazmă se spune rugăciunea:

Glorioase sfinte arhanghel Mihail, prinţ al oştirii cereşti, apără-ne în lupta grea care o ducem împotriva puterilor şi domniilor, conducătorilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răului. Vino în ajutorul omului, pe care Dumnezeu l-a făcut veşnic, după chipul fiinţei Sale, şi l-a răscumpărat cu preţ scump, de sub tirania Diavolului.

Luptă-te azi, împreună cu oştirea îngerilor sfinţi, lupta Domnului, aşa cum ai luptat odinioară împotriva lui Lucifer, căpetenia trufiei şi a îngerilor lui răzvrătiţi; aceştia nu au izbutit să ţi se împotrivească, şi nici nu a mai fost loc pentru ei în cer.

Arată-te deci, prinţ invincibil, poporului lui Dumnezeu, şi dă biruinţă împotriva duhurilor răutăţii care năvălesc.Pe tine te cinsteşte Biserica drept ocrotitor şi păzitor; pe tine te preamăreşte ca apărător împotriva puterilor nelegiuite ale Iadului; ţie ţi-a încredinţat Domnul sufletele celor răscumpăraţi spre a le aşeza în fericirea cerului. Roagă-te Dumnezeului păcii, să zdrobească pe Satana sub picioarele noastre, ca să nu-i mai poată ţine prinşi pe oameni şi să nu mai dăuneze Bisericii.

Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în luptăîn ziua bătăliei, fii ajutorul nostru contra răutății și curselor demonului. Să-l certe Dumnezeu, ne rugăm cu umilință; și Tu, Prinț al Străjii Cerești, prin Forța Divină, azvârle în infern pe Satana și alte spirite rele, care hoinăresc prin lume, spre pierzania sufletelor. Amin.

Oferă rugăciunile noastre înaintea Celui Preaînalt, ca să ne întâmpine degrabă îndurările Domnului; şi să-l înşfaci pe balaur, pe şarpele din vechime, care este Diavolul şi Satana, să-l arunci din nou în abis, ca să nu mai amăgească neamurile. Amin.

Iată, Crucea Domnului, fugiţi puteri vrăjmaşe. Biruit-a Leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David. Fie, Doamne, mila ta spre noi, Precum şi noi nădăjduim în tine. Doamne, ascultă rugăciunea mea, și strigarea mea la tine să ajungă.

Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Iisus Cristos, chemăm sfântul tău nume şi ne rugăm stăruitor şi cu smerenie îndurării Tale, pentru ca, prin mijlocirea neprihănitei şi pururea Fecioare Maria, Mama noastră, şi a fericitului sfânt Arhanghel Mihail, să binevoieşti a ne da ajutor împotriva Satanei şi a tuturor celorlalte duhuri necurate, care, căutând să dăuneze neamului omenesc şi să ducă sufletele la pieire, bântuie prin lume, dăunând neamului omenesc și ducând sufletele la pieire.

Sf. Maria, Regina îngerilor, roagă-te pentru noi!

Să ne rugăm. Dumnezeule al cerului, Dumnezeule al pământului, Dumnezeule al Îngerilor, Dumnezeule al Arhanghelilor, Dumnezeule al Patriarhilor, Dumnezeule al Profeților, Dumnezeule al Apostolilor, Dumnezeule al Martirilor, Dumnezeule al Mărturisitorilor, Dumnezeule al Fecioarelor, Dumnezeule care ai putere să dai viață după moarte și odihnă după trudă, căci nu este alt Dumnezeu în afară de tine și nici nu poate fi în afară de tine, Creator al tuturor văzutelor și nevăzutelor, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ne rugăm cu umilință maiestății slavei tale să ne izbăvești cu tărie de orice putere a duhurilor iadului și să ne binevoiești a ne păzi nevătămați.

(Lc 1, 46-55) «Mărește sufletul meu pe Domnul și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a privit la umilința slujitoarei sale și iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic și sfânt e numele lui și mila lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. Arătat-a puterea brațului său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor; i-a dat jos pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți; pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. Primit-a pe Israel, slujitorul său,
aducându-și aminte de îndurarea sa, precum a grăit către părinții noștri, lui Abraham și seminției lui în veac.»

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!

           Cu drag, spre folosul vostru, Uniune Spirituală!

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Un comentariu la „RUGĂCIUNE de EXORCIZARE CĂTRE SF. ARHANGHEL MIHAIL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *