Rugăciune către Domnul, pentru curăţirea şi îndreptarea vieţii

 Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Cel ce Te-ai arătat în lume ca să ridici păcatul ei, Cel ce Te-ai făcut om fără de păcat, ca să ne slobozeşti de la rătăcirea vrăjmaşului, să ne dai nouă viaţa veşnică şi să ne mântuieşti, ridică de la mine toată nesimţirea şi nepriceperea, lenevia, lucrarea cea urâtă, neluarea aminte şi obişnuinţa cea rea.

Schimbă Doamne, iubitorule de oameni, înclinarea cea iubitoare de păcat în voinţă bună, în lucrarea cu osârdie a poruncilor Tale dătătoare de viaţă, în poftire de bunătăţile Tale cele negrăite, în dorire neîncetată de împărăţia Ta.

Pune în sufletul meu dorul dobândirii veseliei celei cereşti, că încă de aici de pe pământ, să iau arvunile vieţii celei veşnice, şi în lume să petrec ca cei mai presus de lume, precum Tu Doamne, Ziditor minunat, ai zidit pe om din început şi aşa voiai să petreacă de-a pururea.

Străluceşte peste mine, Soare al dreptăţii, Lumina lumii, razele Tale cele dulci şi de viaţă făcătoare, şi încălzeşte toată firea mea cea necunoscătoare.

Luminează-mi puterile sufletului meu, înţelepţeşte-mi mintea, întăreşte-mi cugetul, întemeiază-mi gândul, îndreptează-mi imaginaţia, înfrânează-mi ochii, şi povăţuieşte-i să vadă curat şi drept.

Deschide-mi urechile spre ascultarea înţelepciunii şi a cuvintelor Tale cele sfinte.

Îngrădeşte-mi mirosul, şi-l îndreaptă să alerge la mireasma cea bună a mirului Tău celui înţelegător, Mire cel frumos în podoabă decât toţi fiii oamenilor.

Ocârmuieşte-mi pipăirea, ca mâinile mele să se întindă cu cuvioşie spre facerea de bine spre cel de aproape, iar picioarele mele să alege cu osârdie pe calea cea dreaptă a sfintelor tale porunci, şi să vestească pacea.

Sădeşte în inima mea, Doamne, frica Ta cea preacurată, şi prin ea, întraripează-mă către dragostea Ta.ˮ

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *