RAZELE MAEŞTRILOR ÎNĂLŢAŢI

Maeştrii Înălţaţi sunt fiinţe spirituale iluminate care:
-au avut cel puţin o existenţă terestră
-de-a lungul mai multor vieţi s-au străduit să îşi îndeplinească misiunea şi raţiunea de a fi (planul divin), prin această înălţându-se la sursa lor divină şi reunindu-se cu Spiritul – deşi odată au avut corpuri fizice ca şi cele ale noastre, acum locuiesc în planurile energetice superioare, având corpuri de lumină.
-au ales să rămână conectaţi cu sufletele din planul terestru pentru a le îndruma. Ei sunt profesorii omenirii, sfătuind pe toţi aceia care se află pe o cale spirituală şi a căror dorinţă este de a se reuni cu conştiinţa Divină.

Unii dintre aceşti Maeştri Înălţaţi au lăcaşuri spirituale în planurile energetice superioare, în care putem călători în corpurile noastre eterice în timpul somnului sau al meditaţiei.

Marea Frăţie Albă este o organizaţie spirituală, alcătuită din acei Maeştri Înălţaţi care deşi au devenit nemuritori, au declarat că „nu vom trece în în planurile energetice superioare şi ne vom lasa fraţii şi surorile în urmă pe Terra. Vom rămâne şi vom asista.”

Din această organizaţie mai fac parte şi reprezentanţi ai ierarhiilor angelice, precum şi reprezentanţi ai civilizaţiilor de pe alte planete implicaţi în procesul de evoluţie al lumii noastre.

Organizaţia include membri venind din fiecare cultură, rasă, şi religie, sfinţi aparţinând culturii vestice precum şi înţelepţi aparţinând civilizaţiilor orientale, care s-au reunit cu Spiritul Divin, ieşind de sub incidenţa ciclurilor Karmei şi înălţându-se în planurile energetice superioare unde se află locaşul spiritului.

De-a lugul veacurilor îi regăsim în fiecare religie ca şi promotori ai educaţiei, artei şi ştiinţelor.

În diverse materiale tip channel, organizaţia se regăseşte şi sub denumirea de Lojă Albă, Frăţia Luminii, Frăţia.

Marea Frăţie Albă desfăşoară o activitatea intensă de instruire prin intermediul seminariilor, cărţilor, conclavelor, precum şi prin formarea individuală a discipolilor.

Chohanii celor 7 Raze

Chohan este un termen care semnifică „lord” sau „master.” Este un titlu de respect şi onoare. Aceşti şapte chohani sau lorzi ai razelor s-au specializat în a îngloba calităţile razei respective de-a lungul multiplelor existente terestre, iar acum ne învaţă şi pe noi cum să educăm aspectele ale personalitaii care ţin de acea rază.

Deşi fiecare dintre noi avem o atracţie naturală către una sau două raze, ideal ar fi să atingem un anumit nivel de evoluţie la toate cele şapte raze, pentru a începe procesul de ascensiune.

Cei şapte chohani şi razele aferente:
-El Morya, prima rază, cea a Voinţei Divine, a puterii şi a credinţei;
– Lanto, raza a doua, a iluminării, înţelepciunii şi înţelegerii;
-Paul Veneţianul, raza a treia a compasiunii şi iubirii;
-Serapis Bey, a patra rază, a purităţii;
– Hilarion, raza a cincea, a adevărului, a ştiinţelor şi a vindecării;
– Nada, raza a şasea, a păcii şi a serviciului;
-Saint Germain, raza a şaptea, a libertăţii, a justitieiei, a alchemiei şi a transmutării.

Această structură este condusă de un Maestru Înălţat denumit Maha Chohan.

Maestrul El Morya

El Morya este „Guvernatorul” Razei Întâi, raza albastră a puterii, voinţei divine şi a credinţei. El exemplifică de asemenea şi celelalte calităţi ale razei albastre: leadership, utilizare cu discernământ a cuvântului şi a puterii şi încredinţarea vieţii proprii Voinţei Divine.
Maestrul îşi ajută toţi studenţii care doresc să înglobeze aceste trăsături, să deţină controlul asupra chakrei gâtului şi să primească darurile Sfântului Duh, daruri ale înţelepciunii cuvintelor şi a credinţei în Voinţă Divină.

De-a lungul istoriei El Morya a fost Abraham, Melchior (unul din cei trei magi de la răsărit care au venit să îl întâmpine pe Iisus), regele Arthur şi Thomas Becket.

Ultima sa încarnare a fost El Morya Khan. În mod paradoxal, există puţină informaţie referitoare la această existenţă a sa. Se ştie că fost un prinţ Rajput, în clasa Indiană a luptătorilor şi a conducătorilor renumiţi pentru curajul şi onoarea lor. Data naşterii sale nu se ştie cu certitudine. În 1898, El Morya s-a înălţat în inima lui Dumnezeu.

El Morya, este cunoscut şi sub numele de Master M, care a lucrat împreună cu prietenul sau Koot Hoomi Lal Singh punând bazele Societăţii Teosofice, a cărei scop era răspândirea cuvântului Divin. Mesajele lor s-au materializat într-o serie de scrisori adresate unui grup de discipoli, documente care acum se află la British Museum în Londra. După înălţarea să în 1898 el a continuat să lucreze prin Nicholas şi Helena Roerich la începutul anilor 1900 şi mai recent prin intermediul lui Mark şi Elizabeth Prophet la începutul anilor 1950.

Una dintre cele mai importante învăţături ale lui El Morya se referă la Voinţa Divină care sălăşluieşte în fiecare dintre noi. El ne explică că prin alinierea şi îmbrăţişarea acesteia fiecare dintre noi se contopeşte în mod treptat cu Sinele său Superior. Înţelegând şi urmând imboldurile acestuia, ne vom putea indeplini misiunea noastră în această viaţă. El Morya împreună cu celelate fiinţe de lumină care guvernează raza albastră, ne învaţă că dacă voinţa studentului este una cu Voina Divină, acesta va reuşi indiferent de circumstanţe.

Lăcaşul său eteric este deasupra Darjeeling, India.

Maestrul Lanto

Lanto este „Guvernatorul” Razei a Doua, raza galbenă a înţelepciunii, înţelegerii şi a judecatei.Celelalte virtuţi caracteristice acestei raze sunt discernământul şi iluminarea. Lord Lanto ne ghidează pe drumul evoluţiei spirituale lucrând asupra iluminării şi coordonării activităţilor din chakra coroană. De asemenea el ajută sufletele să primească darurile cuvântului plin de înţelepciune şi a celui plin de substanţă, daruri oferite de Sfântul Duh.

Cele mai multe încarnări ale sale au fost în China. În una din vieţile sale a fost Ducele Chou, care a fost mentorul lui Confucius.
În timpul ultimei sale vieţi, prin iubirea sa neţărmurită pentru Divinitate, Lanto a activat lumina divină din inima sa, care a devenit vizibilă sub forma unei energii aurii care emană din pieptul său. El dorea ca prin această mărturie vie ceilalţi semeni ai săi să recunoască şi să înţeleagă că fiecare dintre ei posedă această sămânţă de lumina divină şi că aceasta este poartă către iluminarea personală. Până la înălţarea sa (anul 500 IC), acea lumină a rămas activată în pieptul său.

Maestrul Paul Veneţianul

Paul Veneţianul este „guvernatorul” Razei a Treia, raza roz a Iubirii Divine, compasiunii şi acţiunilor caritabile. Celelalte virtuţi importante pentru care Maestrul este un exemplu sunt creativitatea şi frumuseţea. Paul ne îndrumă pe calea Iubirii Divine, acţionând plini de iubire, ceea ce înseamnă să depăşim etapa de a contempla cu iubire şi a trece în etapă de a fi plini de iubire în faptele şi gândurile noastre. El ne ajută să ne clarificăm unele aspecte ale Iubirii Divine. De exemplu, compasiunea adevărată ajută sufletul persoanei să se înalte, pe când simpatia umană face ca sufletul să se complacă în problemele specifice acestei dimensiuni, fără a avansa pe calea spirituală. Maestrul ne ajută să primim darurile discernământului, daruri oferite de Sfântul Duh.

Paul ne vorbeşte despre frumuseţea noastră interioară, noi fiind creaţii magnifice ale Divinităţii şi ne susţine în eforturile noastre de a ne contopi cu Sinele Superior. În acest sens ne învaţă cum să redescoperim conştiinţa Christică dezvoltându-ne calităţile intuitive şi creative din inima noastră şi din centrul energetic al inimii.

În timpul vieţii sale din secolul al şaisprezecelea, ca renumitul pictor Renascentist, cunoscut sub numele Paulo Veronese, el a creat noi culori pline de vibraţie, punând la punct o nouă tehnică de prepararea a pigmenţilor. Prin modul în care figurile biblice şi sfinţii au fost pictaţi în tablourile sale, omul simplu se putea identifica cu aceştia şi putea ajunge la o înţelegere profundă a Divinităţii.

Maestrul îndrumă atât pe cei care au ales să stăpânească virtuţile Razei Roz, cât şi pe studenţii artelor, muzicii, arhitecturii şi designului.
Lăcaşul sau eteric se află deasupra râului Rhone în sudul Franţei şi se numeşte, Castelul Libertăţii (Château de Liberté).

Maestrul Înălţat Serapis Bey

Serapis Bey este „Guvernatorul” Razei a Patra, raza albă. Câteva dintre calităţile acestei raze sunt puritatea, disciplina, bucuria, speranţa şi perfecţiunea. Serapis lucrează cu studenţii care doresc să îşi dezvolte aceste calităţi, să dobândească controlul asupra chakrei rădăcină şi să îşi activeze în mod gradat şi în condiţii de siguranţă energia Kundalini care se află localizată în acel centru energetic. Serapis este un adorator al Mamei Divine şi al focului şi luminii ei în toate sufletele de pe pământ.

Este supranumit şi „cel care aduce disciplină”, datorită hotărârii cu care ajută sufletele să se salveze din situaţia convenabilă în care se complac şi să urmeze calea evoluţiei spirituale.

Serapis ajută oamenii să primească darurile materializării miracolelor, daruri ale Sfântului Duh.

Serapis a avut o existenţă ca şi mare preot în templul ascensiunii din Atlantis, acum 11500 de ani în urmă.

Apoi a fost faraonul Amenhotep III, c. 1417-1379 b.c., supranumit şi „Magnificul”. El a reuşit să aducă Egiptul pe culmea prestigiului diplomatic, al păcii şi al prosperităţii. În timpul domniei sale au fost construite numeroase palate, temple şi monumente, printre care şi templul de la Luxor, construit ca şi o reprezentare gigantică a corpului omenesc. Studiile arhitecturii acestui templu au dezvăluit că întregul templu explică funcţiunile organelor şi ale centrilor nervoşi.

În altă existenţă a să Serapis a fost Leonida, regele Spartei. În anul 480 b.c., cu o armată de numai 300 de oameni, a rezistat eroic în faţă numeroasei oşti persane conduse de regele Xerxes, în lupta de la Termopile. Deşi în final au fost înfrânţi, lupta lor până la ultimul om este celebrată în literatură ca şi un exemplu de eroism şi de curaj în faţa sorţii potrivnice.

În anul 1967, Maestul Înălţat Serapis Bey, a dictat prin intermediul mesagerului Mark L.Prophet cartea Dosarele Ascensiunii: Istoria transformării Sufletului în Conştiinţa Superioară pe calea Ascensiunii. În această carte, Maestrul oferă răspunsuri ample la întrebările privind viaţa după moarte. El descrie detaliat calea pe care o urmează adepţii, exemplificând cu drumul ales de Iisus Hristos care a fost un candidat la Şcoală Misterelor din Luxor, Egipt şi care a trecut prin iniţierile Sfinxului şi cele ale Marii Piramide. Serapis ne învaţă să ne trăim viaţa acum şi aici şi ne sfătuieşte cum să ne accelerăm procesul de înălţare.

Maestrul Înălţat Hilarion

Hilarion este „Guvernatorul” Razei a Cincea, raza verde a adevărului, ştiinţei, viziunii şi prosperităţii. El lucrează cu sufletele în a le ajuta să dobândească controlul asupra chakrei celui de al treilea ochi şi să îşi însuşească virtuţile razei verzi, incluzând aici darul vindecării şi cel al ştiinţei conceptului imaculat (prin concept imaculat se înţelege orice gând curat pe care o persoană îl nutreşte la adresa alteia).

Într-una din încărnările sale, Hilarion a fost Apostolul Paul.
Paul a făcut cunoscut cuvântul Divin prin profeţii, vindecări, miracole şi convertiri. Aceasta a fost calea pe care Iisus Hristos I-a îndemnat pe ucenicii săi să meargă. Astăzi Hilarion îşi îndrumă studenţii pe calea reunirii cu Sinele lor pentru a continua munca aceasta.

În ultima sa încarnare, a fost Sfântul Hilarion, hermitul şi vindecătorul din secolul al patrulea, cel renumit pentru miracolele sale. El a petrecut douăzeci de ani în deşert pregătindu-se pentru misiunea sa. A făcut exorcizări şi a vindecat mii de oameni. A fost urmat pretutindeni de cei pe care I-a vindecat, chiar şi în deşert. La sfârşitul acestei vieţi, în jurul anului 371, s-a înălţat. Ca şi Maestru Înălţat, Hilarion îndrumă pe cei care caută adevărul, pe liderii religioşi şi pe misionari, precum şi pe vindectori, oamenii de ştiinţă, inginerii din toate domeniile, muzicienii şi cei implicaţi în activităţile de explorare spaţială. El ajută pe atei, sceptici şi pe cei care au devenit atât de deziluzionaţi de viaţă şi de religie, încât nu mai vor să păşească pe calea Hristică.

Unul dintre cei mai importanţi Maeştri ai Razei a cincea, raza adevărului, este Pallas Athena. Deşi este cunoscută ca zeiţă în mitologia greacă, ea este un Maestru Înălţat. Ea a fost muza care l-a inspirat pe Francis Bacon în lucrările sale.

Printre fiinţele de lumină care activează în cadrul razei a cincea se numără şi Fecioara Maria şi Arhanghelul Rafael.

Maestrul Înălţat Lady Nada


Lady Master Nada este „Guvernatoarea” Razei a Şasea, raza purpurie şi aurie a păcii, serviciului şi frăţiei. Ea ajută sufletele să deţină controlul asupra manifestărilor chakrei plexului solar şi să primească darurile vorbirii şi traducerii limbilor străine, Daruri oferite de către Sfântul Duh. În plus este cunoscută ca şi cea care ajută familiile şi sufletele pereche să se reunească.

De asemenea, Lady Nada, activează în cadrul Consilului Karmei, un grup alcătuit din opt fiinţe de lumină care fac dreptate în acest sistem al lumilor, echilibrând Karma fiecărui suflet.

În aceste două funcţiuni (de Chohan şi de membru al Consiliului Karmei), ea ne învaţă calea reunirii cu esenţa noastră Hristică, prin serviciile pe care le aducem semenilor noştri. Ea asistă misionarii, vindecătorii, profesorii, psihologii, funcţionarii publici, precum şi pe toţi aceia care servesc interesul public.

În Atlantis, Nada a fost preoteasă în Templul Iubirii. În alte încarnări, a fost avocat şi apărător al sufletelor oprimate. În ultima sa încarnare, acum 2700 de ani, Nada a fost mezina unei familii numeroase, toţi fraţii săi având însuşiri speciale. În timpul somnului Arhanghelul Chamuel, a venit şi a învăţat-o cum să amplifice flăcările iubirii din inima sa şi să le proiecteze asupra a tot ceea ce o înconjoară pentru a binecuvânta viaţa. De asemenea a învăţat-o cum să radieze această energie în centrii energetici ai fraţilor şi surorilor sale, astfel încât aceştia să îi poate binecuvânta la rândul lor pe cei care îi înconjoară şi prin operele lor de artă, să poată contribui la înălţarea spiritului acestora. Lăcaşul eteric al Nadei este deasupra Arabiei Saudite.

Maestrul Saint Germain

Saint Germain este guvernatorul razei a 7-a, raza violet a transmutaţiei, alchimiei, dreptăţii, libertăţii şi compasiunii. El este sponsorul SUA şi ierarhul erei Varsatorulu. St Germain ne dăruieşte flacăra violet pentru a declanşa schimbări la nivel planetar. El instruieşte şi iniţiază sufletele în stăpânirea chakrei „lăcaşul sufletului”, pregătind aceste suflete să primească darurile profeţiei şi materializării miracolelor oferite de Sfântul Duh.

Două dintre cele mai cunoscute încarnări ale sale au fost Christopher Columbus şi Merlin magicianul, un adept pe calea spirituală care a fost mitologizat. În toate încărnările sale recente plecând de la profetul Samuel, Francis Bacon, contele de Saint Germain, ca trăsătură comună se remarcă mintea sa ascuţită, depăşind limitările ştiinţelor fizice şi spirituale, aşezând temeliile erei iluminării. Ca Roger Bacon a instruit şi inspirat discipolii ştiinţelor sacre, iar ca şi contele de St Germain, omul minune al Europei, a reprezentat esenţa alchimistului.
Maestrul Înălţat Saint Germain, ne învaţă că cea mai înaltă formă de alchemie o reprezintă transformarea conştiinţei individului în divinitatea Sinelul Superior. El este pregătit să ajute toate sufletle care doresc să treacă prin această transformare. St Germain a afirmat că va face cunoscute tehnologiile erei Vărsătorului atunci când naţiunile vor renunţa la a folosi ştiinţa şi religia în scop distructiv.

Locaşurile sale eterice se află deasupra Transilvaniei şi a munţilor Table Mountain în Wyoming.

Sursa:  esoterism.ro

 

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *