Modalităţi practice de contactare a entităţilor angelice 

Vă aşezaţi pe un scaun, cu faţa către nordul magnetic, cu spatele drept, tălpile pe sol, paralele între ele, fără să se atingă, palmele pe genunchi (dacă puteţi realiza confortabil o postură yoga de meditaţie, puteţi realiza acea postură).

Închideţi ochii, vă relaxaţi global, îndepărtaţi orice fel de gânduri, şi vă liniştiţi cât mai mult. Consacraţi din tot sufletul toate fructele acestui exerciţiu spiritual lui Dumnezeu Tatăl.

Împreunaţi apoi mâinile în faţa pieptului, ca pentru rugăciune, şi cu multă sinceritate şi iubire spuneţi rugăciunea „Tatăl Nostru” de trei ori, cu voce tare. După aceasta, rugaţi-L pe Dumnezeu să vă ajute să contactaţi telepatic lumea angelică, prin imaginea pe care o aveţi în faţă (vă recomandăm să folosiţi imaginile simbolice asociate diferiţilor îngeri, dar nu de pe ecranul calculatorului! Tipăriţi în prealabil aceste imagini, de preferinţă la o imprimantă color).

Deschideţi ochii şi priviţi cu atenţie imaginea simbolică. Nu neglijaţi nici un detaliu, admiraţi-i frumuseţea şi urmăriţi să simţiţi efluviile de energie benefică ce vă cuprind gradat întreaga fiinţă. Rostiţi totodată şi ideea-forţă asociată acelor îngeri, pe care o găsiţi ca motto al prezentării, care va atrage graţia respectivei fiinţe angelice asupra voastră.

Pe măsură ce simţiţi prezenţa divină a îngerului, puteţi să treceţi la următoarea etapă. Închideţi acum ochii şi, trăind cât mai intens starea specifică ce v-a fost transmisă, cereţi acelui înger să vă ajute în situaţia concretă de viaţă pe care doriţi să o rezolvaţi. Gândiţi-vă apoi că sunteţi deja în momentul în care aţi obţinut ceea ce aţi cerut. Bucuraţi-vă că totul este aşa cum aţi vrut. Mulţumiţi în final, plini de recunoştinţă, lui Dumnezeu şi îngerului cu care aţi comunicat, deschideţi uşor ochii şi treceţi gradat la alte activităţi. Nu este neapărat nevoie să aveţi o problemă! Puteţi contacta entităţile angelice chiar şi numai pentru bucuria de a le cunoaşte şi de a le simţi prezenţa.

Fiţi atenţi la inspiraţiile care vor apărea ca urmare a rugăciunilor voastre, la conjuncturile de viaţă care pot fi de multe ori răspunsuri pentru întrebările pe care le-aţi pus. Dacă, în timp ce vă rugaţi, constataţi că primiţi chiar atunci răspunsuri concrete, este bine să le notaţi imediat după aceea într-un caiet pe care va trebui să îl aveţi la îndemână. Acest exerciţiu simplu trebuie reluat zilnic, până când observaţi că aţi obţinut ceea ce v-aţi propus.

În afara atingerii acestui scop, puteţi fi siguri că aveţi de acum înainte un nou şi minunat prieten divin, care va fi mereu alături de voi atunci când îl veţi chema. Vă rugăm să ne scrieţi rezultatele la care aţi ajuns, reuşitele, dificultăţile, bucuriile voastre, pentru a putea să vă ajutăm în continuare pe această minunată cale pe care aţi pornit. 

Îngerii curajului

Idee forţă: „Am întotdeauna curajul de a mă transforma spiritual, luptându-mă plin de temeritate cu cel mai mare duşman al meu, egoul.” 
Simbolism: Îngerii curajului ţin în mână sabia şi scutul, simbolurile curajului plin de discernământ spiritual şi al protecţiei divine în faţa obstacolelor pe care este necesar să le înfruntăm cu temeritate.

Funcţia angelică: Îngerii curajului trezesc curajul spiritual în inimile celor însetaţi de Dumnezeu. Ne ajută să înfruntăm cu un mare curaj toate obstacolele ce apar pe calea spirituală ce ne conduce către starea de îndumnezeire.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Curajul este o calitate morală întemeiată pe îndrăzneală constantă, hotărâre, consecvenţă şi perseverenţă. Pe baza amplificării la maxim a acestor însuşiri, fiinţa umană poate să-şi elimine complet frica în faţa unor situaţii generatoare de pericol, rămânând calmă în aceste împrejurări. 

Atitudinea plină de curaj permite să fie analizate cu luciditate riscurile şi dezvăluite mijloacele necesare pentru a înlătura sau ocoli capcanele presărate pe calea vieţii, învinge sentimentul de neîncredere în forţele proprii, suportă cu consecvenţă suferinţele fizice, psihice sau morale, păşeşte cu hotărâre spre realizarea ţelurilor propuse şi la nevoie îşi dăruieşte viaţa cu fruntea sus, dacă idealul pentru care luptă merită acest sacrificiu. Actele de curaj înălţător de înaltă semnificaţie şi valoare morală sunt generate de principii şi de sentimente sublime divine, nobile, cum sunt: dragostea de oameni, simţământul de solidaritate umană cu grupul din care faci parte, sentimentul de tovărăşie ş.a.
Curajul trezeşte în noi sentimentul tainic al invulnerabilităţii, ne oferă totodată o mare energie sufletului şi conferă tărie trupului, făcând astfel să apară începutul biruinţei.

Curajul este una dintre cele 4 virtuţi cardinale şi înseamnă neclintire în primejdie. El izvorăşte din nobleţea spiritului şi cere abnegaţie, forţa de a se impune şi voinţa de afirmare. Curajul se cere nu numai soldaţilor, ci şi oricăruia dintre noi. Toţi avem nevoie de curaj pentru a trăi viaţa care ne-a fost hărăzită.

Le cerem îngerilor curajului să ne ajute înainte de luarea unor hotărâri importante. Nu putem avea niciodată garanţia unei hotărâri absolute; cu toate acestea, la răscruce de drumuri trebuie să ne decidem. Pentru a merge mai departe trebuie să ne alegem un drum. Fiecare drum trece printr-o strâmtoare pe care trebuie să o străbatem pentru ca viaţa noastră să meargă mai departe.

Îngerii curajului ne pot ajuta să ne preocupăm de ceea ce este prioritar. Există nenumărate situaţii în viaţa de toate zilele în care îngerii curajului ne pot ajuta să facem ceea ce trebuie făcut la un moment dat. 

Îngerii credinţei

Idee-forţă: Cred cu tărie în prezenţa, iubirea şi ghidarea lui DUMNEZEU şi a îngerilor săi de lumină, în binele divin şi în fericirea divină, pe care Dumnezeu mi le oferă acum şi totdeauna!
Simbolism: Îngerii credinţei se menţin cu seninătate în starea de înţelepciune care ia naştere din credinţa deplină în Dumnezeu. Ei ţin în mână o mantie, cu care ne învăluie în credinţa profundă şi care totodată simbolizează protecţia împotriva necazurilor vieţii. Ei ne reamintesc că trebuie să ne menţinem întotdeauna credinţa.
Funcţia angelică: Ei ajută oamenii să îşi trezească şi să îşi menţină credinţa în Dumnezeu şi în îngerii săi de lumină.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ei ne ajută să ne menţinem credinţa chiar şi în situaţii potrivnice, să ne exprimăm credinţa în bunătatea inerentă a vieţii, să facem din această credinţă în Dumnezeu lumina călăuzitoare a vieţii noastre lăuntrice.

Îngerii credinţei reînvie şi întăresc în noi credinţa în Dumnezeu şi în îngerii săi. Ei ne ajută să ne regăsim credinţa, să o manifestăm şi să o lăsăm să ne îndrume pe cărările vieţii.
Când greutăţile vieţii apasă prea greu pe umerii noştri, trebuie să ne păstrăm convingerea că totul merge în sensul cel mai bun pentru noi. Credinţa ne susţine în momentele dificile şi ne ajută să depăşim îndoiala sau deznădejdea atunci când suntem tentaţi să renunţăm la eforturile noastre spirituale.

Îngerii credinţei ne ajută să credem în iubirea lui Dumnezeu şi în faptul că, dacă Îi cerem Tatălui Ceresc să ne ofere anumite lucruri sau realizări benefice pe care ni le dorim foarte mult, El ne va răspunde şi toate acestea se vor realiza cu siguranţă. Credinţa ne ajută să suportăm chiar şi situaţiile dificile şi nesigure din punct de vedere material şi să acceptăm unele suferinţe pentru că, chiar dacă înţelesul planului divin ne scapă, rămânem totuşi încredinţaţi că nimic nu e întâmplător sau fără sens.

Unele fiinţe uită de Dumnezeu atunci când toate le merg din plin. Pentru acestea trebuie să se producă o criză majoră pentru a le aminti că există în Univers o forţă superioară căreia ei pot să se încredinţeze.
Pentru fiinţele care se află pe o cale spirituală, toate lucrurile şi fenomenele capătă o semnificaţie aparte, spirituală şi de fiecare dată când reuşesc ceva, ele simt ajutorul lui Dumnezeu, fapt ce le întăreşte credinţa în Dumnezeu. Ele îi mulţumesc de fiecare dată, pline de recunoştinţă, lui Dumnezeu, pentru susţinere şi astfel credinţa lor în Dumnezeu creşte cu fiecare nouă reuşită pe calea spirituală.

Viaţa e mult mai simplă atunci când e susţinută de credinţă. Astfel, putem să ne urmăm intuiţia şi glasul inimii şi să trăim o viaţă plină, cu convingerea că mergem pe calea cea bună. Să depăşim graniţele concretului şi ale micii noastre lumi, spre a putea asculta Universul, ca parte din marea Creaţie Divină.

Credinţa ne ajută să suportăm acele evenimente pe care tindem să le considerăm nedreptăţi. Ea ne dă răbdarea de a aştepta venirea luminii chiar şi din cel mai adânc întuneric. A crede că tot ceea ce se petrece e dorit şi e bun pentru noi, ne face să ne simţim iubiţi, ghidaţi, protejaţi. Să ne încredinţăm acestei iubiri pentru ca existenţa noastră să se împlinească.

Îi rugăm pe îngerii credinţei să ne susţină în orice împrejurare. Să săvârşească o punte între noi şi Cer, spre a putea primi neîncetat binecuvântarea lui Dumnezeu.

Îngerii fericirii 
Idee forţă: „Sunt perfect conştient că fericirea este necondiţionată şi ea se află permanent în mine. Găsesc în Inima mea puterea de a fi mai mereu fericit necondiţionat.”
Simbolism: Îngerii fericirii sunt înfăţişaţi îmbrăcaţi în veşmânt de lumină, înconjuraţi de porumbei albi, simbol al fericirii dumnezeieşti. Din fiinţa lor emană o lumină blândă, euforică, ce izvorăşte din starea lor permanentă de fericire necondiţionată.
Funcţia angelică: Îngerii fericirii impregnează întreaga Creaţie cu energia oceanică a fericirii dumnezeieşti.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Îngerii fericirii ne ajută în permanenţă să înţelegem şi să simţim că fericirea noastră nu depinde niciodată de circumstanţe exterioare sau de alţi oameni. Fericirea îşi are izvorul în Inima Spirituală, neatinsă de nimic exterior, de aceea putem avea oricând acces la fericirea infinită. 

Din cauza ignoranţei, a egoismului şi mai ales din cauza greşelilor pe care le fac, fiinţelor umane obişnuite le este imposibil să fie fericite tot timpul. În cazul fiinţelor umane obişnuite, greşelile, ignoranţa şi egoismul de care dau dovadă le împiedică să aibă o invitaţie permanentă la banchetul cel fără de sfârşit al îngerilor. Urmărind să intrăm în comuniune cu îngerii fericirii, ne îndreptăm spre calea fericirii deschizându-ne cât mai mult inima şi fiinţa faţă de desfătările pure şi profund benefice ale bucuriei. Cu ajutorul îngerilor fericirii putem amplifica în noi stările de bucurie prin puritatea noastră, prin delicateţea noastră, prin deschiderea noastră amplă şi totală în faţa frumuseţilor de tot felul, prin toate acţiunile noastre bune şi prin folosirea înţeleaptă a tuturor resurselor lăuntrice care ne stau la dispoziţie.

Cele mai multe fiinţe caută ceea ce numim „fericirea”. Dar încă există multă confuzie cu privire la modul în care putem să o dobândim. Îngerii fericirii ne ajută să risipim această stare de confuzie, care este de fapt singurul obstacol care ne împiedică să atingem acest ideal sfânt. Ei ne îndeamnă să mergem împreună cu ei spre cele sfinte, să ne adăpostim sub aripile lor pline de iubire.

Îngerii fericirii ne arată că toate lucrurile care creează suferinţă sunt simple iluzii. Ele constituie o diversiune care poate să ne distragă atenţia de la Dumnezeu. Îngerii fericirii ne fac să simţim că nu este nicio ruptură între noi şi creatorul nostru, nicio separare care ar putea să ne răpească starea de fericire nici măcar pentru o clipă. Totul este Dumnezeu. În acest sens, nefericirea este imposibilă.

Un alt aspect pe care îngerii fericirii ne fac să-l înţelegem este că toate necazurile care ni se petrec nu sunt decât o oglindire a ceea ce nu vedem că sălăşluieşte în propria noastră minte. Intenţia de a cunoaşte adevărul este primul pas pentru a scăpa de sursele generatoare de suferinţă.

Îngerii fericirii ne impulsionează să ne întoarcem către adevăratul nostru loc sfânt din lăuntrul inimii noastre, căci fericirea nesfârşită este adevărata noastră esenţă. Ei ne îndeamnă să ne mulţumim cu simplitatea de a ne odihni pentru o clipă înlăuntrul inimii noastre, fără a mai evada cu mintea din noi înşine. Respingând ceea ce pare prea simplu, noi riscăm să ignorăm exact ceea ce ne-ar putea conduce rapid şi sigur înapoi acasă, în braţele lui Dumnezeu.

Îngerii fericirii ne ajută să transformăm lucrurile de care ne temem în aspecte care ne plac, pentru a elimina astfel sursa continuă de suferinţă din mintea noastră. Necazurile cu care ne confruntăm exprimă de fapt propria noastră alegere, dar ele pot să înceteze prin simpla noastră intenţie fermă şi clară de a ne reînnoi. Nu există complexitate în fericire, pentru că simplitatea este ingredientul ei principal. Fericirea se naşte din perceperea  adevărurilor fundamentale. Marile adevăruri sunt simple, dar ajungi la ele atunci când te hrăneşti cu esenţe.

Îngerii fericirii ne ajută să ne bucurăm de  spiritul cel viu din noi şi pe care Dumnezeu l-a sădit în inima noastră pentru scopuri sfinte. Ei ne îmbie să ne scăldăm într-o stare de fericire tainică, minunându-ne mereu de darurile pe care le avem şi pe care le putem primi prin intenţiile noastre benefice. Nu trebuie să ne ducem nicăieri altundeva. Şi o simplă respiraţie, şi o rugăciune sinceră sunt paşaportul către tărâmul fericirii veşnice.

Vă oferim o rugăciune simplă care ne poate ajuta în acest sens:

 „Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc,
    Te rog să binecuvântezi această clipă
    în care urmăresc să mă întorc acasă în inima mea.
    Ştiu că Tu eşti foarte aproape şi Te implor cu umilinţă
    să mă ajuţi să simt cerul din inima mea.
    Înalţă-mă acum, Doamne, şi du-mă Te rog acasă.”

Îngerii încrederii
Idee-forţă: „Am încredere în forţele benefice divine care mă protejează şi mă îndrumă neîncetat.”

Simbolism: Îngerii încrederii sunt reprezentaţi ţinând în mână un voal, pe care îl folosesc pentru a acoperi ochii. Când ochii noştri sunt acoperiţi, trebuie să avem încredere în noi înşine şi în Dumnezeu, ştiind că suntem protejaţi de aceşti îngeri gardieni, ale căror mâini ne ating, dincolo de timp şi de lucrurile lumeşti, pentru a ne oferi protecţie necondiţionată.
Funcţia angelică: Aceşti îngeri ne ajută să ne deschidem sufleteşte şi mental, pentru a putea avea încredere în oameni, în viaţă şi în binele divin.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ne pot ajuta să învăţăm încrederea în noi înşine, în viaţă şi în tot ce are ea de oferit şi să învăţăm să avem mai multă încredere în ceilalţi oameni.

Îngerii încrederii ne ajută să ne trezim, să ne dezvoltăm şi să exprimăm o atitudine plină de încredere către viaţă. Această încredere se poate manifesta atunci când suntem la încercare, sfâşiaţi între o atitudine negativă, cinică sau distructivă şi dorinţa de a fi încrezători că, până la urmă cele mai înalte aspiraţii ale noastre se vor împlini şi vom avea ajunge să trăim într-o stare de armonie şi bucurie.

Aceşti îngeri ne oferă iubirea spirituală fundamentală de care avem nevoie pentru a avea încredere şi a susţine cu adevărat viaţa. Încrederea este cea care conferă calitate şi profunzime experienţelor vieţii noastre. Capacitatea de a avea încredere reprezintă un ingredient esenţial al fericirii şi al împlinirii, altfel, energia noastră va fi limitată de suspiciuni, îndoieli şi temeri. Încrederea ne dă curajul de a merge mai departe sau de a ne asuma riscuri de care nu am fi în stare în absenţa acestei componente vitale pentru maturizare şi spiritualitate.

Îngerii încrederii ne ajută pe fiecare dintre noi să apreciem experienţele pe care le avem şi să avem încredere în percepţiile noastre. Doar trezindu-ne starea de înţelepciune putem amplifica nivelul încrederii de care avem mare nevoie pentru a reuşi în viaţă. Când învăţăm să avem încredere în bunătatea vieţii savurăm cu adevărat prezenţa celorlalţi în viaţa noastră şi avem relaţii mult mai bune cu oamenii.

Încrederea se reflectă în toate alegerile pe care le facem, de la relaţiile pe care le avem, la serviciul şi cariera pe care o alegem, chiar şi în hainele pe care le purtăm. Când ne lipseşte încrederea, vom purta mereu o umbrelă cu noi şi vom face alegerile cele mai sigure, mai puţin riscante, din frica de a nu suferi sau de a greşi. Numai atunci când îndrăznim să ne asumăm riscurile, să ne ridicăm pentru a ne susţine crezurile şi să avem încredere în simţul nostru lăuntric de a alege binele de rău, doar atunci vom reuşi să fim creativi, îndrăzneţi şi să avem realizări cu totul excepţionale în viaţă.

Ne rugăm acestor îngeri pentru a ne ajuta să ne trezim înţelepciunea cea tainică a inimi. Putem cere încrederea pe care s-o acordăm celorlalţi, astfel încât să ne simţim în siguranţă atunci când ne exprimăm iubirea şi grija unul pentru celălalt. Ei ne ajută să intuim când anume este cazul să avem încredere totală într-o fiinţă umană – cum este cazul în relaţia cu Ghidul spiritual – şi să ne eliminăm orice suspiciune, inerţie sau blocaj în această direcţie.

Îngerii răbdării
Idee-forţă:„Graţie răbdării reuşesc să depăşesc momentele dificile ale vieţii. Tot răbdarea mă susţine pentru a atinge ţelurile măreţe pe care mi le-am propus.”

Simbolism: Îngerii răbdării ţin în mână un porumbel, purtător al mesajului pe care vor să ni-l transmită. A fi răbdător este o binecuvântare divină, care ne dăruieşte o viziune optimistă asupra vieţii.
Funcţia angelică: Aceşti mesageri celeşti ne investesc sufletele cu puterea răbdării.

Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ne ajută să găsim soluţiile conflictelor prin care trecem, să găsim fericirea în noi înşine; ne insuflă energia necesară pentru a duce la bun sfârşit planuri laborioase sau de durată şi a îndeplini realizări de excepţie.

Îngerii răbdării sunt alături de noi în toate momentele dificile şi ne ajută să ne păstrăm încrederea că întreaga noastră existenţă devine treptat aşa cum o dorim, atunci când adoptăm o atitudine curajoasă şi optimistă. Aceşti îngeri ne desluşesc lecţia de viaţă ascunsă în situaţiile conflictuale cu care ne confruntăm; ei sunt alături de noi ori de câte ori dorim să ne transformăm radical viaţa, sau să ne transformăm pe noi înşine. Când vrem să renunţăm la atitudini mentale negative şi distructive legate de noi înşine, răbdarea este fundamentală. Procesul transformator al fiinţei umane necesită o uriaşă perseverenţă şi o imensă răbdare.

Răbdarea înseamnă, înainte de toate, abandonul voinţei noastre în faţa Voinţei Divine. Înseamnă că noi acceptăm plini de încredere să ne lăsăm în voia înţelepciunii divine, conform căreia “există un timp pentru toate”, cum spune Ecclesiastul. Există o vreme pentru trudă şi o vreme pentru culegerea roadelor, există o perioadă a efortului şi momente de încununare a eforturilor.

Aceşti soli angelici care sunt Îngerii Răbdării ne ajută să simţim că fiecare dintre noi avem un loc unic în această lume şi ne inspiră să facem numai ceea ce este bine. Îi rugăm pe îngerii răbdării să ne ajute să înţelegem profund această atitudine spirituală, să ne ajute să simţim mereu iubirea divină.

În tot ceea ce vrem să realizăm deosebit, pentru orice efort de durată, pentru orice realizare excepţională ca şi pentru orice plan măreţ, răbdarea este o condiţie fundamentală. Nu degeaba se spune că “răbdarea este condiţia geniului” sau, chiar mai mult decât atât, că “geniul este o imensă răbdare”. Dar răbdarea nu trebuie considerată din acest motiv o calitate mentală, pentru că ea este, înainte de toate, o virtute a inimii. “Iubirea, se spune în Biblie, este îndelung răbdătoare”.
Trăim vieţi în grabă – este uluitor cât de rapid se desfăşoară vieţile noastre, ce frenezie a activităţilor şi a preocupărilor ne răpeşte timpul şi savoarea existenţei. Pentru omul contemporan, răbdarea este un concept ieşit din modă. Dar aceasta nu îl face mai puţin valoros.

Cel care are răbdare înţelege că un copac falnic nu poate să crească într-o singură zi, că munţii maiestuoşi care ne copleşesc cu măreţia lor nu au apărut accidental, ci s-au format printr-un proces incredibil de lung. Fructele nu apar în copaci gata coapte, iar copiii – poate cu unele minunate excepţii – nu se nasc învăţaţi. Dacă vrem să devenim pricepuţi sau experţi într-un oarecare domeniu, trebuie să studiem şi să exersăm foarte mult. Cei care excelează în domeniile lor de activitate sunt cei care fac eforturi perseverente şi acceptă cu răbdare necesitatea acestui proces de formare.

Îngerii răbdării ne călăuzesc paşii în orice proces de durată care, prin natura sa transformatoare, ne pune adeseori la încercare perseverenţa, dar şi încrederea în sine şi credinţa. Vindecarea este la rândul ei un astfel de proces care, de multe ori, necesită o infinită răbdare.

În creştinism, răbdarea este considerată una dintre virtuţile fundamentale ale celui credincios, care îl iubeşte pe Dumnezeu. Chiar şi atunci când ne rugăm, pentru ca rugile noastre să fie pe placul Domnului şi să fim ajutaţi în ceea ce cerem, este foarte important să fim răbdători, să aşteptăm răspunsul şi ajutorul divin cu răbdare. Această aşteptare plină de calm, care acceptă liniştit şi împăcat orice va veni de la Dumnezeu, atrage în mod miraculos un răspuns favorabil şi ne ajută să înţelegem rostul şi tâlcul dificultăţilor sau conflictelor cu care ne confruntăm. 

Îngerul păzitor

Atât de mare este iubirea şi compasiunea lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa, încât El ne-a dăruit fiecăruia dintre noi câte un înger păzitor. Aceşti îngeri ne ajută să trecem cu bine peste lecţiile vieţii. Ei sunt pentru fiecare dintre noi îndrumători, protectori, inspiratori, prieteni. În funcţie desigur şi de aspiraţia fiecărei fiinţe umane, relaţia cu îngerul păzitor este cea mai intimă şi profundă relaţie, până la întâlnirea ghidului spiritual.

Îngerii noştri păzitori sunt alături de noi mereu şi le putem cere ajutorul ori de câte ori suntem în dificultate. Ei sunt dispuşi să ne ajute, trebuie doar să le cerem asta. Misiunea îngerului nostru păzitor este aceea de a ne însoţi, de a ne inspira şi de a ne impulsiona spiritual pe parcursul întregii noastre vieţi.

Pentru a sublinia şi mai mult rolul şi ajutorul extrem de important al îngerului păzitor, tradiţia creştină arată că, în anumite condiţii (de exemplu, atunci când este apelat cu fervoare), îngerul păzitor poate interveni rapid şi profund în evoluţia noastră spirituală, el putând chiar să obţină Graţia lui Dumnezeu pentru iertarea greşelilor noastre.
O modalitate extrem de simplă şi de eficientă, accesibilă oricui, de a ne deschide inima faţă de ghidarea şi protecţia divină a îngerului nostru păzitor, este rugăciunea „Înger, îngeraşul meu”:

„Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu,
Întotdeauna fii cu mine şi mă învaţă să fac bine;
Eu sunt mic, Tu fă-mă mare;
Eu sunt slab, Tu fă-mă tare;
Şi-n tot locul mă păzeşte şi de rele mă fereşte;
Doamne îngeraşii tăi, fie păzitorii mei,
Şi în zi şi în noapte şi în ceasul cel de moarte.”

Îngerul Păzitor ne ajută pe fiecare dintre noi să învingem diversele tentaţii inferioare sau devieri de la calea noastră spirituală, cu care încă ne mai confruntăm. El ne ajută să ne transformăm în bine întreaga viaţă. Conştientizarea legăturii cu îngerul păzitor poate constitui deci primul pas către Dumnezeu, făcut de fiinţa umană.

 

Îngerii armoniei

Idee-forţă: „Trăiesc în armonie atunci când sunt una cu  Sursa vieţii.” 
Simbolism : Îngerii Armoniei sunt înconjuraţi de cele mai frumoase păsări care zboară către sanctuarul spiritului lor cel sfânt, plin de pace; ele simbolizează buna înţelegere şi ghidarea către relaţiile care ne sunt cele mai favorabile şi care ne vor trezi simţul armoniei.
Funcţia angelică : ne aduc armonie în suflet.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : aceşti îngeri ne pot ajuta să trăim o viaţă armonioasă, ei ne impulsionează să căutăm fiinţe şi locuri armonioase, şi să ne exprimăm propria unicitate în mod armonios.
Îngerii Armoniei îşi revarsă binecuvântările asupra noastră atunci când optăm pentru o viaţă armonioasă. Această armonie se referă la toate aspectele vieţii şi fiinţei noastre. La nivel fizic, armonia se referă la mediul şi ambianţa în care alegem să trăim. Ca stare emoţională, ea se referă la măsura în care noi suntem deschişi sufleteşte, oneşti şi integri. Trăim în armonie, măcar parţial, dacă învăţăm să ne acceptăm legătura cu Pământul, care ne susţine şi ne hrăneşte.

Dacă acordăm sentimentelor atenţia cuvenită, atunci trăim nu numai într-o armonie exterioară, ci şi în armonie cu noi înşine. Şi a trăi astfel, înseamnă să ne punem în valoare înzestrările mai mult sau mai puţin latente, să le exersăm, rezonând cu Armonia cosmică, putând astfel da naştere operelor de artă.

A trăi în armonie este o stare care prin rezonanţele specifice ne hrăneşte permanent şi ne ajută să experimentăm viaţa ca fiind integrată în fluxul vieţii universale. Graţie armoniei, acţionăm mereu cu inima deschisă şi conform celor mai înalte idealuri la care ne putem raporta. De aici decurge o stare benefică inclusiv pentru fiinţa noastră fizică, ritmul existenţial împărţindu-se între munca plină de roade şi momentele de odihnă şi de reculegere. Viaţa noastră include bună dispoziţie, odihnă, prieteni minunaţi, iar frumuseţea interioară şi aspiraţia spirituală devin treptat componentele esenţiale ale unei armonii deosebite: a trăi în spiritul adevărurilor universal valabile. Acestea sunt acele adevăruri comune tuturor marilor tradiţii spirituale planetare.

O altă semnificaţie a armoniei interioare se referă la a ne detaşa de experienţele dureroase ale trecutului. Decantate, înţelese ca lecţii de viaţă, ele pot deveni cu uşurinţă trepte ale evoluţiei noastre spre manifestarea fiinţei armonioase care suntem în esenţă. Emoţiile „urâte” vor fi înlocuite de stări profunde de împlinire şi de mulţumire, specifice armoniei în care trăim acum.

Să ne raportăm cât mai des la Îngerii Armoniei, rugându-i să ne ajute să ne găsim calea către armonie, spre un mod de viaţă creator, şi să ne ajute să evoluăm spiritual prin iubire, îngăduinţă, dăruire. Căci nimeni nu trăieşte pentru sine, ci pentru gloria lui Dumnezeu pe Pământ şi în Ceruri.

Îngerii creativităţii

Idee-forţă: „Creativitatea mea se manifestă liber şi spontan;
de aceea, sunt întotdeauna capabil să exprim plenar ceea ce simt.”
 
Simbolism: Acest înger ţine în mână o tamburină şi este înveşmântat într-o robă superbă. El ne ajută să ne canalizăm forţele vitale către acţiuni creatoare care aduc armonia muzicii, a formelor şi culorilor în viaţa noastră. Ei ne binecuvântează spre a fi debordant de creativi în tot ceea ce facem.

Funcţia angelică: Ne ghidează creativitatea pentru a înflori plenar.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ei ne pot ajuta să fim creativi în întreaga viaţă, să ne exprimăm expresiv în tot ceea ce facem, ne transmit puterea creatoare care vine de la Dumnezeu.

Protectori ai celor mai sublime şi elevate disponibilităţi creatoare, aceşti îngeri ne ajută să contactăm spontan sursa Creativităţii Universale. Ei ne inspiră şi ne deschid cele mai fine canale de recepţie, pentru a vibra la unison cu forţa care a zămislit întreaga fire.

Aceşti mesageri divini ne ajută să aducem mereu culoare, ritm şi originalitate în viaţa noastră. Ei ne deschid porţi nebănuite către profunzimile propriei fiinţe. Aici descoperim cele mai ascunse talente cu care am fost înzestraţi, iar ei ne învaţă cum să le împărtăşim lumii.
Starea de creativitate este, în primul rând, o stare de „fertilitate” sufletească, de rezonanţă cu tot ceea ce este benefic în Univers.

A fi creativ înseamnă puterea de a oglindi permanent frumuseţea şi binele divin în toate acţiunile, gesturile şi atitudinile pe care ţi le asumi. Astfel suntem încurajaţi în permanenţă să creăm o lume mai luminoasă, mai fericită.

Aceşti îngeri ne ajută să ne expansionăm permanent orizontul cunoaşterii şi universul trăirilor sufleteşti, ferindu-ne de rutină şi de rigiditate lăuntrică. Devenim creativi în fiecare dimensiune a vieţii noastre, de la modul cum ne îmbrăcăm, cum ne aranjăm locuinţa sau grădina, până la rafinatele şi elevatele manifestări artistice.
Într-un mod miraculos, îngerii creativităţii ne oferă inspiraţia de care avem nevoie pentru a ne transforma profund. Să le aducem rugăciuni pentru a crea numai lucruri care să contribuie la binele şi armonia acestei lumi, la fericirea tuturor oamenilor.

Îngerii compasiunii

Idee-forţă: „Graţie compasiunii divine, privesc cu detaşare şi plin de iubire toate situaţiile care apar în viaţa mea”.
Simbolism: Crinul pe care îl poartă este simbolul universal al Purităţii şi Adevărului.
Funcţia angelică: Revarsă asupra fiinţelor umane compasiunea sau graţia divină.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Întotdeauna când ne simţim slabi şi neputincioşi, aceşti îngeri se apleacă asupra noastră cu înţelegere şi blândeţe. Aduc speranţă, încredere în sine şi întăresc credinţa în Dumnezeu.
Ei trezesc compasiunea nesfârşită în sufletul omului. Ne ajută să înţelegem că dragostea dumnezeiască se revarsă fără istovire asupra noastră, ne protejează şi ne îndrumă.
Preamilostivirea lor nu este o milă omenească, ci o putere desăvârşită de a empatiza cu ceilalţi. Este mai presus de toate capacitatea de a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţă. Îngerii compasiunii ne oferă dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. Atunci când, aflându-ne într-o situaţie dificilă, ne îndreptăm gândul către Divin, suntem ajutaţi de îngerii compasiunii. Ei ne îndeamnă să fim plini de îndurare şi bunătate.
Putem să simţim cu uşurinţă manifestarea compasiunii atunci când suntem supăraţi şi cineva ne vorbeşte cu prietenie sau când ne confruntăm cu o anumită problemă, aparent fără rezolvare, şi primim “ca din senin” o dovadă că Dumnezeu nu ne-a uitat. Îngerii compasiunii sunt alături de noi atunci când trebuie să depăşim evenimentele dramatice din viaţă şi fac posibil un deznodământ fericit. Compasiunea lor se manifestă printr-o forţă miraculoasă, care provine direct de la Dumnezeu şi le permite să ne ajute prompt dacă îi invocăm atunci când ne aflăm în pericol. Dacă nu suntem conştienţi de puterea compasiunii, înseamnă că suntem dominaţi de egoism.

Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea eternă a lui Dumnezeu.

Îngerii devotamentului şi iertării

Idee-forţă: „Îi iert pe toţi cei care mi-au făcut rău în trecut, pentru că toţi suntem copiii aceluiaşi Tată Divin.”

 Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi ţinând în mână un crin – simbol al purităţii pe care ei o dăruiesc acelora care, prin graţia lor, învaţă să ierte. Iertarea ne face să ne eliberăm de lacrimile durerilor trecute şi de mânia resentimentelor, pentru a putea trăi apoi, purificaţi, aici şi acum, în compania îngerilor.
Funcţia angelică: Îngerii iertării ne ajută să iertăm şi să ne eliberăm de trecut.
Darurile spirituale pe care le oferă fiinţelor umane: Aceşti îngeri ne ajută să ne înnobilăm fiinţa şi să devenim mai puternici prin iertarea celorlalţi; ne învaţă să trăim în prezent eliberându-ne de trecut.
Aceşti îngeri ne oferă ajutorul divin când dorim să ne depăşim resentimentele. Ei ne îndrumă pentru a înţelege lecţia la care am fost supuşi în momente grele.

Îngerii iertării sunt reprezentanţi iconografic cu o floare de crin în mână, simbol al purităţii. Ei se roagă pentru fiecare dintre noi să dobândim puterea de a ne dărui total şi necondiţionat lui Dumnezeu.
Manifestarea deplină a devotamentului implică şi iertarea tuturor celor care ne-au pricinuit suferinţe. Iertarea nu înseamnă uitare şi nu acesta este scopul ei. Pentru a ierta, aceşti soli angelici ne ajută să ne vedem într-o altă lumină rănile şi suferinţele din trecut. Dacă îi vom ruga să ne inspire cum să lăsăm mai uşor şi mai repede în urma noastră suferinţa, vom declanşa astfel procesul de vindecare spirituală. Numai renunţarea la resentimente ne oferă şansa de a putea clarifica diferite aspecte ale vieţii noastre şi ale consecinţelor manifestate în prezent.

Altfel vom rămâne prizonierii propriului nostru orgoliu, fără a ne putea transforma viaţa. Vom crede în continuare că ceilalţi sunt cauza necazurilor şi durerilor noastre. Drept urmare, ne vom lupta până la epuizare cu himerele ego-ului nostru şi poate într-un târziu ne vom da seama cutremuraţi că ne-am irosit aproape întreaga viaţă pe nimicuri. Cei care sunt orgolioşi sau ranchiunoşi nu iartă uşor, dar îngerii iertării şi ai devotamentului îi ajută să găsească resursele interioare şi curajul necesar pentru a o putea face.

Iertarea ne aduce în suflet Lumina Divină. Lumina Divină trezeşte forţa interioară şi aspiraţia către Dumnezeu. Indirect, puterea de a ierta ne ajută să dobândim şi să menţinem o stare de sănătate perfectă.

 

Îngerii dragostei eterne

Idee-forţă: „Iubirea faţă de care mi-am deschis sufletul rămâne în sufletul meu pentru totdeauna.” 
Simbolism: Ochiul atotcuprinzător dovedeşte faptul că aceşti îngeri aparţin Cerului Paradisurilor. Delfinul este simbolul bucuriei şi al conştiinţei iubirii eterne, asemeni valurilor de sub el. Roţile înaripate constituie simbolul tronurilor. Şarpele care îşi muşcă propria coadă reprezintă simbolul întregului şi al eternităţii, atunci când am transcens ciclicitatea vieţii şi a morţii.
Funcţia angelică : Ei transmit tuturor fiinţelor dragostea eternă şi necondiţionată a lui Dumnezeu.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : ne aduc aminte că iubirea este eternă, ne ajută să ne eliberăm de spaima că dragostea ar fi limitată şi ne deschid cu răbdare sufletul către sursa divină a acestei iubiri fără sfârşit.
Îngerii Dragostei Eterne sunt o sursă de alinare şi mângâiere pentru oricine plânge după o iubire pierdută. În realitate, iubirea nu poate fi pierdută, ea devine în mod inefabil, pentru eternitate, parte din noi înşine. Într-un mod tainic iubirea se întipăreşte în sufletele noastre, şi cu fiecare nouă experienţă de dragoste, sufletul nostru se dilată şi se dezvoltă. El devine din ce în ce mai amplu şi ne lărgeşte perspectiva pe care o avem asupra noastră înşine, ne ajută să înţelegem că Universul este un loc sigur şi plăcut, care trebuie să fie pentru noi o sursă de fericire şi încântare.

Toate iubirile pot fi retrăite prin intermediul meditaţiei sau al diferitelor tehnici de purificare sufletească. Iubirea nu moare niciodată, căci ea este eternă. Ea poate fi evocată şi retrăită şi după ce fiinţa iubită a părăsit planul fizic prin aşa-zisa moarte.

Iubirea vine de la Dumnezeu şi merge la El, întotdeauna, şi poate fi retrăită în orice moment în care noi avem nevoie de ea. Îngerii dragostei eterne ne dăruiesc fiecăruia dintre noi, atunci când iubim, fericirea de a şti că sufletul nostru va păstra veşnic această iubire. Atunci când am pierdut o fiinţă apropiată, iubirea cu care noi am înconjurat-o nu moare, ci se păstrează pentru eternitate în sufletul nostru, purificându-se de ataşamente şi îmbogăţindu-ne cu esenţa şi puterea sa infinită.

Aceşti îngeri ne ajută să conştientizăm şi să păstrăm în inima noastră iubirea mereu vie, întrucât încrederea şi iubirea nu se pierd niciodată. Dragostea uneşte o viaţă întreagă, şi poate readuce împreună oameni care s-au iubit în trecut, reîntâlnirea lor în viaţa actuală având drept scop nu doar împlinirea iubirii lor, ci şi reconstruirea ei pe un alt nivel. Dacă aceşti oameni sunt suflete-pereche, ei se regăsesc mereu în plan fizic, mental sau cauzal.

Ne rugăm îngerilor dragostei eterne ca ei să îndepărteze de pe conştiinţa noastră vălul care stă între noi şi iubirea eternă. Atunci când suntem singuri, sau când am pierdut ceva, noi ne rugăm acestor îngeri să ne redea încrederea şi să ne înveţe cum să deschidem drum către inima noastră tuturor îngerilor cerurilor. Putem alege conştient să rememorăm iubirea prietenilor noştri, a familiei, a profesorilor, a oricui cu care am împărtăşit o relaţie bazată pe iubire. Pentru că amintirea acestei iubiri rămâne impregnată în sufletul nostru pentru totdeauna. Ea este o realitate incontestabilă.

Îngerii gardieni ai evoluţiei spirituale

Idee-forţă: „Cea mai directă modalitate de creştere spirituală este de a fi întotdeauna eu însumi.”
Simbolism : reprezentarea acestor îngeri sugerează faptul că ei ne binecuvântează să trăim în lumina propriei noastre naturi divine. În mâna ridicată ei ţin o lumânare a cărei flacără simbolizează iluminarea spirituală şi, cu cealaltă mână, ei ne indică lecţiile vieţii noastre. Dacă le „învăţăm” atunci putem spune că ne înscriem pe „calea inimii” şi astfel vom fi din ce în ce mai fericiţi şi mai liberi.
Funcţia angelică : ocrotesc evoluţia noastră spirituală.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : aceşti îngeri ne ajută să ne orientăm spre spiritualitate, ei ne învaţă să recunoaştem că Dumnezeu este sursa vieţii şi să putem vedea scânteia divină care există în fiecare dintre semenii noştri.

Ţelul cel mai important al vieţii noastre pe Pământ este evoluţia spirituală. Îngerii evoluţiei spirituale ne veghează creşterea spirituală întreaga viaţă şi întotdeauna ne protejează sufletele. Aceşti îngeri binecuvântează toate activităţile care ne fac să creştem spiritual, să ajungem la o veritabilă împlinire şi armonie interioară. Ei ne ajută să ne orientăm către acele lucruri şi activităţi care sunt cu adevărat benefice şi transformatoare pentru noi, care exprimă dragostea şi respectul pentru latura spirituală a fiinţei noastre.

Aceşti îngeri ne ajută să descoperim şi să recunoaştem faptul că suntem iubiţi şi apreciaţi. Când avem nevoie de bună dispoziţie, ei ne ajută să găsim, spre exemplu, compania unui prieten bun şi să petrecem împreună clipe agreabile. Aceşti îngeri ne ghidează pentru a trece de plăcerile mărunte şi a descoperi care sunt necesităţile reale ale sufletului nostru şi care este direcţia cea mai adecvată menirii noastre în care noi trebuie să ne îndreptăm. Ei ne încurajează să căutăm acele modalităţi de transformare spirituală care se potrivesc cel mai bine fiinţei noastre.
Totodată aceşti îngeri ne conduc către o stare de împlinire care ne ajută să ne înţelegem unii pe alţii. Ei ne ghidează să păşim pe calea cea bună şi să găsim resursele cele mai adecvate pentru a ne susţine fiinţa. Îndrumarea lor poate consta uneori în simplul fapt de a ne fi alături sau de a ne ajuta să facem totul într-o stare de pace interioară – ea poate fi la fel de firească precum îndemnul de a  ne plimba, de pildă, într-o după-amiază însorită sau de a face o baie parfumată cu uleiuri aromate, la lumina unei lumânări.

Spiritualitatea noastră înfloreşte atunci când ne preocupăm cu dragoste de dezvoltarea lăuntrică a fiinţei noastre. Aceşti îngeri au grijă ca noi să ne orientăm spre acele activităţi şi compania acelor fiinţe care ne stimulează în creşterea spirituală. Ei ne binecuvântează cu iubire, astfel încât să ne putem simţi profunzimile sufletului şi să lăsăm soarele să strălucească în inima noastră.

Îl rugăm, fiecare dintre noi, pe îngerul păzitor al creşterii noastre spirituale să ne scoată în cale acele fiinţe şi cărţi care ne sunt folositoare în evoluţia spirituală. Îl rugăm ca toate sentimentele noastre să fie elevate şi să ne ajute să fim conştienţi de noi înşine. Ne rugăm pentru a găsi învăţători spirituali care să aibă inima deschisă şi să ne ajute de câte ori le cerem ajutorul şi ca împreună cu ei să urmăm drumul către desăvârşirea spirituală.

Aceşti îngeri ne trezesc fiorul credinţei şi ne ajută să realizăm cât de importantă este credinţa, mai ales atunci când ne confruntăm cu dificultăţi. Ei ne încurajează să ne păstrăm încrederea în bine şi în bunătate. Ei ne ghidează constant pe calea Iubirii Infinite către Dumnezeu, ajutându-ne să realizăm că şi noi, la rândul nostru, suntem faţete ale iubirii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Tatăl permanent ne iubeşte şi ne ocroteşte.

Îngerii intuiţiei

Idee- forţă: „Creez realitatea din jurul meu cu ajutorul gândurilor pline de iubire pură, divină.”
Simbolism: Torţa pe care o poartă aceşti îngeri este simbolul iluminării intuitive. Focul intuiţiei poate deschide poarta dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă. Aceşti îngeri ne permit accesul la o cunoaştere profundă, care este ascunsă, printre altele, în memoria celulelor.  
Funcţia angelică: ei le oferă ocazia tuturor oamenilor să aibă acces la tărâmurile paradisiace. Darurile spirituale pe care ni le oferă: aceşti îngeri ne pot ajuta să înţelegem adevărata natură a oamenilor şi a situaţiilor; ne ajută să ne dezvoltăm intuiţia şi să avem încredere în ceea ce simţim; ne ajută de asemenea să experimentăm viaţa şi prin prisma altor dimensiuni. Intuiţia este capacitatea noastră de a avea acces la propriile noastre percepţii interioare. Funcţia ei nu este raţională, căci intuiţia vine din profunzimile fiinţei noastre. Ea este precursorul gândirii raţionale şi este asociată de cele mai multe ori cu ceea ce noi simţim. Intuiţia este abilitatea noastră de a percepe ceva ca fiind adevărat, cu o certitudine care vine din adâncul fiinţei noastre. Este cea mai reală, şi din anumite puncte de vedere, este modalitatea imediată de a percepe realitatea proprie şi a celorlalţi.

Îngerii intuiţiei ne ajută să acumulăm informaţii pe care apoi putem să le folosim în mod benefic pentru a creşte şi a ne dezvolta. Inconştient noi ne folosim intuiţia aproape tot timpul ca  pe o modalitate de a şti dacă cineva sau ceva este potrivit pentru noi sau dacă suntem în siguranţă. Noi ne putem trezi această calitate prin trezirea conştiinţei şi prin a ţine cont tot mai mult de vocea noastră interioară.
Îngerii ni se revelează adesea cu ajutorul imaginilor, pe care noi apoi le interpretăm cu minţile noastre raţionale. Dar pentru a fi capabili să percepem mesajele pe care le primim din lumile angelice  ne este necesară o focalizare clară a intuiţiei. Este necesar să fim capabili să citim semnele filtrându-le cu ajutorul raţiunii, şi decodându-le.
Îi rugăm pe aceşti îngeri ai intuiţiei să trezească în noi capacitatea de a fi intuitivi şi să ne ajute să ştim cum să folosim acest dar. Asta înseamnă că e necesar ca noi să vrem  să recunoaştem proiecţiile propriilor noastre emoţii asupra oamenilor şi asupra lumii înconjurătoare. Astfel de proiecţii adesea ne pot împiedica în a vedea o situaţie cu claritate. Îi putem ruga pe aceşti îngeri să ne ajute să avem această capacitate de a percepe situaţiile cu claritate şi puritate.

Viziunea clară şi intuiţia sunt daruri pe care le au misticii şi care pot fi trezite de către oricine apreciază acest mod de cunoaştere, deşi acestea nu au fost apreciate la adevărata lor valoare în occident până de curând. Aceşti îngeri ne pot oferi realizarea unuia din darurile noastre înnăscute doar dacă noi alegem să asimilăm acest dar pentru noi înşine.

 

Îngerii înţelepciunii

Idee-forţă: „Înţelepciunea care izvorăşte din profunzimea experienţelor mele mă înalţă.”
Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi păzind porţile Paradisului, cu ochiul simbolic care radiază fascicule de lumină atotcunoscătoare.

Aceşti îngeri nu îi lasă să pătrundă în Paradis pe cei care nu şi-au revelat propria natură divină. Lumânarea simbolizează flacăra înţelepciunii, fără de care nu putem savura bucuriile paradisiace.
Funcţia angelică: să aducă înţelepciunea în viaţa noastră
Darurile spirituale pe care ni le oferă: ne ajută să devenim receptivi faţă de înţelepciunea divină, să descoperim înţelepciunea în propria noastră viaţă, să căutăm înţelepciunea în toate experienţele noastre.

Aceşti soli angelici străjuiesc porţile Paradisului, veghind cu ochiul treaz al atotcunoaşterii. Ei lasă să treacă în lumile celeste acele fiinţe care şi-au revelat adevărata natură, Sinele divin. Poartă în mână o lumânare, simbol al omniscienţei divine.

Aceşti îngeri ne ajută să devenim înţelepţi. Înţelepciunea presupune, deopotrivă, o concepţie generală, întemeiată pe intuiţie, asupra lumii, a omului şi asupra realităţii existenţei lui Dumnezeu. Ea implică, de asemenea, o recunoaştere a valorilor morale: binele divin, adevărul ultim, puritatea, dragostea, respectul pentru sine şi pentru oameni, iubirea necondiţionată de Dumnezeu.

Înţelepciunea este o comoară de cunoaştere profundă, autocontrol deplin, Steaua polară care ne călăuzeşte permanent după principiile divine. Prin meditaţia asupra propriilor experienţe de viaţă, deschidem în fiinţa noastră această comoară care ne ajută să păstrăm calea dreaptă către Dumnezeu. Textele sacre afirmă că înţelepciunea preţuieşte cu mult mai mult decât aurul; fără ea nu putem izbândi în faţa forţelor întunecate ce ne supun la teste şi încercări.

Îi rugăm pe îngerii înţelepciunii să ne reveleze sensul tainic al experienţelor noastre de viaţă, adevărata natură a lucrurilor.

 

Îngerii libertăţii

Idee-forţă: „Aleg întotdeauna iubirea, libertatea şi creativitatea”
Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi, uneori, purtând o frumoasă eşarfă ce flutură în vânt, simbol al curgerii libere a energiei vieţii. Aceşti îngeri protejează dreptul fundamental al fiinţelor de a-şi exprima independenţa şi creativitatea. Ei veghează asupra lumii, protejându-ne libertatea.
Funcţia angelică: îndepărtează obstacolele din calea libertăţii.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : ne ajută să ne găsim libertatea, să o apreciem la justa valoare şi să îi acordăm importanţa cuvenită, inclusiv în diferitele noastre relaţii cu ceilalţi.

Îngerii libertăţii sunt reprezentaţi cu o frumoasă eşarfă care flutură în vânt, simbol al energiei continue a vieţii. Ei veghează asupra lumii, protejează libertatea interioară şi onestitatea.

Ei netezesc calea spre suprema descătuşare şi ne ajută să-i înţelegem toate aspectele semnificative. Ne arată propria noastră valoare şi importanţa comunicării cu ceilalţi oameni.
Prin îngerii libertăţii învăţăm să simţim Libertatea Divină. Trebuie doar să ne dorim să o experimentăm şi astfel să-i cunoaştem toate formele de manifestare (divină, afectivă, socială, politică, artistică, sexuală, religioasă, spirituală).

Adeseori suntem confruntaţi cu libertatea în mod spontan, imprevizibil. Deşi înţelegerea şi conştientizarea ei necesită un timp îndelungat, ea este întotdeauna o experienţă inedită şi extrem de dinamică. Datorită ei omul realizează ceea ce şcolile spirituale numesc “legea saltului calitativ prin acumulare cantitativă”. Totodată, libertatea presupune şi o alternativă: să păstrăm vechile obiceiuri sau să privim deschis către nenumăratele posibilităţi de înnoire, de transformare, de deschidere mentală şi de expansiune a conştiinţei.

Îi rugăm pe aceşti îngeri să ne ofere, atât nouă cât şi celorlaţi oameni darul spiritual de a trăi plenitudinea libertăţii. Ei sunt cei care ne ajută să găsim, în profunzimile fiinţei noastre, libertatea ca stare superioară de conştiinţă.

Colaj din diverse cursuri despre îngeri

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *