MEDITAŢIA DE INVOCARE A PROTECŢIEI IERARHIEI COSMICE ŞI PLANETARE

Îi invoc pe arhanghelii Mihail şi Faith împreună cu Legiunile lor de Îngeri ai Primei Raze.

De asemenea, îi invoc pe Melchizedek, Mahatma şi Arhanghelul Metatron, precum şi pe Sinele Meu Superior şi măreaţa prezenţă EU SUNT.

Încep prin a le cere lui Melchizedek, Mahatma şi Metatron o Reţea de Platină care să ancoreze şi să îndepărteze toate energiile negative şi dezechilibrate din câmpul meu.

De asemenea, cer acum ca toţi elementalii şi toate implanturile negative să fie imediat curăţate din câmpul meu.

Îi invoc pe toţi Maeştrii Cosmici şi Planetari reuniţi, pentru a plasa acum în jurul meu “Pilonul Luminii, Iubirii şi Puterii Cosmice şi Planetare”.

Invoc de la Melchizedek ca un dom suplimentar auriu permanent de protecţie să fie plasat în jurul meu.

Invoc pe Melchizedek, Mahatma şi Metatron să creeze în jurul meu un zid permanent de “protecţie luminoasă”.

Îi cer Arhanghelului Mihail să-şi pună în jurul meu permanentul Scut Albastru de Protecţie.

Cer Arhangheliţei Faith să aşeze în jurul meu un inel permanent, mereu-întineritor de trandafiri roşii, ce vor absorbi toată energia negativă înainte de a pătrunde în câmpul meu.

Îi cer lui Mahatma să aşeze o permanentă “sferă curcubeică de lumină” în jurul câmpului meu auric, ca protecţie suplimentară.

Îi cer Arhanghelului Metatron să aşeze în jurul meu un Cilindru de Lumină din Platină, ca o protecţie suplimentară.

Îi invoc pe Lordul Buddha, Maestra Nada, Maestra Portia şi Consiliul Karmic şi le solicit o permanentă “restricţie a interferenţei” împotriva tuturor energiilor atacurilor psihice din interior şi din afară (ascultaţi cu atenţie răspunsul lor).

Îi invoc pe Helios şi Hestia să plaseze în jurul meu “soarele arămiu-auriu de protecţie”, care este atât de strălucitor şi plin de Iubire Divină, încât toata energia nepotrivită sau negativă este imediat arsă şi transmutată în Lumina pură şi strălucitoare a lui Dumnezeu.

Îl invoc acum pe Melchior să aducă o scânteie a Focului Cosmic de la Marele Soare Central care să ardă cu blândeţe orice energie negativă ramasă în câmpul meu.

Îl invoc pe Lordul din Arcturus să ancoreze Cristalele Lichide Arcturiene pentru a dezactiva şi reechilibra toate energiile negative din câmpul meu.

Îî invoc pe Dr. Lorphan şi pe Vindecătorii Galactici pentru a-mi fortifica reţelele şi a-mi întări sistemul imunitar spiritual, psihologic şi fizic.

Îi invoc pe Îngerii Vindecători să-mi echilibreze acum cele 13 chakre şi sistemul celor patru corpuri.

Îi invoc pe Lordul din Arcturus şi Maestrul Înălţat Djwal Khul să ancoreze şi să activeze Dispozitivul de Purificare a Curentului Pranic, care să sufle energie pranică prin toate meridianele mele şi prin nadis, să le cureţe, să le întărească şi să-mi cureţe în întregime sistemul celor 12 corpuri.

Le invoc pe Mama Divină şi pe Doamnele Maestre pentru a aduce o Reţea de Platină prin toată locuinţa mea, pentru a o curăţa de toate energiile eterice, astrale şi mentale care nu aparţin în totalitate energiei Christ/Buddha.

Îi invoc pe iubiţii Saint-Germain şi Doamna Portia pentru a ancora şi activa o coloană permanentă de Flacără Violet, ce va transmuta toate energiile nepotrivite de la a pătrunde în câmpul meu auric, din interior sau exterior.

Invoc Legiunile de Îngeri ai Primei Raze şi pe Îngerii mei Păzitori să stea de pază în jurul meu, să mă protejeze din toate părţile; 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, când sunt treaz, dar şi atunci când dorm.

Îi invoc pe cei 14 Puternici Elohimi, masculini şi feminini, pentru a ancora şi activa un Scut de Protecţie special al Elohimilor împotriva tuturor formelor-gând negative, venite dinăuntru sau din afară.

Îi invoc pe Melchizedek, Mahatma şi Metatron pentru a coborî o Reţea de Platină în jurul meu în fiecare dimineaţă, în fiecare după-amiază şi în fiecare seară înainte de culcare, timp de un an, ca un dispozitiv special de protecţie. Cer ca acest lucru să fie făcut imediat.

Invoc Mama Divină pentru a aşeza o Reţea permanentă de Protecţie în jurul casei sau apartamentului meu, precum şi la fiecare uşă, fereastră sau deschidere.

Invoc Mama Divină şi Maestrele feminine pentru a plasa în jurul meu un câmp protector de “Lumină Roz a Iubirii”, care este atât de plină de Iubire Divină, încât nici o energie nepotrivită nu-i poate pătrunde strălucirea. Cer ca acest lucru să fie făcut imediat.

Chem Duhul Sfant să dezlege toate energiile şi conflictele negative care au fost puse în mişcare în trecut şi să şteargă nevoia de orice plată karmică a unei cantităţi cât mai mari posibile de energie negativă. Cer ca această energie transmutată să fie folosită pentru a creşte iubirea necondiţionată şi serviciul în favoarea planetei.

Îi invoc pe Lordul din Arcturus şi pe Arcturieni să-şi aducă tehnologia avansată arcturiană pentru a proteja scuturile de energie ale acestui Fiu sau Fiică a lui Dumnezeu.

Îi invoc pe Comandantul Ashtar şi Comandamentul Ashtar pentru a mă lumina cu una din navele de lumină sau dispozitivele de lumină ale Navei Mamă, pentru a mă proteja pe timpul nopţii şi pe timpul zilei, în vreme ce eu Îl manifest pe Dumnezeu pe Pământ.

Îi invoc pe Maestrul Maitreya şi Maestrul Buddha pentru a plasa în jurul meu un “pilon de înţelepciune şi lumină” care să facă energiile negative, dinăuntru şi din afară, să ricoşeze ca şi cum acest pilon ar fi de cauciuc.

Îi invoc pe cei Şapte Chohani pentru a crea un cerc în jurul meu sub deviza “pe aici nu se trece“, care să creeze un scut protector invulnerabil, invincibil în faţa energiilor negative, dinăuntru şi din afară.

O invoc pe Maestra Quan Yin pentru a mă plasa într-o floare de lotus de lumină roz-bleu de protecţie.

Îi invoc pe Vywamus şi Djwal Khul pentru a-mi fortifica reţelele eterică, emoţională, mentală şi spirituală a sistemului celor patru corpuri, pentru a-mi asigura o mai bună protecţie, după Voia lui Dumnezeu.

O invoc pe Mama Maria pentru a plasa acum în jurul meu un rozariu eteric plin cu puterile depline protectoare ale însăşi Mamei Maria, în toată gloria Sa.

Îi invoc pe cei 14 Arhangheli masculini şi feminini pentru a plasa în jurul meu o Lumină Arhanghelică specială de Protecţie, pe care o cer re-întărită în fiecare dimineaţă şi noapte, ca o dispersare Divină a protecţiei.

Îi invoc pe Lordul din Sirius şi pe Maestra Doamnă din Sirius să ancoreze acum deplin şi să activeze în mine Corpul Uns al Supra-Sinelui Christic şi Corpul meu Zohar de Lumină, în scopul de a avansa spiritual şi pentru o mai mare lumină protectoare.

Îi invoc pe Lenduce şi pe Sanat Kumara să plaseze în jurul meu o “coloană ascensională de lumină”, pentru o mai bună protecţie şi evoluţie spirituală.

Îi invoc pe Isis şi Serapis Bey pentru a plasa în jurul meu o permanentă “piramidă de lumină alb-aurie” care va servi ca un scut mistic de protecţie pentru restul acestei încarnări.

Cer acum ca acest enorm câmp protector care s-a stabilit să fie complet curăţat din interior, astfel încât numai energiile lui Dumnezeu şi ale Conştienţei Christ/Buddha să existe acum în acest câmp de forţă protector.

Invoc Întreaga Ierarhie Cosmică şi Planetară din Flacăra Triplă a lui Dumnezeu şi cele Douăsprezece Raze Cosmice ale lui Dumnezeu şi cer permisiunea Divină pentru unirea Corpurilor voastre de Lumină cu al meu. Aceasta va servi ca un scut invulnerabil de iubire, înţelepciune şi putere pentru tot restul încarnării mele actuale, astfel încât să pot fi liber să-mi dedic viaţa pentru a-L servi pe Dumnezeu, pe fraţii şi surorile mele.

Invoc preaiubita Prezenţă a Dumnezeirii pentru a ancora acum permanent şi a activa complet Corpul Mistic Divin cu scopul suprem al protecţiei, prin Graţia Ta Divină.

Îmi revendic acum pe deplin şi îmi recunosc puterea personală.

Plasez acum în jurul meu o sferă aurie de lumină pentru a ţine la distanţă energia negativă a altor oameni şi orice energie negativă şi/sau forme-gând din mintea mea conştientă şi subconştientă, sub formă de gânduri sau sentimente negative.

Îmi revendic acum deplin iubirea necondiţionată şi valoarea de sine.

Revendic acum pe deplin armonizarea mea cu Dumnezeu, cu Puternica mea Prezenţă EU SUNT şi cu Sinele meu Superior, pe care îl vizualizez ca un cilindru de lumină argintiu-aurie coborând direct de la Dumnezeu, prin Puternica Mea Prezenţă EU SUNT şi Sinele meu Superior, în Chakra Coroanei şi în întreaga coloană de chakre şi ancorându-se în miezul cristalin al Mamei Pământ. Văd această lumină argintiu-aurie umplând permanent întregul meu sistem de 12 corpuri. Văd această sferă de protecţie ţinând la distanţă toate energiile negative, permiţând însă tuturor gândurilor şi sentimentelor pozitive de iubire şi bunătate să pătrundă, în timp ce tuturor energiilor negative, egoiste, bazate pe frică şi/sau separare, le este blocată intrarea.

Îmi iau acum un angajament, faţă de Dumnezeu şi de mine însumi, că voi face tot posibilul pentru a nu permite vreodată ca un gând sau sentiment negativ să pătrundă în conştiinţa mea. De fiecare dată când un gând negativ va încerca să pătrundă, fac un jurământ solemn lui Dumnezeu şi mie însumi că voi rămâne vigilent pentru a împinge aceste gânduri şi sentimente negative afară din mintea mea şi le voi înlocui doar cu gânduri şi sentimente pozitive aparţinând conştiinţei Christ/Buddha.

Îmi iau acum un angajament ferm faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi să nu-mi permit niciodată să mai pierd sau să renunţ la puterea mea personală.

Îmi iau un angajament ferm faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi, în acest moment, să nu-mi dau niciodată puterea unei alte persoane, minţii mele, emoţiilor mele, corpului meu fizic, oboselii, minţii mele subconştiente, copilului meu interior, dorinţelor sinelui inferior şi, mai ales, sistemului de gândire negativă bazat pe ego.

Îmi iau, în acest moment, un angajament ferm faţă de Dumnezeu şi faţă de mine însumi că voi fi mereu hotărât şi nu-mi voi permite niciodată să fiu nehotărât şi să adopt atitudinea “statului pe margine”.

Îmi iau, în acest moment, un angajament ferm că voi fi mereu vigilent, pentru a nu permite gândurilor ce nu sunt de la Dumnezeu să pătrundă în mintea mea.

Îmi iau, în acest moment, un angajament ferm să nu-mi permit niciodată să am vreun fel de ataşamente faţă de orice, doar preferinţe, care astfel îmi permit să fiu fericit, chiar dacă ceva îmi este luat.

Îmi iau, în acest moment, un angajament ferm să aleg să percep tot ceea ce se întâmplă în viaţa mea ca o învăţătură, lecţie, provocare şi, mai ales, ca un test spiritual.

Îmi iau, în acest moment, un angajament ferm că voi trece fiecare test cât de bine voi putea şi, dacă nu, mă voi ierta pe mine însumi, voi învăţa lecţia, câştigând astfel “piatra de aur a înţelepciunii”, iar data viitoare voi face mai bine. Sunt conştient că NU există greşeli, ci NUMAI lecţii.

Hotărăsc, în acest moment, că îmi voi revendica pe deplin puterea personală, cu o atitudine de iubire necondiţionată, chiar în relaţie cu Maeştrii Înălţaţi din planul interior şi în relaţie cu Dumnezeu, care vrea ca eu să-mi stăpânesc puterea şi adevărata identitate ca Sinele Etern care SUNT.

Mă angajez 100% în faţa lui Dumnezeu şi a mea că voi fi un Războinic Spiritual pe Pământ, pentru Dumnezeu şi iubirea necondiţionată şi că, orice s-ar întâmpla în viaţă şi oricât aş fi testat, nu voi renunţa nici măcar pentru o clipă!

În timp ce îmi iau acest angajament, Arhanghelii Mihail si Faith, Melchizedek, Mahatma, Arhanghelul Metatron, Îngerii mei Păzitori şi Legiunile de Îngeri ale Arhanghelilor Mihail şi Faith şi toţi Maeştrii care ajută în această meditaţie fac cu toţii un pas înainte şi se înclină în faţa mea cu respect, ca Maestru Spiritual care SUNT, cu adevărat. Lordul Melchizedek, Mahatma, Metatron şi arhanghelul Mihail mă încununează, atingându-mă cu “sceptrele lor de lumină” pe creştetul capului. De asemenea, îşi unduiesc sceptrele colective de lumină în jurul câmpului meu auric, pentru a pecetlui pentru totdeauna ceea ce s-a realizat în această meditaţie.

Mă invită acum să merg înainte, oferindu-mi un ultim dar pe care mi-l pun în mâna stângă şi care este “Sceptrul Iubirii, Înţelepciunii şi Puterii”. Mă invită să merg înainte în cunoaşterea absolută a faptului că EU SUNT acum complet protejat, deoarece Gardienii Înălţaţi mă protejează, dar şi mai important, EU SUNT protejat şi de către mine.

Gardienii Înălţaţi din planul interior îmi adresează o ultimă rugăminte, ca în fiecare dimineaţă, la trezire, să mă re-acordez cu această meditaţie timp de cel puţin 30 de secunde. Spun că energia va fi acolo 100%, chiar dacă nu o voi face; totuşi, este important ca mintea conştientă să se armonizeze în fiecare dimineaţă, chiar dacă numai pentru o clipă, pentru a menţine Flacăra Divină a Măiestriei Interioare mereu prezentă în mintea mea conştientă.

Ei cer, de asemenea, ca în situaţii extreme, când pot apărea testări, această meditaţie să fie făcută în fiecare zi şi chiar de două ori pe zi, dacă este necesar, până când măiestria interioară şi protecţia sunt restabilite complet, 100%, care reprezintă starea naturală divină!

AŞA SĂ FIE SCRIS! AŞA SĂ SE FACĂ!

Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai Tsebayoth! (Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul armatelor!)

Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai Tsebayoth!

Kadoish, Kadoish, Kadoish, Adonai Tsebayoth!

Baruch ha Shem Adonai (Binecuvântat fie Numele Său Sfânt)

Baruch ha Shem Adonai

Baruch ha Shem Adonai

Pentru a reactiva această meditaţie oricând aveţi nevoie de o creştere a protecţiei, invocaţi-L pe Dumnezeu şi Forţa Divină spunând “Cer acum să fie reactivată întreaga Iubire, Înţelepciune şi Putere a Protecţiei din Meditaţia de Protecţie!”

 

,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *