Meditaţia Chakrelor – Bhuta Shuddhi

 

Metodă de a practica Meditaţia Chakrelor – Bhuta Shuddhi

 Pot exista mai multe metode de purificare a celor cinci elemente, care variază de la practicile meditative (inclusiv Yoga Nidra) la diferite forme de practici rituale.

Meditaţia Chakrelor prezentată mai jos (Bhuta Shuddhi) lucrează direct cu atenţia asupra chakrelor, echilibrând forțele subtile ale celor cinci elemente prin utilizarea bije-lor (semințe) mantre ale chakrelor.

Înainte de a practica în sine Meditaţia Chakrelor – Bhuta Shuddhi, este util să se facă unele unele intinderei sau asane Hatha (posturi), urmate de o anumită formă de exercițiu fizic de relaxare, o relaxare completă. Acest lucru ajută la pregătirea minții pentru a fi capabilă să se concentreze asupra chakrelor.

Meditaţia Chakrelor – Bhuta Shuddhi: mutaţi atenţia prin chakrele în secvența următoare. Pe măsură ce citiți, rețineți că lectura despre practică este mult mai dificilă decât a practica. Descrierile sunt lungi, dar practicile de fapt sunt simple.

 1. Meditaţia Chakrei Muladhara: Aduceţi atenția în perineu, spațiul plat dintre anus și zona genitală. Luaţi-vă câteva secunde pentru a permite atenției să găsească spațiul, și să se instaleze în el. Se lasă mantra Lam să apară în mod repetat în câmpul mintal, în tăcere.

Permiteţi-i bijei să se repete la propria viteză naturală. Ar putea fi vorba de 5-10 ori și să urmeze apoi o pauză, sau bija să vină în mod continuu. În cazul apare o pauză, lăsați bija mantra Lam să se întoarcă în propriul său timp. Mantra se poate mișca rapid sau lent. În orice caz, este foarte important să păstraţi atenția asupra perineului. Acel spațiu ar putea fi simţit mic, cât un vârf de ac, sau ar putea fi simţit de câţiva cm.

Urmați propria întuiție cu privire la dimensiunea spațiului. Se lasă mintea să fie în mod natural conștientă de pământ, soliditate sau formă.

 Sensibilizarea poate fi sau nu, este în regulă. Se lasă să vină prin câmpul mental conștientizarea karmendriya de eliminare și numeroasele moduri în care operează pe tot corpul fizic şi subtil, jnanendriya mirosului (cel mai bine să se familiarizeze cu natura indriyas). Treptat, în timp, odată cu practica, devine mai clar modul în care indriyas (organele de simţ (indriya-urile)) operează în aceste centre, împreună cu cele cinci elemente. Este posibil ca sunetele și culorile vin în mod natural în câmpul interior al minții.

(Karmendriya (Skt., Karma + driya, „organ”). Cele cinci organe sau mijloace de acțiune, cele de vorbire, mâini, picioare, excreție, și reproducere. Organele de acţiune (karmendriya).

Organele de cunoaştere (jnanedriya) Cele cinci organe sau instrumente de percepţie (cunoaştere), sunt simţurile auzului, pipăitului, vederii, gustului şi mirosului, reprezintă tot atâtea aspecte ale pulsaţiei radiante a conştiinţei.)

 1. Meditaţia Chakrei Swadhisthana: Când mutaţi atenţia în sus spre chakra a doua, fiţi conștienţi de tranziție, atenție asupra mișcării și natura experienței energetice, emoționale și mentale în timpul trecerii. Se lasă atenția să găsească în mod natural locația celei de a doua chakra, întreaga atenție se va lăsa să se stabilească în acel spațiu. Este important de remarcat faptul că chakra Swadhisthana este, în partea din spate, de-a lungul coloanei vertebrale, pe canalul subtil numit sushumna, deşi poate fi simţit şi în partea din față. Se lasă atenția să se odihnească acolo unde este atrasă în mod natural, probabil, în partea din față, dar să fiţi conștienţi, din când în când, de partea din spate. Treptat, atenția se va „găsi” pe acest curent central care circulă în sus și în jos, prin toate chakrele (Sushumna). Se lasă mantra Vam să se ridice și se repetă în sine, la propria sa viteză, în mod natural. Țineți atenția în spațiul respectiv, care poate fi simţit mic sau de câțiva centimetri în diametru. Se conștientizează apa, lăsaţi-o să se ridice, vedeţi modul în care acest lucru are de a face cu curgerea sau fluiditatea, fie legate de energie fizică, emoțională sau mentală. Exploraţi conștiința karmendriya/organele procrearii și jnanendriya de degustare (încă o dată, e importantă familiarizarea cu indriyas). Din nou, culorile sau sunetele pot sau nu pot să apară.

 2. Meditaţia Chakrei Manipura: Fiți conștienți de tranziție pe măsură ce treceţi la a treia chakra, la centrul buricului, care este, de asemenea, de fapt, de-a lungul canalului Sushumna. Se lasă mantra Ram mantra să se ridice și să se repete de la sine, la viteza sa naturală. Mențineţi atenția în spațiul respectiv, indiferent de mărimea la care este experimentat. Fiţi conștienți de elementul foc, și numeroasele moduri în care operează pe tot corpul fizic şi subtil din acest centru. Fiţi conștienți de karmendriya de mișcare, și modul în care se întâmplă mișcarea, în atâtea de multe moduri fizice, energetice și mentale. Fiţi conștienți de jnanendriya vederii, pe care le veţi vedea cu ușurință ca fiind legate de foc și de mișcare. Culorile și sunetele pot sau nu pot să apară.

 3. Meditaţia Chakrei Anahata: Observați tranziția (energetică, mentală, emoţională) atunci când mutați atenția pe chakra a patra, spațiul dintre sâni. Se lasă o atenția să se așeze acolo, și apoi simţiţi vibrația mantrei Yam, permițându-i să se repete la propria viteză, fiind în același timp conștienţi de sentimentele pe care le generează. Fiţi conștienți de elementul aer, și observați modul în care se simte cu mantra. Observați modul în care elementul aer este legat de karmendriya de deţinere, ocupare sau apucare, cuprindere, fie fizic, energetic, mental sau emoțional. Observați cum acesta este legat de jnanendriya de a atinge, și modul în care atingerea este foarte subtilă, pe lângă fenomenul fizic. Culorile și sunetele ar putea sau nu să apară.

 4. Meditaţia Chakrei Visshuda: Aduceţi atenția pe spațiul din zona gâtului, a cincea chakra, care este punctul de apariție a spațiului (care permite aerului, focului, apei, și pământului, apoi emerge). Fiţi conștienți de natura spațiului în sine, permițând mantrei Ham să se ridice și să se repete, reverberat de multe ori prin spațiul aparent gol în lumea interioară (un spațiu care nu este cu adevărat gol, dar este un potențial). Conștientizare a karmendriya de vorbire (de fapt, comunicarea sub orice formă subtilă) căreia îi este permis să fie acolo, şi modul în care vibrează prin spațiu. Jnanendriya auzului îi este permis să apară, vedeţi cum acesta se aliniază în mod natural cu spațiu, vorbirea și vibrația mantrei. Observaţi finele sentimente subtile care apar. Culorile sau sunetele sunt lăsate să vină și să plece, dacă se întâmplă să apară.

 5. Meditaţia Chakrei Ajna: ușor, cu conștientizarea deplină, se conștientizează trecerea la Chakra Ajna, reşedinţa minții, în spațiul dintre sprâncene. Se lasă mantra OM să se ridice și să se repete, sub forma unor unde lente sau ca vibraţii, atât de repede încât pare că OM fuzionează cu următoarea mantră OM într-o vibrație continuă. Fiţi conștienți de modul în care mintea nu are nici un element, dar este sursa din care spațiul, aerul, focul, apa, și pământul emerg. Fiţi conștienți de modul în care acest spațiu, această minte, în sine, există, nu-i nici o acţiune, ci este forța motrice a tuturor karmendriyas, de vorbire, de deține, mișcare, procreere și eliminare. Fiţi conștienți de modul în care această chakra, această minte, nu are simțuri în sine, ci este destinatarul tuturor informațiilor care provin din auz, atingere, văz, gust și miros, că este sursa de intrare a senzațiilor din lumea exterioară care vin prin instrumente fizice sau care provin din lumea interioară a amintirilor sau a unei experiențe subtile, prezentate pe ecranul mental prin intermediul simțurilor subtile. Treptat, veţi vedea modul în care mantra OM este experimentată ca sursă sau plan de manifestare în sine. Atunci când atenția se odihnește în cunoașterea dincolo de toate simțurile, în chakra Ajna și vibrația OM, multe simțuri, imagini sau impresii pot veni și pleca.

 6. Meditaţia Chakrei Sahasrara: Se lasă atenția să se mute la chakra coroanei, care nu are nici un element (Bhutas), nici un sens cognitiv (jnanendriyas), nici un mijloc activ de exprimare (karmendriyas), deoarece este poarta către conştiinţa pură în sine. Experimentați modul în care acest lucru este sursa din care mintea apare, din care emerge cele cinci elemente, cele cinci simțuri cognitive, și cele cinci mijloace de exprimare. „Mantra” (în cea mai subtilă formă tăcută), este tăcerea (nu doar liniște), din care totul a apărut. Este experimentată ca tăcere după un singur OM, care fuzionează în fără obiect. Se lasă să se odihnească atenția în acea liniște pură, golul care nu este gol, care conține, și este potențialul pur pentru manifestare, care nu s-a manifestat.

 7. Meditaţia Chakrei Ajna: Pe scurt, aduceţi atenţia înapoi la a șasea chakra, permițând vibrației OM să se întoarcă, care începe călătoria atenției înapoi în corp și lume. Câteva secunde, 30 secunde, sau poate un minut ar trebui să fie convenabil, deși poate fi mai mult, dacă doriți.

 8. Meditaţia Chakrei Visshuda: Aduceţi atentia în jos la a cincea chakra, gât, amintind mantra Ham, pe măsură ce intră în sfera spațiului, auzului și vorbirii. Din nou, câteva secunde sau un minut este de ajuns.

 9. Meditaţia Chakrei Anahata: Trecerea la a patra chakra, a inimii, în timp ce permiteţi mantrei Yam să apară, amintindu-ne de elementul de aer. Conștientizarea de exploatație și atingere ar putea sau nu să apară.

 10. Meditaţia Chakrei: Fiți conștienți de a treia chakra, centrul buricului, vibrația mantrei Ram, împreună cu elementul foc, şi cu conștientizarea de mișcare și a vederii (care ar putea sau nu să apară).

 11. Meditaţia Chakrei Swadhisthana: Aduceţi atenţia la chakra a doua, și permiteţi vibrației mantrei VAM să se ridice și să se repete de la sine, amintindu-vă elementul apă, cu conștientizarea de procreare și degustare care poate sau nu să apară.

 12. Meditaţia Chakrei Muladhara: Tranziția atenției înapoi la prima chakra, la perineu, permițând mantrei Lam să vină.

Atunci când practicaţi pentru prima dată Meditația chakrelor – Bhuta Shuddhi, vi se poate părea greu să reţineţi mantrele, elemente, simțuri și acțiuni. Pentru a face ușor această meditație a chakrelor, pentru început aţi putea reţine: ​​1) menținerea atenției în spațiu, și 2), ţineţi vibrația în mantra (nu va dura mult timp să memoraţi mantra fiecărei chakra). Apoi totul o să vină treptat în timp. Atât echilibrarea elementelor (chakrelor) și multele descoperiri vor veni în timp, cu practica.

După practica Meditaţiei Chakrei – Bhuta Shuddhi este bine să faceţi anumite practici de meditație (deoarece mintea este acum pregătită).

Ideal ar fi să faceţi în primul rând este respirația spinării. Aduceţi atenţia în sus la coroană cu inhalare, și apoi urmați fluxul coloanei vertebrale subtile la prima chakra cu expirație. Acest lucru este bine de făcut cu mantra Soooo când inhalați şi ham (sau hummm) când expiraţi în jos.

Apoi vă puteţi face meditația regulată, permițând atenției să se odihnească doar într-una dintre chakre, cea în care vă plasați atenția în mod regulat în timpul meditației, sau locul pe care îl simţiţi cel mai confortabil.

Practica completă bazată pe Meditaţia Chakrelor

Meditaţia Chakrelor – practica Bhuta Shuddhi poate fi practicată singură sau ca parte a unei practici de meditație completă.

Voi prezentat o modalitate de a face acest lucru, care poate fi adaptată înclinațiilor personale.

Acest exemplu este o practică de 60 de minute (din care 30 de minute alocate Meditaţiei Chakrelor – Bhuta Shuddhi).
1. 15 minute de hatha: practicaţi unele posturi Hathayoga (asana) sau întinderi simple, împreună cu unele practici de respirație (pranayama). Durata practicii o puteţi alege dvs. Înainte de a face posturile și tehnicile de respirație, aţi putea alege unele exerciții fizice mai viguroase, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta, jogging, înot sau unele exerciții de rutină.
2. 30 de minute de Meditaţie a Chakrelor: Dacă mutați atenţia în sus prin cele șapte chakre, aproximativ 3-4 minute pentru fiecare chakra, iar apoi în jos prin cele șapte chakre, atenţia aproximativ 30 de secunde în fiecare chakra (pentru a vă aduce înapoi, la înrădăcinare), rezultă că practica totală Bhuta Shuddhi în sine va fi de aproximativ 30 de minute.
3. 15 minute în meditație: Apoi vă puteţi face practica regulată de meditaţie, oricare ar fi aceasta. De exemplu aducerea atenţiei adânc, în spaţiul dintre sâni (Anahata chakra) sau spaţiul dintre sprâncene (chakra Ajna), cu sau fără mantra sau obiectul dvs. regulat de meditație.

Exemplul de mai sus este de 30 de minute de Meditaţia Chakrelor – Bhuta Shuddhi și 60 minute în total. Pentru unii, ar putea parea un timp scurt, pentru alții, ar putea părea ca o perioadă lungă de timp. Cel mai important este să practicaţi, nu contează timpul.  Practicarea la nivelul de confort este mult mai util decât încercarea de a face eforturi pentru orice scop. Dacă o practică completă de 10 minute vă ajută, este alegerea dvs. De fapt, poate fi destul de util să treceţi pur și simplu prin conștientizarea chakrelor (în sus, apoi în jos) în câteva minute, folosind mantrele specifice fiecărei chakre în parte.

Chiar și o scurtă practică de meditație a chakrelor este destul de plăcută și utilă, și se poate face minuni de multe ori.

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Un comentariu la „Meditaţia Chakrelor – Bhuta Shuddhi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *