Flacăra Aurie a Înțelepciunii Divine

Flacăra Aurie a Iluminării Depline Cristice este Focul Sacru al Iubirii Marelui Soare Central pentru Pământ. Este inteligența luminoasă a perfecțiunii, Conștiinței Cristice, iluminării și nemuririi.

Ca flacără a maestrului suprem, acțiunea sa aduce în întreaga viață înțelepciunea, intuiția, discernământul și prezența ce emană pacea. Ea ajută în mod special la unificarea spiritului cu materia și poate fi invocată în toate situațiile care necesită echilibru în gândirea polarizată, prin acceptare și înțelegere iluminată.

Flăcările Aurii ale Înțelepciunii Divine 

O, Radiantă Prezență a Soarelui Auriu ce arde în inima mea și în ceruri, mă conectez la tine acum, pătrunzând adânc în nemișcarea marii liniști solare.

Din acest punct central de liniște perfectă, invoc întreaga putere de iluminare a Flăcărilor Aurii ale Înțelepciunii Divine. Fie ca această Lumină Aurie Cristică să inunde conștiința mea și conștiința colectivă a umanității cu puterile luminoase ale inutiției și inspirației divine, ACUM și PURURI.

Cer ca acest câmp de forță radiant al Focului Sacru Iubire să aducă cele mai puternice expresii ale înțelepciunii divine în acțiune, răspândind asupra întregii vieți binecuvântarea flăcărilor aurii ale păcii interioare.

Poruncesc cu întregul sprijin al Legiunilor de Lumină din întreaga Infinitate, ca însuși aerul pe care îl respirăm să se îngroașe cu prezența aurie a Înțelepciunii Divine, pentru ca fiecare respirație să ne umple, să ne hrănească, să ne refacă, să reveleze înăuntrul nostru adevărul Ființei noastre Nemuritoare.

Invoc Lumina Aurie a O Mie de Sori să sufle cu glorie și putere inefabilă prin fiecare flux de viață de pe această planetă, catalizând o revelație globală a noastră ca manifestări PERFECTE ale Înțelepciunii lui Dumnezeu pe pământ. În această realizare ne naștem iar ca Rasa Realizării lui Dumnezeu Aici și Acum.

Prin puterea și prezența Flăcărilor Aurii ale Înțelepciunii Divine, Invoc DEPLINA înțelegere și stăpânire a Legii Universale, în mine și în inimile și mințile tuturor oamenilor de pe această planetă, ca să putem fi în perfectă aliniere cu legile naturale ale lui Dumnezeu, eliberați și liberi să poruncim ca orice nevoie să ne fie îndeplinită fără efort și cu grație, ca rezultat al profundei noastre înțelegeri divine.

Din preaînalta conștiință a lui Dumnezeu, cer ca Eternele Focuri Aurii ale Înțelepciunii să strălucească în mințile noastre de grup pentru a revela Templul lui Dumnezeu cel Viu care SUNTEM în acest moment cosmic. Îmi îndrept acum atenția înăuntru, către vocea suavă și liniștită din adâncul meu și las Sfânta Voce a Principiului Divin să mă ghideze pe mine și pe frații și surorile mele înapoi către Sursa Cauzală a Ființei noastre.

Preaiubită Inteligență Supremă a Marelui Soare Central, invoc ca prin Intervenția ta Divină Flăcările Aurii ale Conștiinței Cristice să pogoare asupra tuturor liniilor temporale și tuturor dimensiunilor, cunoscute și necunoscute, aducând cu ele amintirea deplină a originilor noastre divine ca Maeștri ai Triplei Flăcări a Iubirii, Înțelepciunii și Puterii Divine.

EU SUNT ÎNȚELEPCIUNEA! EU SUNT MINTEA DIVINĂ! EU SUNT STĂPÂNUL TUTUROR LEGILOR UNIVERSALE ! PRIN LUMINA LUI DUMNEZEU VEȘNIC TRIUMFĂTOARE ȘI PRIN LEGEA GRAȚIEI, S-A FĂCUT!

Flăcările Aurii ale Înțelepciunii Divine 

Preaiubită și preaputernică Prezență Eu Sunt, te rog vino acum în deplina Glorie Divină a lui Dumnezeu! Preaiubită și Măreață Gazdă Înălțată, Ligi de Lumină ale Îngerilor și Arhanghelilor și ale Mărețelor Ființe Cosmice care sunt aliniate cu Raza Aurie a Conștiinței Cristice, Iluminării și Înțelepciunii, VENIȚI VENIȚI VENIȚI pentru a sprijini perfecta îndeplinire a acestui decret divin!

O, Lumină Aurie Cristică, Coboară, Coboară, Coboară în corpul meu și în lumea mea ACUM. Lasă Razele tale ale Iluminării să umple capul meu și creierul meu fizic. Această Lumină Aurie continuă să coboare prin gâtul meu oferindu-mi Puterea Divină de a Porunci și Vocea Eternă a lui Dumnezeu.

Invoc sinteza perfectă a Înțelepciunii Razei Aurii în conștiința mea și a întregii umanități. Preafrumoasă Rază Solară de Lumină, coboară în Flacăra Inimii mele și Extinde-te, Extinde-te, Extinde-te până la întregul tău potențial divin.

Lasă inima mea să se transforme în Prezența unui Uriaș și Strălucitor Soare Auriu. Din acest Vortex Auriu, las-o să se reverse în toate Acțiunile mele, în Cei Dragi mie și în Lumea mea.

Poruncesc ca Raza Focului Auriu a Conștiinței Cristice să continue să curgă din Mine, să influențeze în bine toți bărbații, toate femeile și toți copiii întrupați pe această Planetă și ca ei să simtă sublima radiație a Bucuriei, Iluminării și Înțelepciunii, în acord cu Voința lui Dumnezeu.

SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat. SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat . SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat.

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!  Atotputernic EU SUNT!

Flăcările de Smarald ale Armoniei, Adevărului și Vindecării (#1)

Prin atotputernica, perfect armonioasa Prezență Divină EU SUNT –

Invoc deplina concentrare a Flăcărilor de Smarald ale Armoniei să izvorască prin mine și prin tot ceea ce ating, creând un câmp de forță transformator de perfectă stabilitate și armonie divină oriunde aș merge. Această radianță de smarald emană din ființa mea și binecuvântează întreaga viață, manifestând armonia perfectă în fiecare particulă a creației.

EU SUNT întruparea divină a Armoniei lui Dumnezeu pe Pamânt, AICI și ACUM. EU SUNT conectat divin la Muzica Sferelor, transmițând fără efort aceste frecvențe sfinte ca pe o simfonie de la Sinele meu Dumnezeiesc pentru a armoniza toate fluxurile de viață, creând perfecțiunea absolută.

Chem acum conștiința înălțată a Preaiubitei noastre Mame Pământ și Înțelepciunea Naturii Înălțate să primească acum această revărsare a Flăcărilor de Smarald ale Vindecării și Armoniei ce izvorăsc din Prezența de Grup EU SUNT și din Marele Soare Central. Fie ca fiecare mineral, plantă, animal, om, spirit al naturii și inteligență devică să se umple de aceste neprețuite flăcări de Verde Smarald, manifestând tiparele Imaculatei Concepții în fiecare particulă atomică și subatomică a vieții de pe Pământ.

EU SUNT Forța Vindecătoare a lui Dumnezeu aici și acum! EU SUNT Prezența ce Aduce Pacea!

Cu ÎNTREAGA mea ființă, cresc gloria lui Dumnezeu în fiece clipă, emanând acest divin Foc de Smarald prin fiecare gând, sentiment, cuvânt și faptă!

Poruncesc ca Flăcările de Smarald ale ADEVĂRULUI să pătrundă până la ochiul meu spiritual și la ochiul interior al ÎNTREGII omeniri! Radiați acest foc sfânt prin preaputernicul centru al viziunii divine, DESCHIDEȚI ochiul nostru colectiv la ADEVĂRUL Divin că RAIUL ESTE PE PĂMÂNT! Revelează în noi starea perfectă de conștiință ACUM! ACCEPT că SUNT Cristul și că SUNT în acestă Stare Cerească de Conștiință Aici și ACUM!

Fie ca Flăcările de Smarald ale Adevărului Imanent să lumineze în întreaga omenire, scânteind pe tot globul revelația că SUNTEM imagini PERFECTE ale lui Dumnezeu chiar în acestă clipă! SUNTEM pacea perfectă! Poruncesc ca focurile de smarald să pătrundă în toate iluziile bolii și să stea mărturie a stării neprihănite ale lui Dumnezeu ce se trezește în fiecare formă de viață, să rămână ancorată aici, acum și pururi!

EU SUNT ARMONIA! EU SUNT ADEVĂRUL DIVIN! EU SUNT CONCEPȚIA IMACULATĂ A PERFECȚIUNII DIVINE! PRIN LEGEA ARMONIEI, S-A FĂCUT!

Flăcările de Smarald ale Armoniei, Adevărului și Vindecării (#2)

Preaiubită și Preaputernică Prezență EU SUNT, te chem aici și acum. Chem Măreața Gazdă a Îngerilor și Arhanghelilor, preaputerinica Gazdă Înălțată, toate Legiunile de Lumină și Mărețele Ființe Cosmice care sunt aliniate cu Flăcările Verzi Smarald ale Păcii, Vindecării și ale fluxului Infinitei Abundențe și Resurse.

Pătrundeți, Pătrundeți, Pătrundeți în Ființa și Lumea mea în acest Moment Cosmic al Eternului Acum. Umpleți-mă cu Prezența Voastră Aducătoare de Pace. Umpleți fiecare celulă, atom și electron cu razele voastre vindecătoare de pace, armonie și perfecțiune.

Umpleți gândurile și sentimentele mele cu razele voastre pașnice ale Resurselor și Abudenței Universale.

Fie acum ceasul ca razele voastre pline de Pace să radieze din mine în lume! (x 3)

EU SUNT o conductă a Focurilor Vindecătoare de Smarald care mă vindecă și mă binecuvântează și curge din mine pentru a vindeca și binecuvânta pe toți cei pe care îi întâlnesc. Văd această minunată rază de verde strălucitor cum cuprinde orașul meu, țara și întreaga lume și le umple cu Pace, Armonie și Resurse Perfecte.

EU SUNT una cu Sfântul Flux al Vieții. EU SUNT în perfectă armonie cu fiecare manifestare a vieții pe pământ.

EU SUNT  una cu Sfântul Flux al Sunetului. EU SUNT în perfectă armonire cu AUM-ul Cosmic ce emană din Măreața Liniște Eternă.

EU SUNT una cu Sfântul Flux al Luminii. EU SUNT în armonie perfectă cu fiecare sursă de lumină vie din întreaga creație.

EU SUNT expresia perfectă a Cristului pe pământ. Eu dețin toate Virtuțile și Principiile Divine încarnate în Imaculata Concepție. EU SUNT un perfect exemplu de sinceritate, toleranță, compasiune, ecuanimitate, moderație, caritate, credință, bunăvoință, răbdare, modestie, bunătate, diligență, sacrificiu și armonie. Fie ca Focul de Smarald să lumineze aceste calități din mine și din întreaga rasă umană.

Invoc deplina manifestare a Relației Divine pe Pământ. Fie ca toate formele de viață să trăiască în pace și armonie depline, sprijinindu-se și iubindu-se unele pe altele în toate chipurile.

Poruncesc ca conștiința divină a Focului Cosmic de Smarald să inunde Puterile Naturii și Forțele Elementelor și să le elibereze triumfător, libere să fie și să facă ceea ce Tiparul lor Divin original le pregătise să facă. Invoc deplina înțelegere divină a Cărții Naturii, fie ca toate secretele sale demult ascunse să fie revelate! Prin Legea Grației, S-A FĂCUT!

, ,

Navigare în articol

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *