ELIBERARE FOARTE RAPIDĂ A FIINŢEI DE TENDINŢELE KARMA-ICE INFERIOARE

REVELAREA ASPECTELOR PRACTICE SECRETE ALE PROCEDEULUI TIBETAN DE ELIBERARE FOARTE RAPIDĂ A FIINŢEI DE TENDINŢELE KARMA-ICE INFERIOARE

Această iniţiere secretă constituie cea mai bună pregătire pentru marea iniţiere propriu-zisă în KALACHAKRA TANTRA, ea purificând gradat întreaga fiinţă a practicantului de tot ceea ce ar mai putea constitui pentru el un obstacol în, calea realizării spirituale depline. Pentru a oferii cu uşurinţă efectele, de multe ori chiar instantanee, de sublimării a trăirilor inferioare în sublime stări de conştiinţă, este necesar să repetăm zilnic procedeul care va fi descris în continuare, chiar şi în absenţa oricăror trăiri inferioare. Aceasta ne va crea gradat o legătură subtilă tot mai puternică cu acel aspect al Înţelepciunii Divine Supreme, prin intermediul căruia dorim să eliminăm starea inferioară care îi este POLAR OPUSĂ. După această practică zilnică şi consecventă, care va dura o anumită perioadă de timp, în funcţie numai de gradul de trezire ne va fi apoi cu putinţă să aplicăm oricând, spontan, acest procedeu, chiar şi atunci când ne aflăm într-o stare inferioară de conştiinţă (spre deosebire de situaţiile anterioare, când pur şi simplu uitam cu desăvârşire – de exemplu, atunci când ne aflam într-un acces de furie – de orice modalitate prin care acea trăire penibilă şi chinuitoare s-ar fi putut transforma imediat, prin sublimare. Într-o trăire spirituală iluminatoare). În plus, tradiţia tantrică tibetană arată că practicarea consecventă a acestei forme secrete de YOGA asigură aspirantului fapt cazul în care el nu a putut atinge, în decursul vieţii, desăvârşirea spirituală – accesul incomparabil mai uşor la Iluminarea spirituală, în momentul părăsirii definitive a corpului său fizic (în clipa aşa-zisei „morţi”), deoarece el va fi foarte bine pregătit să fructifice ocaziile extraordinare ce i se oferă atunci în starea de BARDO (în această direcţie, putem să observăm legăturile care există între acest procedeu secret şi tehnica de PHO-WA, pe care deja am prezentat-o).

Preliminarii

(1) Mai întâi, este necesar să identificăm cât mai bine, în fiinţa noastră, care este emoţia sau trăirea inferioară cu care ne confruntăm cel mai des, pentru a şti astfel cu care „Familie” tantrică avem cele mai multe afinităţi (pentru a dobândi astfel cu mai multă uşurinţă succesul în această practică). Evident, este posibil să constatăm prezenţa mai multor tipuri de asemenea trăiri inferioare (malefice), dar vom urmări întotdeauna să începem cu cea care este cu adevărat cea mai puternică (şi, implicit, cea mai puţin controlată) în conştiinţa noastră de acum.

De asemenea, vom avea în vedere, la această fază, că cele cinci stări inferioare-cauză (cele cinci „otrăvuri”) reprezintă, în realitate, cinci categorii de trăiri, care pot să prezinte uneori multiple nuanţe de manifestare.

(2) Pasul preliminar următor este dobândirea unei atitudini interioare juste faţă de aceste stări inferioare (malefice). În această direcţie, ESTE ESENŢIAL SĂ ÎNŢELEGEM CÂT MAI BINE CĂ ÎNTOTDEAUNA NOI ÎNŞINE SUNTEM DIRECT RĂSPUNZĂTORI DE TRĂIRILE (STĂRILE) NOASTRE. Aici este sugestivă (semnificativă) o maximă a înţelepciunii, care spune că „Omul inferior este cel care întotdeauna dă vina pe alţii, iar omul superior este cel care îşi recunoaşte greşelile”. Cu alte cuvinte, trebuie să înţelegem faptul că nu vom putea cu adevărat să abordăm cu succes această transformare lăuntrică radicală şi definitivă decât atunci când vom înceta să mai proiectăm asupra celorlalţi propriile noastre greşeli. Nu trebuie să mai uităm că, indiferent de acţiunile celorlalţi asupra noastră, noi putem să alegem întotdeauna răspunsul nostru interior la aceste acţiuni.Dacă acest răspuns este mai mult mai mult sau mai puţin mecanic (automat), atunci ne vom confrunta în mod inevitabil cu consecinţele KARMA-ice corespunzătoare; dacă însă răspunsul nostru lăuntric (reacţia noastră) la aceste acţiuni este marcat de libertate interioară şi de înţelepciune, vom putea trăi şi noi la unison cu toţi marii înţelepţi ai acestei planete adevărul cuvintelor: ”Puteţi să mă aruncaţi chiar şi în infern, dar mi veţi putea niciodată distruge paradisul din mine!”.

Prin urmare, asumarea deplină a propriei noastre responsabilităţi în cazul tuturor trăirilor (bune sau rele) pe care le avem, este un pas foarte important (decisiv, am putea spune) pe calea cuceririi libertăţii noastre interioare.

(3) Al treilea pas preliminar, la fel de important ca şi cel precedent, este acela de a accepta (de a înţelege) faptul că toate stările noastre de suferinţă, frustrare, neîmplinire, etc., sunt, în realitate, porţi deschise (pentru noi cei de acum) către experienţa extatică a Conştiinţei Universale [Lecţiile anterioare referitoare la Marile Puteri Cosmice (de exemplu, iniţierea în Marea Putere Cosmică DHUMAVATI), dacă au fost bine înţelese şi asimilate, ne vor ajuta considerabil în această direcţie]. Imediat ce „recunoaştem” o trăire inferioară care ne cuprinde fără voia noastră, trebuie – menţionează tradiţia tantrică tibetană – nu să fugim cât mai repede de ea (deoarece aceasta ne poate ajuta doar să-i eliminăm efectele de moment, dar cu toate acestea, cauza profundă a acestei emoţii malefice va rămâne mai departe în aura noastră), ci să o analizăm detaşaţi, cu curaj, pentru a o înţelege cât mai bine. De exemplu, în cazul mâniei, această analiză lucidă şi detaşată a ei ne va ajuta să înţelegem că ea este bazată (după cum am prezentat anterior) pe o reacţie de teamă de Spaţiul exterior (mediul subtil extern), faţă de care ne simţim separaţi. Această reacţie a noastră faţă de ceea ce ne este exterior este generată de viziunea noastră greşită că mediul exterior nouă (tot ceea ce este „non-eu”) ar fi o forţă ostilă, şi atunci avem senzaţia că nesiguranţa noastră lăuntrică poate fi înlăturată prin violenţă şi agresivitate. De fiecare dată când ne recunoaştem şi ne analizăm o astfel de emoţie inferioară (malefică), vom simţi fără îndoială un inefabil şi minunat sentiment de libertate lăuntrică. Această atitudine ne va face foarte repede capabili să învăţăm din ce în ce mai mult din toate experienţele noastre cotidiene.

Atunci când realizăm că tot ceea ce încă mai experimentăm ca fiind o emoţie inferioară nu reprezintă, în realitate, o energie individuală sau personală, ci reacţia noastră la diferitele energii exterioare, devenim capabili să ne detaşăm gradat, dar definitiv, de acea trăire malefică. Această etapă preliminară este numită, în tradiţia tibetană secretă, „Interiorizarea tuturor trăirilor”.

(4) A patra şi ultima etapă preliminară (care, de altfel, face şi trecerea către tehnica propriu-zisă) a acestui procedeu secret de purificare şi sublimare lăuntrică, este confruntarea, directă, conştientă şi lucidă cu stările inferioare pe care încă le mai avem. Această fază diferă esenţial de cea precedentă prin faptul că aici vom renunţa la orice fel de analiză intelectuală a trăirilor noastre; confruntarea cu ele este acum directă, lucidă, totală şi în acelaşi timp decisivă. Acum trebuie să ne orientăm întreaga atenţie către conştientizarea tăcută, dincolo de cuvinte, concepte, gânduri sau speculaţii intelectuale, a acestor trăiri. Dacă suntem astfel capabili să înlăturăm din mintea noastră cuvintele, aprecierile verbale, etc., legate de starea inferioară pe care o contemplăm cu toată atenţia, ea va înceta atunci aproape instantaneu să ne mai chinuie (nu o vom mai percepe ca pe o stare de suferinţă) şi se va transforma, ca prin farmec, într-o energie spirituală. Acest „miracol” este aşadar făcut posibil prin menţinerea în conştiinţa noastră a unei stări de Vid creator median (0), care va bascula fulgerător emoţia noastră inferioară într-o trăire sublimă ce îi este POLAR OPUSĂ. Astfel, atunci când reuşim să experimentăm aceste stări şi emoţii inferioare în profunzime, la un nivel pe deplin non-conceptual, vom observa spontan o veritabilă „inversiune” dinamică a lor în conştiinţa noastră, în locul lor apărând aproape fulgerător stările spirituale sublime (divine), care le sunt POLAR OPUSE. De asemenea, faptul de a fi mereu cât mai lucizi (sau, altfel spus, de a trăi mereu, cât mai plenar, clipa prezentă) ne va ajuta imens să ne controlăm şi să ne sublimăm emoţiile şi, prin intermediul acestora, să ne descoperim gradat adevărata noastră natură. Astfel, adoptând cu consecvenţă această atitudine interioară:

– atunci când recunoaştem (suntem pe deplin conştienţi) că am devenit plini de mânie, vom putea să ne transformăm spontan mânia în aspectul de „înţelepciune a Oglindirii Perfecte”;

– atunci când suntem pe deplin conştienţi că am devenit plini de aroganţă şi orgoliu, vom putea să transformăm spontan aceste stări în aspectul de „Înţelepciune a Deplinei Egalităţi”;

– atunci când suntem pe deplin conştienţi că am devenit aproape sufocaţi de nenumărate dorinţe şi pasiuni inferioare, vom putea să ne transformăm toate aceste dorinţe în aspectul de „Înţelepciune a Discernământului Divin”;

– atunci când suntem pe deplin conştienţi că am devenit plini de suspiciune, invidie sau gelozie, vom putea să ne transformăm spontan aceste trăiri josnice în aspectul de „Înţelepciune Atotrealizatoare”;

– atunci când suntem pe deplin conştienţi că am devenit întunecaţi de ignoranţă şi deprimare, vom putea să ne transformăm spontan aceste tendinţe inferioare şi opacizante în aspectul infinit strălucitor de „Înţelepciune a Spaţiului Absolut”.

Evident, cultivarea acestei atitudini interioare, plină de înţelepciune divină, în momentele în care ne confruntăm cu stări lăuntrice inferioare, va fi mult mai uşor de realizat de către cei care sunt deja familiarizaţi cu experienţele de meditaţie profundă yoghină, cu practica detaşării de fructele acţiunilor (KARMA YOGA) sau care trăiesc foarte mult şi intens în clipa prezentă. Totuşi, practicând cu perseverenţă (pe cât posibil zilnic) procedeul secret propriu-zis, care va fi descris în continuare, oricine va putea să simileze gradat acest mod spiritual de a ne integra întreaga viaţă în lumina Adevărului Divin.

În momentul în care am reuşit să ne transformăm astfel, alchimic, trăirile inferioare, vom putea să adoptăm cu succes aceeaşi atitudine detaşat-integratoare şi faţă de trăirile şi emoţiile plăcute (benefice), pentru a atinge astfel în final starea de Vid Beatific Transcendent.

Această metodă de purificare şi sublimare lăuntrică, pornind de la o observare atentă, lucidă şi detaşată a trăirilor noastre foarte intense, este o formă de TANTRA-YOGA foarte secretă, deoarece nu este accesibilă oricui (ea poate fi chiar periculoasă pentru aspiranţii mediocri, a căror minte este încă slabă), care este numită în tradiţia tibetană ezoterică ZAP-LAM (într-o traducere nuanţată, această expresie înseamnă: „Calea cea tainică de realizare directă a identităţii esenţiale dintre Spaţiul Absolut şi Beatitudinea Supremă”). În această modalitate secretă, emoţiile inferioare sunt generate uneori de către Maestru în mod deliberat în fiinţa aspirantului, pentru a putea fi astfel cât mai bine obiectivate.

În această direcţie, este important să menţionăm că în cadrul unui grup spiritual, confruntarea cu asemenea trăiri, urmată de sublimarea lor perfectă, este mult mai uşor de realizat decât în mod individual; acesta este deci încă un motiv pentru care evoluţia fiinţei în cadrul unui grup spiritual este cu mult mai rapidă. De asemenea, merită să mai subliniem rolul deosebit de important pe care îl au, în cadrul acestei forme secrete de TANTRA-YOGA tibetană (ZAP-LAM), procedeele şi tehnicile sexuale speciale, în care accentul este pus întotdeauna pe rolul iluminator al energiei sexuale sublimate, într-un cuplu continent, unit şi iubitor, debordând de dăruire, altruism sau, în anumite condiţii, chiar în cazul mai multor cupluri (atunci când mai multe fiinţe stabilesc şi realizează o perfectă continenţă amoroasă, acţionând la unison simultan chiar dacă sunt în diferite locuri, ele generează atunci o stare de angrenare la unison, care le permite să realizeze o stare de comuniune subtilă, chiar dacă sunt la distanţă). Ele (cuplurile respective) pot stabili un anumit interval de timp în care să angreneze separat MAITHUNA, dar într-o cât mai perfectă sincronizare energetică, subtilă, la unison cu celelalte cupluri care acţionează atunci. Aceste procedee tantrice deosebit de secrete pot degaja o energie subtilă colosală, care îi poate ajuta în asemenea condiţii pe toţi participanţii să atingă mult mai uşor, prin Graţie Divină, starea de Iluminare spirituală şi, totodată, vor apărea certe efecte de purificare subtilă şi de elevare, pe o arie foarte mare, având maximul în zonele în care se află respectivele cupluri.

TEHNICA SECRETĂ PROPRIU-ZISĂ DE SUBLIMARE

După ce am abordat elementele practice preliminare, suntem pregătiţi să realizăm cu succes şi procedeul tantric propriu-zis de sublimare fulgerătoare a energiilor şi emoţiilor inferioare (malefice), care apar în fiinţa noastră. Este important pentru aceasta să ştim că, la modul tradiţional, acest procedeu secret este constituit, în esenţă, dintr-o serie de vizualizări deosebit de complexe ale tuturor divinităţilor „blânde” sau „teribile”, pe care le-am prezentat anterior, vizualizări care sunt însoţite de invocarea susţinută a acestora.

Având în vedere dificultăţile deosebite pe care le-ar ridica pentru noi, ca europeni, aplicarea ad-literam a acestor modalităţi, care sunt uşor de realizat numai în contextul tradiţiei tibetane (în aceste condiţii, subconştientul colectiv tibetan susţinând din plin aceste vizualizări complexe, ca şi MANTRA-ele (sau, mai corect spus, „formulele” de punere la unison) foarte lungi, folosite în acelaşi scop), noi am adaptat acest procedeu, făcându-l mult mai accesibil conştiinţei occidentale.

Astfel, ca iniţiaţi în LAYA YOGA şi în sistemul secret SVARA YOGA, putem selecta din întreaga gamă de procedee folosite în mod tradiţional numai elementele esenţiale operative, care de altfel sunt şi singurele înzestrate cu eficienţă practică; restul detaliilor au doar rolul de a fixa (de a canaliza) cât mai bine mintea aspiranţilor mediocri. De exemplu, în loc să repetăm de mii de ori pe zi o MANTRA lungă (care, de fapt, este o „formulă” de punere la unison cu subconştientul colectiv), noi ştim deja foarte bine că este incomparabil mai eficient şi mai uşor să realizăm LAYA YOGA cu BIJA-MANTRA care este de obicei „ascunsă” (ocultată) în acea MANTRA lungă (întocmai ca în cazul lui GAYATRI MANTRA) sau, în loc să realizăm cu mari dificultăţi SHAMBHAVI MUDRA cu imaginile şi reprezentările simbolice, adeseori deosebit de complexe, ale diferitelor divinităţi tantrice, noi putem selecta dintre acestea, elementele operative esenţiale: curentul subtil colorat specific acelei divinităţi, forma TATTVA-ică specifică, TATTVA predominantă, etc. Toate aceste aspecte, care au fost posibile numai datorită aplicării pline de înţelepciune a legilor fundamentale ale rezonanţei, ne-au permis să oferim pentru prima dată în Occident, o abordare foarte accesibilă, clară (coerentă), completă şi deosebit de eficientă a acestor tehnici secrete ale tradiţiei tantrice tibetane.

Iată acum cele 7 faze (etape) ale acestui procedeu, în varianta sa completă, pe care este bine să o realizăm zilnic.

(1) CONSACRAREA. Înainte de a trece propriu-zis la practica efectivă, vom oferi cu anticipaţie toate „fructele” acestei importante acţiuni spirituale lui Dumnezeu. Această consacrare va fi totală şi necondiţionată. În plus, aceasta ne va ajuta să păstrăm, pe durata practicii efective, o mult mai mare luciditate, o stare de aspiraţie spirituală şi totodată vom avea susţinerea Divinului (Dumnezeu Tatăl). Evident, încă de la această fază, noi trebuie să fi identificat deja emoţia (trăirea) inferioară cea mai puternică cu care ne confruntăm, ca şi „Familia” tantrică, precum şi acel DHYANI-BUDDHA care reprezintă aspectul diametral-opus (pe verticală) respectivei trăiri malefice. Această alegere şi identificare implică deci realizarea elementelor preliminare pe care le-am prezentat anterior.

(2) PURITATEA LĂUNTRICĂ sau, cu alte cuvinte, realizarea unei cât mai profunde stări de puritate, de elevare şi de aspiraţie frenetică spre Dumnezeu Tatăl, în vederea eliberării rapide a conştiinţei noastre de tot ceea ce încă mai constituie un obstacol în calea fuziunii extatice cu Dumnezeu Tatăl şi a integrării noastre în starea de îndumnezeire. Această atitudine este foarte importantă, deoarece ea ne va ajuta foarte mult să realizăm sublimarea alchimică a întregii noastre fiinţe, prin Graţia lui Dumnezeu. Ne vom concentra deci continuu şi cât mai intens, asupra acestei stări de puritate lăuntrică, timp de minim 3-7 minute.

(3) EVOCAREA. Aceasta semnifică o evocare mentală, cât mai clară şi cât mai fermă a acelui JINA (DHYANI-BUDDHA) care reprezintă aspectul divin polar opus stării inferioare (malefice) pe care dorim să o eliminăm definitiv din fiinţa noastră. Aici nu este vorba de a vizualiza propriu-zis acel JINA (DHYANI-BUDDHA), conform descrierii sale tradiţionale, ci de a urmări stabilirea unei cât mai bune comuniuni (sau stare de rezonanţă preliminară) cu sfera sa divină de forţă, folosindu-ne pentru aceasta de descrierea atributelor sale definitorii: în primul rând numele său, apoi simbolurile mai importante care îi sunt asociate. Practic, putem realiza cel mai bine această evocare recitind cu multă atenţie şi într-o stare de transfigurare lăuntrică prezentarea acelui JINA, pe care am oferit-o în cursurile anterioare, inclusiv a „Familiei” sale tantrice, a principalei sale DAKINI, a acelui HERUKA (HEVAJRA) emanat de el, etc., etc. Bineînţeles, pe măsură ce vom practica sistematic acest procedeu complex, timpul care este necesar stabilirii acestei stări de comuniune (de rezonanţă preliminară) va deveni tot mai scurt. Chiar şi atunci însă, lectura prezentării DHYANI-BUDDHA-şilor poate rămâne pentru noi o importantă sursă de revelaţii spirituale.

(4) INTEGRAREA TATTVA-ică

Această etapă reprezintă punerea în legătură (intrarea în starea de rezonanţă) cu energia TATTVA-ică specifică respectivului JINA (DHYANI-BUDDHA). Ea asigură stabilitatea procesului de sublimare propriu-zis şi îl susţine totodată din punct de vedere energetic.

Practic, vom ţine seama mai întâi de elementele TATTVA-ice secundare (ne vom aşeza cu faţa către punctul cardinal corespunzător acelui DHYANI-BUDDHA; vom şti cu anticipaţie că predominanţa influenţei subtile a aspectului feminin subordonat (DAKINI) are un maxim într-o anumită perioadă a zilei sau într-un anumit anotimp, etc.), după care vom realiza integrarea TATTVA-ică propriu-zisă.

Un element ezoteric foarte important: eficienţa integrării TATTVA-ice este de zeci de ori mai mare dacă vom începe această acţiune (integrare TATTVA-ică) exact în perioada de predominanţă a acelei TATTVA-e (pentru aceasta, trebuie să fi obţinut însă iniţierea secretă în aceste ritmuri TATTVA-ice!).

În vederea integrării TATTVA-ice, vom realiza cât mai bine SHAMBHAVI MUDRA cu MANDALA acelei TATTVA-e, aşezaţi fiind cu faţa către punctul cardinal corespunzător. Astfel:

– pentru integrarea TATTVA-ică în sfera de forţă a lui AKSHOBHYA: ne vom îndrepta cu faţa către Est şi vom vizualiza (la nivelul lui CIDAKASHA – în dreptul lui AJNA

CHAKRA) o semilună de culoare alb-argintie; simultan, putem realiza pe această

perioadă şi LAYA YOGA cu BIJA-MANTRA lui APAS TATTVA (sunetul MANTRA-ic VAM);

– pentru integrarea TATTVA-ică în sfera de forţă a lui RATNASHAMBHAVA: ne îndreptăm cu fata către Sud, vizualizăm un pătrat de culoare galbenă şi realizăm simultan LAYA YOGA cu BIJA-MANTRA lui PRITHIVI TATTVA (sunetul MANTRA-ic LAM);

– pentru integrarea TATTVA-ică în sfera de forţă a lui AMITABHA: ne îndreptăm cu faţa către Vest, vizualizăm un triunghi echilateral (cu vârful în sus), de culoare roşu aprins şi realizăm simultan LAYA YOGA cu BIJA-MANTRA lui TEJAS TATTVA (sunetul MANTRA-ic RAM);

– pentru integrarea TATTVA-ică în sfera de forţă a lui AMOGHASIDDHI: ne îndreptăm cu faţa către Nord, vizualizăm un cerc de culoare albastră [pentru a înlătura orice fel de confuzii posibile datorate utilizării acelei nuanţe de verde subtil, specifică anumitor manifestări ale lui VAYU TATTVA, vom folosi, ca iniţiaţi în SVARA YOGA, culoarea subtilă fundamentală a acestei TATTVA-e, care generează şi efectele produse de respectiva nuanţă a verdelui subtil] şi vom realiza simultan LAYA YOGA cu BIJA-MANTRA lui VAYU TATTVA (sunetul MANTRA-ic YAM);

– pentru integrarea TATTVA-ică în sfera de forţă a lui VAIROCHANA: vom

– vizualiza un ovoid de culoare indigo şi vom realiza simultan LAYA YOGA cu BIJA-MANTRA lui AKASHA TATTVA (sunetul MANTRA-ic HAM) [lui VAIROCHANA nu îi corespunde un punct cardinal anume, ci ideea de centru] (pentru o deplină integrare simbolică, este necesar să ne plasăm în centrul locului în care exersăm).

(5) LAYA YOGA. Aceasta este faza esenţială a tehnicii.

În această etapă vom realiza o formă ceva mai complexă de LAYA YOGA, în vederea stabilirii unei stări de rezonanţă cât mai profunde cu sfera divină de forţă a acelui DHYANI-BUDDHA, astfel:

– mai întâi, vom urmări să resimţim o stare de intensă comuniune şi rezonanţă integratoare cu TATTVA corespondentă DHYANI-BUDDHA-ului evocat; această stare de rezonanţă este aici rodul realizării etapei anterioare a procedeului;

– în continuare (deci după ce sesizăm o cât mai bună integrare TATTVA-ică), vom înceta să mai realizăm LAYA YOGA cu BIJA MANTRA acelei TATTVA-e şi vom începe, în schimb, să realizăm LAYA YOGA cu MANTRA secretă a acelui JINA (DHYANI-BUDDHA).

– este foarte important ca în timp ce efectuăm tehnica de LAYA YOGA cu MANTRA secretă a acelui DHYANI-BUDDHA, să menţinem mai departe în minte MANDALA TATTVA-ică corespondentă (sau, în cazul concentrării exterioare, să ne focalizăm în continuare atenţia asupra MANDALA-ei TATTVA-ice aşezate în faţa noastră), ca un fel de „fundal” al tehnicii de LAYA YOGA şi, în plus, să păstrăm în minte (chiar şi parţial sau semiconştient) ideea-forţă că ne raportăm acum la respectiva entitate divină evocată. Această din urmă indicaţie este importantă atunci când urmărim să obţinem o stare de rezonanţă, nu numai cu un DHYANI-BUDDHA ci şi cu orice altă entitate divină care face parte din „Familia” emanată de el (Mama Divină, DAKINI, HERUKA (HEVAJRA), BODHISATTVA-şi, etc.), pentru a sesiza astfel efecte şi stări spirituale mai nuanţate.

În toate aceste cazuri însă, celelalte elemente practice rămân aceleaşi (MANTRA utilizată, MANDALA TATTVA-ică, orientarea, corpul, etc.).

(6) INTEGRAREA În SFERA DE FORŢA DIVINĂ EVOCATĂ.

Datorită realizării cu succes a etapei anterioare, apare acum, din ce în ce mai pregnant, integrarea noastră profundă în sfera subtilă de forţă a respectivului JINA (DHYANI-BUDDHA) şi fuziunea identificatoare cu acest nivel divin de conştiinţă. La această fază putem percepe, pe fondul tehnicii speciale de LAYA YOGA, descrisă în etapa anterioară, fenomenele complexe de sublimare şi de transformare foarte profundă, care apar la nivelul conştiinţei. Acum devenim chiar capabili să recunoaştem, în spatele (sau, mai bine zis, în locul) trăirilor inferioare (corespondente „Familiei” tantrice evocate), care ne chinuiau anterior, aspectele divine care le sunt polar opuse, datorită trezirii lor (a aspectelor divine), ce se manifestă tot mai amplu în fiinţa noastră. Acest fenomen inefabil de transformare alchimică, având ca substrat manifestarea Graţiei Divine, poate fi perceput de exemplu ca o senzaţie de extraordinară libertate interioară, de „uşurare” bruscă la nivelul conştiinţei, de forţă spirituală colosală, de vindecare miraculoasă a unor vechi „răni” sufleteşti, care ne făceau anterior să suferim, de profundă regenerare spirituală, etc., ajungându-se, în situaţia în care această transformare este suficient de profundă, chiar la apariţia unor stări pregnante de Iluminare spirituală. De asemenea, intimitatea şi comuniunea sublimă cu acel DHYANI-BUDDHA şi cu întreaga sa „Familie” tantrică devine acum o realitate vie, pe care o putem percepe chiar şi după încheierea procedeului propriu-zis; spre exemplu, ne putem simţi tot mai mult ajutaţi, susţinuţi, ghidaţi şi inspiraţi de o putere divină binefăcătoare, în vederea desăvârşirii noastre spirituale cât mai rapide. În plus, trebuie să ştim că toate aceste efecte sunt cumulative sau, cu alte cuvinte, practica sistematică (zilnică) este cea mai bună pentru realizarea unor efecte considerabile, pentru cristalizarea lor.

(7) REVENIREA. În final, vom reveni la condiţia noastră umană obişnuită, urmărind însă să menţinem cât mai mult starea de rezonanţă cu stările sublime obţinute şi starea de rezonanţă telepatică profundă cu entităţile divine care au fost evocate. Putem, eventual, să urmărim să ne cristalizăm cât mai bine trăirile minunate avute în timpul efectuării acestui procedeu prin descrierea lor, chiar şi rezumativă, într-un jurnal individual. Aceasta ne va permite să ne obiectivăm şi mai bine progresele noastre în acţiunea de transformare lăuntrică radicală şi, în plus, ne va facilita bilanţurile care vor confirma valoarea practicii noastre cotidiene.

Practicând în mod sistematic această tehnică profund spiritualizantă, vom dobândi treptat capacitatea de a aplica şi în mod spontan (instantaneu) fenomenul de inversare polară a stărilor noastre inferioare (pe care încă le mai avem) în trăiri minunate, divine. Astfel, chiar dacă la începutul antrenamentului putem „uita” foarte frecvent să aplicăm fulgerător această tehnică de sublimare în cazul unei trăiri malefice în curs de manifestare, reamintirea lucidă şi fermă a procedeului, urmată de aplicarea lui plini de succes; nu vor întârzia să apară, direct proporţional cu eforturile depuse anterior sistematic (zilnic) în acestă direcţie. De exemplu, în cazul în care suntem cuprinşi de o intensă stare de mânie, practica sistematică a acestui procedeu ne va ajuta foarte mult să redevenim instantaneu lucizi chiar în decursul acelei stări de mânie şi să putem aplica spontan elementele esenţiale ale procesului pentru a ne transforma astfel, fulgerător, mânia într-o stare de forţă spirituală.

Mai precis, însăşi entitatea divină evocată constant (în cazul de faţă, AKSHOBHYA) ne va inspira şi ne va susţine în acel moment, „reamintindu-ne” de noi înşine şi dându-ne forţa de a ne transforma prin procesul de sublimare care se angrenează.

Prin urmare, varianta simplificată a acestei tehnici (care va fi aplicată cu uşurinţă ca atare numai după o anumită acumulare generată de practicarea sistematică a variantei complete) constă în a ne reaminti instantaneu, chiar în „miezul” emoţiei inferioare intense cu care ne confruntăm, de aspectul divin care îi este polar-opus şi care este personificat de un anumit DHYANI-BUDDHA, după care să emitem mental, tot instantaneu, MANTRA secretă a acelui DHYANI-BUDDHA (în asemenea trăiri fiind de obicei angrenaţi într-o interacţiune cu ceilalţi, nu ne este întotdeauna posibil să ne interiorizăm complet pentru a realiza LAYA YOGA), pe fondul unei stări de vid mental. Atunci, graţie rezonanţelor deja realizate anterior cu respectivul DHYANI-BUDDHA (şi, implicit, cu „Familia” sa tantrică), vom constata că, parcă printr-un divin miracol, starea inferioară a dispărut aproape instantaneu, în locul său instalându-se într-un grad mai mare sau mai mic de profunzime (direct proporţional cu experienţa spirituală practică pe care deja am dobândit-o), o trăire minunată, chiar extatică. În plus, în situaţia în care acea conjunctură nu ne solicită întreaga atenţie, putem să ne gândim intens (în timp ce emitem MANTRA secretă a acelui DHYANI-BUDDHA) şi la MANDALA TATTVA-ei sale corespondente.

În concluzie, practicarea zilnică a acestui procedeu secret de purificare şi transformare alchimică extraordinar de rapidă prin sublimare, revelat pentru prima oară acum în Occident, ne poate ajuta imens să ne elevăm nivelul predominant de conştiinţă, facilitându-ne astfel dobândirea unor multiple realizări spirituale şi chiar atingerea stării de Iluminare. Datorită acestui aspect, aceste modalităţi secrete de sublimare spontană, deşi sunt bine integrate în KALACHAKRA TANTRA, ca etapă pregătitoare esenţială, constituie totodată şi o formă autonomă de TANTRA-YOGA tibetană, numită DZOG-CHEN, modalitate spirituală care are o valoare cu totul extraordinară.

Sursa: cursuri yoga

,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *