Cumpără cartea

 

 

În euro RO03BTRLEURCRT00R6135401

Preț: 25 ron

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE………………………………………………………………………………………………. 1

PARTEA ÎNTÂI

PRINCIPIILE REIKI ………………………………………………………………………………………………2

CÂTEVA CONSIDERENTE……………………………………………………………………………………4

GRADUL  I …………………………………………………………………………………………………………..8

POZIŢIILE MÂINILOR ÎN AUTOTRATAMENTUL REIKI…………………………………….. 9

POZIŢIILE PENTRU CAP ÎN AUTOTRATAMENT ………………………………………………..9

POZIŢIILE PENTRU PARTEA FRONTALĂ A TRUPULUI ÎN AUTOTRATAMENT 10

POZIŢIILE PENTRU SPATE ÎN AUTOTRATAMENT……………………………………….. …12

AUTOTRATAMENT RAPID sau  Echilibrarea chakrelor………..… …………………..14

POZIŢII SUPLIMENTARE …………………………………………………………………………………..14

DIAGRAME ŞI POZIŢII PENTRU TRATAMENT PE  PACIENT…………………………….15

1.POZIŢII PENTRU TRATAREA CAPULUI …………………………………………………………15

  1. POZIŢII PENTRU TRATAREA PIEPTULUI ………………………………………………….. ..16

3.POZIŢII PENTRU TRATAREA SPATELUI ………………………………………………………..17

POZIŢII SPECIFICE PENTRU ANUMITE PROBLEME …………………………………………17

POZIŢII COMBINATE FOLOSITE PENTRU (AUTO)TRATAMENT ……………………..19

POZIŢIILE MÂINILOR ÎN TRATAMENTUL REIKI PENTRU O ALTĂ PERSOANĂ 27

CONDIŢII PENTRU A FACE TRATAMENT ALTEI PERSOANE………………………….. 28

CICLURI ALE CRIZEI DE VINDECARE……………………………………………………………… 28

REIKI PENTRU ANIMALE ŞI PLANTE………………………………………………………………..29

1.REIKI PENTRU PISICĂ…………………………………………………………………………………….. 29

2.REIKI PENTRU PLANTE, OBIECTE, ALIMENTE……………………………………………….. 30

EFECTELE PRACTICĂRII SISTEMATICE A SESIUNILOR …………………………………30

GRADUL II………………………………………………………………………………………………………….31

ACTIVAREA SIMBOLURILOR …………………………………………………………………………..31

ACTIVAREA PALMELOR …………………………………………………………………………………..31

PAŞI DE URMAT…………………………………………………………………………………………………32

PENTRU A VĂ CREŞTE „PUTEREA”…………………………………………………………………..33

PRACTICA PROPRIU-ZISĂ:…………………………………………………………………………………33

CKRCHO KU REI – SIMBOLUL PUTERII ………………………………………………………….33

SHK – SEI HE KI-SIMBOL MENTAL –EMOŢIONAL ……………………………………………36

EMOŢIILE ŞI SĂNĂTATEA ………………………………………………………………………………. 38

HSZSN HE KI ŞI HON SHA ZE SHO NEN- SIMBOLUL DE DISTANŢĂ…………………40

TIPURI DE DIRECTĂRI ………………………………………………………………………………………40

METODA PROXY………………………………………………………………………………………………..41

BEAMINGUL……………………………………………………………………………………………………….42

ALTE METODE DE UTILIZARE A LUI HSZSN ……………………………………………………42

TRANSMITEREA ENERGIEI LA DISTANŢĂ ………………………………………………………42

TRANSMITEREA ENERGIEI ÎN TRECUT…………………………………………………………….44

TRANSMITEREA ENERGIEI ÎN TRECUT PENTRU FIECARE AN DE VIAŢĂ………45

TRANSMITEREA ENERGIEI ÎN VIITOR ……………………………………………………………..45

METODA ENKAKU CHIRYO HO………………………………………………………………………. .46

CURĂŢAREA UNUI LUCRU, UNEI CAMERE, UNEI CASE………………………………….47

PROIECTELE REIKI…………………………………………………………………………………………. ..47

MANIFESTAREA………………………………………………………………………………………………. .48

VINDECAREA RELAŢIILOR ACTUALE ………………………………………………………….. ..49

TRANSMITEREA ENERGIEI LA ÎNGERI…………………………………………………………. … 50

PENTRU VINDECAREA UNEI TRAUME DIN TRECUT……………………………………. …50

MEDITAŢIA PENTRU VINDECAREA KARMICĂ………………………………………………….51

SITUAŢII ÎN CARE FOLOSIM TRANSMITEREA REIKI LA DISTANŢĂ ………….. ….52

EXERCIŢIU DE VINDECARE MENTAL-EMOŢIONALĂ ………………………………………54

EXERCIŢII PENTRU ELIBERAREA EMOŢIONALĂ ŞI MENTALĂ, ELIMINAREA EXCESELOR DE FURIE ETC …………………………………………………………………………………………55

SSKSHIKA SEI KI – SIMBOLUL INIMII ……………………………………………………………56

SKS – SIMBOLUL COMUNICĂRII…………………………………………………………………………56

EXERCIŢIU DE ENERGIZARE RAPIDĂ…………………………………………………………….. ..57

GRADUL III – SIMBOLURI DE MAESTRU……………………………………………………………58

DAI KO MYO – SIMBOLUL DE MAESTRU……………………………………………………………58

DAI-KO-MIO TIBETAN…………………………………………………………………………………………58

ŞARPELE DE FOC ŞI DRAGONUL DE FOC…………………………………………………………..59

RAKU – LEGĂTURA CU PĂMÂNTUL……………………………………………………………………60

ANTAHKARANA…………………………………………………………………………………………………..61

PLATOŞA SFÂNTULUI PATRICK……………………………………………………….62

ÎMBRĂŢIŞĂRILE REIKI ………………………………………………………………………………………..62

DUŞUL REIKI…………………………………………………………………………………………………………63

MEDITAŢIA ÎN MIŞCARE………………………………………………………………………………………64

EXERCIŢII PREGĂTITOARE PENTRU VIITORII MAEŞTRI……………………………………65

1.RESPIRAŢIA ABDOMINALĂ…………………………………………………………………………….. 65

  1. CONTRACŢIA PUNCTULUI HUI YIN…………………………………………………………………65
  2. EXERCIŢIUL „CEAŢA ALBĂ”…………………………………………………………………………..65
  3. EXERCIŢIUL „FOCUL DRAGONULUI”…………………………………………………………….66
  4. SUFLUL VITAL …………………………………………………………………………………………………66
  5. RESPIRAŢIA VIOLET………………………………………………………………………………………..66

INTROSPECŢIA LA SFÂRŞITUL ZILEI………………………………………………………………….67

CHAKRE- BLOCAJE ŞI REMEDII ………………………………………………………………………….67

AFIRMAŢII PENTRU ECHILIBRAREA ENERGIEI …………………………………………………71

ECHILIBRAREA CHAKRELOR………………………………………………………………………………72

EXERCIŢII DE ROTIRE A CHAKRELOR……………………………………………………………….72

EMISIA DE ENERGIE PE CHAKRE……………………………………………………………………….73

ECHILIBRAREA CREIERULUI…………………………………………………………………………….. 73

MEDITAŢIE PENTRU ENERGIZARE……………………………………………………………………. 74

MUDRA…………………………………………………………………………………………………………………75

EXERCIŢII DE PURIFICARE A APEI …………………………………………………………………….75

TEHNICI REIKI FOLOSITE LA SFÂRŞITUL TERAPIEI …………………………………………76

1.BASTONUL DE FOC…………………………………………………………………………………….76

2.PERIERILE………………………………………………………………………………………………….. 77

  1. TĂIERILE…………………………………………………………………………………………………….78

SEIZA……………………………………………………………………………………………………………………78

TEHNICI JAPONEZE DE REIKI……………………………………………………………………………..79

GASSHO ……………………………………………………………………………………………………………….79

GASSHO MEISO …………………………………………………………………………………………………..79

GASSHO KOKYU HO …………………………………………………………………………………………..79

HATSUREI HO ……………………………………………………………………………………………………..80

REIKI MAWASHI………………………………………………………………………………………………….84

UCHI-TE CHIRYO-HO…………………………………………………………………………………………..84

NADE-TE CHIRYO-HO………………………………………………………………………………………….85

OSHI-TE CHIRYO-HO ………………………………………………………………………………………….85

EXERCIŢIU PENTRU CREŞTEREA CIRCULAŢIEI ENERGIEI ÎN MÂINI…………….85

SEIKA TANDEN „IMPULSURI”…………………………………………………………………………….86

TEHNICA HESO CHIRYO…………………………………………………………………………………….87

TEHNICA JOSHIN – KOKI – HO……………………………………………………………………………87

TEHNICA JAKI – KIRI – HO…………………………………………………………………………………87

TEHNICA REI – JI – HO………………………………………………………………………………………..88

SHO – CHO – REIKI …………………………………………………………………………………………….88

LAZER – HO (LASER HO)…………………………………………………………………………………….88

KO – KI – HO (TEHNICA SUFLATULUI)………………………………………………………………88

GYO – SHI – HO (TEHNICA PRIVIRII FIXE)…………………………………………………………88

MEDITAŢIA UNRO……………………………………………………………………………………………….89

SEI –HE – KI – CHI – RYO (TEHNICA FĂRĂ NUME)…………………………………………….90

NENTATSU HO …………………………………………………………………………………………………….90

KATSUGEN UNDO ……………………………………………………………………………………………….91

TANDEN / HARA CHIRYO HO…………………………………………………………………………….. 94

MAKOTO NO KOKYU HO…………………………………………………………………………………….95

GENETSU-HO………………………………………………………………………………………………………. 96

BYOGEN CHIRYO ………………………………………………………………………………………………..97

KETSUEKI KOKAN HO ………………………………………………………………………………………..97

ZENSHIN KOKETSU HO……………………………………………………………………………………… 98

HANSHIN KOKETSU HO ……………………………………………………………………………………..98

EXERCIŢIU PENTRU PURIFICAREA AUREI………………………………………………………..99

MANTRĂ PENTRU ÎNTÂLNIREA GHIDULUI SPIRITUAL PERSONAL ………………..99

ANIHILAREA JURĂMINTELOR DE ALTĂDATĂ………………………………………………….99

CRISTALOTERAPIA……………………………………………………………………………………………100

ACORDAJUL CRISTALELOR……………………………………………………………………………..100

GRILUL DE CRISTALE (PERSONAL)………………………………………………………………….100

CRISTALOTERAPIA ÎN REIKI…………………………………………………………………………….101

CHIRURGIA DE LUMINĂ……………………………………………………………………………………106

MEDITAŢIA LUMINII …………………………………………………………………………………………107

PURIFICAREA CÂMPULUI CU REIKI………………………………………………………………….107

ENERGIZARE REIKI…………………………………………………………………………………………….107

VINDECARE…………………………………………………………………………………………………………107

PENTRU SUCCES ÎN PROCESUL DE VINDECARE………………………………………………107

BIORITMUL ORGANELOR INTERNE…………………………………………………………………. 109

EXERCIŢII PENTRU VIZUALIZARE CREATIVĂ…………………………………………………109

SFATURI DE LA MAESTRUL MIKAO USUI…………………………………………………………110

REMEDII FLORALE …………………………………………………………………………………………….111

CHIRURGIA PSI……………………………………………………………………………………………….111

ÎMPĂMÂNTAREA……………………………………………………………………………………………….112

ÎMPĂMÂNTAREA DUPĂ TRATAMENT………………………………………………………………112

PREGĂTIREA MAESTRULUI ŞI A CAMEREI ÎNAINTE DE O INIŢIERE………………113

SINTONIA DE VINDECARE…………………………………………………………………………………113

SUITA DE CURĂŢARE GENERALĂ…………………………………………………………………….114

SFATURI TEHNICE PENTRU TERAPEUT……………………………………………………………114

INTERPRETAREA SENZAŢIILOR CE APAR ÎN TIMPUL ŞEDINŢELOR REIKI…….118

SIMBOLURILE ŞI A ENTITĂŢILE CE LE GUVERNEAZĂ……………………………………119

GLOSAR PRESCURTĂRI……………………………………………………………………………………..120

 PARTEA A DOUA

SISTEMUL KARUNA REIKI…………………………………………………………………………………121

SIMBOLURI KARUNA – GRADUL I……………………………………. ……………………………..122

ZONAR……………………………………………………………………………………………………. ………….122

MEDITAŢIA CU ARHANGHELUL GABRIEL ŞI FOLOSIREA LUI ZONAR…………..123

HALU…………………………………………………………………………………………………………………..124

HARTH…………………………………………………………………………………………………………………126

METODA TRIUNGHIULUI RELAŢIONAL……………………………………………………………127

RAMA………………………………………………………………………………………………………………….128

GRADUL II………………………………………………………………………………………………………….131

GNOSA…………………………………………………………………………………………………………………131

COMBINAŢIILE LUI GNOSA……………………………………………………………………………….132

KRIYA………………………………………………………………………………………………………………….133

MATERIALIZAREA SCOPURILOR………………………………………………………………………134

JAVA……………………………………………………………………………………………………………………134

EXERCIŢIU………………………………………………………………………………………………………….136

SHANTI……………………………………………………………………………………………………………….136

AUM (OM)…………………………………………………………………………………………………………..137

MEDITAŢIA OM …………………………………………………………………………………………………138

DAI KO MYO TIBETAN………………………………………………………………………………………138

MEDITAŢIA DÜMO …………………………………………………..…………….…..139

ŞARPELE DE FOC ŞI DRAGONUL DE FOC ………………………………………………………..139

MEDITAŢIE FOLOSIND ŞARPELE DE FOC ŞI DRAGONULUI DE FOC………………140

MEDITAŢIA DE ÎNTÂLNIRE CU GHIZII SPIRITUALI ŞI CU UMBRA……………….140

MEDITAŢIA CU GHIDUL  REIKI……………………………………………………………………….141

MEDITAŢIA BAZINUL CULORILOR…………………………………………………………………142

PROPRIUL SANCTUAR……………………………………………………………………………………..143

SUGESTIE DE TRATAMENT …………………………………………………………………………….144

ALTE SIMBOLURI: SIMBOL FOLOSIT PENTRU A ATRAGE FINANŢE, UNITY..145

PARTEA A III   TEHNICI

ALGORITMI………………………………………………………………………………………………………146

PROTECŢIA……………………………………………………………………………………………………..150

REIKI PENTRU PROTECŢIA PSIHICĂ………………………………………………………………152

CRUCEA DE LUMINĂ …………………………………………………………………………………….. 153

CONUL DE LUMINĂ ……………………………………………………………………………………….. 153

STÂLPUL DE LUMINĂ ……………………………………………………………………………………. 154

SPAŢII………………………………………………………………………………………………………………. 154

TEHNICI DE PROTECŢIE………………………………………………………………………………….. 155

ATACURI PSI …………………………………………………………………………………………………….155

TĂIEREA CORZILOR ŞI SABIA DE LUMINĂ…………………………………………………….159

SABIA DE LUMINĂ – TEHNICĂ…………………………………………………………………………161

CHIRURGIA PSIHICĂ AVANSATĂ…………………………………………………………………… 162

METODĂ  DE AUTOTRATAMENT  DESTINATĂ MAEŞTRILOR CE AU PRIMIT ACORDAJE PE SISTEMELE USUI REIKI, KARUNA REIKI ŞI SHAMBALLA REIKI ……165

COMBINAŢII………………………………………………………………………………………………………167

ALTE EXERCIŢII/Determinarea mânii dominante/Deblocarea energiei din mâini………182

RUGĂCIUNE DE DRAGOŞ ARGEŞANU……………………………………………………………..182

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………………………..183

CUPRINS…………………………………………………………………………………………………………….184