CUM SE POT REALIZA COMENZILE MENTALE BINEFĂCĂTOARE ÎN PROPRIA NOASTRĂ FIINŢĂ

Unul dintre mijloacele foarte simple pe care le avem la dispoziţie, pentru a şti unde ne aflăm în realitate în viaţă, este să analizam cu atenţie, detaşare şi luciditate, ceea ce avem şi ceea ce nu avem încă şi, în final, să realizam în mod obiectiv că avem ceva ce de fapt am cerut şi nu avem ceea ce încă nu am cerut.

Aceasta ar putea părea prea simplu la prima vedere şi tocmai de aceea vom reveni puţin asupra complexei probleme a destinului (KARMA): suntem oare sau nu, direct responsabili de tot ceea ce ni se petrece? Dacă considerăm, de exemplu, pe un altul că doar el este cauza nenorocirilor şi suferinţelor noastre, ni se va părea la prima vedere că, solicitându-i acestuia graţia sau mila, suferinţele şi mizeriile noastre vor înceta imediat. Dacă, în schimb, suntem capabili să ne privim cât mai des ca fiind creatorii propriei noastre vieţi, vom fi infinit mai liberi şi mai puternici, după ce ne-am înţeles defectele şi ne-am analizat lucid şi detaşat erorile, să ne oferim ceea ce vrem şi ne lipseşte. Procedând astfel, vom realiza că tot ceea ce am avut până în prezent, aceasta de fapt am meritat. A cere înseamnă, de fapt, a da o comandă fermă. Când, spre exemplu, comandăm un anumit articol sau obiect dintr-un catalog la un magazin specializat, precizăm clar şi EXACT ceea ce dorim să cumpărăm. Trimitem cecul şi bonul de comandă semnat corect şi aşteptăm liniştiţi livrarea, având deplină încredere că vom primi ce am solicitat.

Când coletul cu obiectul dorit ajunge şi îl deschidem putem fi surprinşi de aspectul acestui obiect în raport cu ideea pe care ne-o făcusem după catalogul consultat. Fie că articolul este sau nu foarte asemănător cu ceea ce am gândit şi prevăzut, el este ACUM deja livrat. Ceea ce contează aici înainte de toate este precizia comenzii; cu cât aceasta va fi mai clară şi mai detaliată, cu atât, ulterior, în momentul primirii sale, articolul în cauză ne va surprinde mai puţin.

Cunoaştem cu toţii complicaţiile pe care o greşeală, aparent neînsemnată, în momentul formulării comenzii noastre le poate antrena împreună cu riscurile de a nu putea primi imediat obiectul comandat atunci când, intenţionând să achităm IMEDIAT contravaloarea obiectului la vânzător, remarcăm fulgerător că nu ne ajung banii pe care îi avem la noi în acel moment. A şti să comandăm precis şi bine, bazându-ne pe o sumă totală de bani care acoperă integral VALOAREA obiectului vizat de noi prin comandă, ne conferă satisfacţia de a primi prompt obiectul în cauză dorit de noi. În cartea sacră care este BIBLIA se spune: ”Cereţi şi vi se va da”, ”Bateţi şi vi se va deschide…”

În cartea „Dialoguri cu îngerul” a scriitorului GITTA MALLASZ, Îngerul nu încetează să repete în mod semnificativ: „Cere…”

În cazul comenzilor mentale pe care adeseori conştient sau nu noi le-am dat am observat, cel puţin o dată, o anumită diferenţă evidentă între ceea ce am cerut noi şi ceea ce am primit în final. De unde provine oare atunci această diferenţă? De fapt ceea ce contează extraordinar de mult într-o comandă mentală este adevărata intenţie profundă. Dacă uneori ne mentalizăm ferm câştigând dar în străfundurile fiinţei noastre ne simţim ca şi cum am fi pierdut deja, este normal după aceea să constatăm ÎN FINAL că pierdem.

Adevărata noastră istorie lăuntrică, adevăratele noastre necesităţi, adevăratele dorinţe sunt conţinute adeseori în acel „nespus” MISTERIOS ŞI INEFABIL. Acest „nespus” MISTERIOS ŞI INEFABIL sau cu alte cuvinte, cel care permite totdeauna actorului talentat să contacteze în mod telepatic şi EMPATIC profunzimile reale ale personajului creat, este cheia secretă care îi conferă veridicitatea jocului pe scenă. Pentru a ne cunoaşte cât mai corect şi profund sub-textul lăuntric ne putem gândi clar şi focalizaţi la ceva. Apoi ne oprim la un moment dat şi observăm, cât mai detaşaţi şi lucizi, conţinutul gândurilor care ni se succed (derulează) în minte. Rezultatul ulterior al comenzii noastre mentale benefice ferme depinde de tăria credinţei noastre. Vom avea atunci certitudinea predominantă şi profundă a succesului. A fi responsabil constă în a ne recunoaşte valoarea reală şi scopurile sublime pe care cu anticipaţie REALIZĂM că suntem capabili să le atingem şi să le împlinim. A vrea însă foarte repede să ridicăm ştacheta prea sus ne hrăneşte ulterior decepţiile şi, în plus, ne îndepărtează de realizările şi succesele pe care ni le-am fixat. Într-o anumită fază evolutivă lăuntrică, atunci când aspirantul este pregătit, maestrul apare şi cererile sale îndreptăţite sunt mult mai uşor satisfăcute. A da comenzi mentale eficiente este o ştiinţă care implică inteligenţă şi o artă care se învaţă progresiv prin tatonări, începând cu cereri „mici” şi continuând, numai după ce avem experienţa necesară, cu cereri „MARI” sau FOARTE MARI. Dacă nu ne grăbim putem chiar învăţa cum să învăţăm. Menţionăm în această direcţie o povestire sufistă cu tâlc:

„La poalele unui munte înalt, un orăşean oarecare se apropie de un cioban ce trăia în acea regiune:

– Cât timp îmi trebuie pentru a ajunge pe vârful acestui munte? întrebă el. Ciobanul privi cu atenţie omul, apoi privi către vârful muntelui şi după o scurtă pauză, răspunse zâmbind:

– Opt ore dacă sunteţi foarte grăbit şi numai cinci ore dacă nu sunteţi grăbit”.

Adeseori răspunsul la o problemă care ne preocupă se manifestă printr-o semnificativă potrivire şi rezonanţă sub forma care ne afectează profund cel mai mult, făcând cu putinţă ca în noi să se producă o stare de ILUMINARE. O persoană care începuse să practice de câteva luni a relatat la un moment dat următoarele: „Prima oară când am început să-mi pun întrebări legate de existenţa altor lumi subtile şi despre anumite realităţi sublime divine a fost în urma citirii cărţii „Mesia recalcitrant” de Richard Bach. Spre surprinderea mea, am primit chiar în aceeaşi zi un răspuns, care a fost şi rămâne pentru mine uimitor, când am trecut prin faţa unei case la curte, de unde printr-o fereastră larg deschisă am auzit Aleluia din ”MISA” lui HAENDEL (compoziţie muzicală polifonică pentru cor şi solişti scrisă pe textul liturghiei, care se cânta în timpul serviciului religios catolic (n.n). Fiind foarte sensibil până la extaz, în special la corurile sacre, care sunt (în viziunea mea) de esenţă şi inspiraţie divină, am ascultat muzica, parcă în stare de transă, stand în picioare în faţa porţii pe trotuar, şi m-am simţit aproape complet răpit într-o altă lume pură şi dumnezeiască, care îmi umplea inima de o bucurie sacră şi de o nemaipomenită fericire”.

Decodarea răspunsului, ca şi formularea comenzii mentale, este adeseori strict personală.

Un alt om a relatat că, într-o zi, formulând o comandă mentală, şi-a dat brusc seama că este ACUM capabil să se roage în felul său propriu. Pentru a-şi însuşi şi înţelege un ritual religios, el a intuit fulgerător necesitatea de a-l formula cu propriile sale imagini şi cuvinte.

Forţa şi continuitatea credinţei noastre depinde adeseori de valoarea pe care noi suntem gata să i-o acordăm. CEEA CE GÂNDIM, ACEEA VOM DEVENI ÎN FINAL. De acest act depinde, prin urmare, intensitatea credinţei noastre.

Să analizăm acum modul în care putem realiza o eficientă comandă mentală simplă:

Alegerea cuvintelor şi a imaginii sau a filmului mental este foarte importantă, în special prin sensul pe care acestea împreună îl au pentru noi şi pentru intenţia pe care o avem întotdeauna prezentă în fiinţă când le proiectăm şi le manifestăm mental. Cu cât cererea (COMANDA MENTALĂ) noastră va îngloba mai mult starea generală de bine, de forţă, de integrare plenară, cu atât răspunsul sau efectul va fi mai profitabil pentru întreaga lume şi cu atât mai mult noi ne vom simţi solidari cu ceilalţi şi cu armonia universală, divină. Iată punctele cele mai importante pentru a face o comandă mentală EFICIENTĂ:

 1. Clarificarea cât mai deplină a cererii noastre mentale, precizând toate detaliile care ni se par utile, prin gânduri adecvate şi imagini precise care se înregistrează

cât mai exact în memoria noastră, fiind apoi reluate de mai multe ori şi mentalizate prin repetare, pentru a face cu putinţă REALIZAREA.

 1. Verificarea (prin analiză lucidă şi detaşată) a faptului că acesta este cu adevărat aspectul, starea sau lucrul pe care dorim cel mai mult ACUM să-l avem.

 2. Asigurarea anticipată că această comandă mentală nu depăşeşte, din punctul de vedere al posibilităţilor noastre energetice şi mentale, ceea ce intuim şi credem a fi posibil pentru noi ACUM.

 3. Înţelegerea deplină a faptului că vrem cu tot dinadinsul să obţinem, atunci când va veni MOMENTUL ADECVAT, împlinirea comenzii noastre mentale fără să ne grăbim.

 4. După ce am formulat clar şi corect comanda mentală, o proiectăm prin emisie în MACROCOSMOS şi percepem că aceasta este transmisă, manifestându-se în toate direcţiile în univers. Atunci când resimţim că ea a fost lansată sub forma unei energii -MESAJ, întocmai ca o săgeată trimisă către o ţintă, putem fi siguri cu anticipaţie că răspunsul sau îndeplinirea nu va întârzia să apară la MOMENTUL oportun.

 5. Păstrăm apoi fermă amintirea că am făcut o comandă mentală în acea zi şi reactualizăm, fără să uităm, periodic (până în momentul ÎNDEPLINIRII), conţinutul acesteia.

 6. După formularea fermă şi precisă a comenzii mentale, cu toate detaliile exacte, nu trebuie ulterior să schimbăm nimic la ea. Orice tentativă de a modifica sau „ajusta” comanda mentală riscă în realitate să perturbe procesul îndeplinirii ei ulterioare, în nici un caz nu trebuie să ne grăbim după aceea, solicitând imediat REALIZAREA. Trebuie să aşteptăm, ferm convinşi de SUCCES, îndeplinirea comenzii noastre, lăsând un timp adecvat în care anumite fenomene de rezonanţă intră în acţiune şi vor face cu putinţă ceea ce am comandat. În tot acest interval vom reactiva comanda mentală prin repetare IDENTICĂ.

 7. Este necesar ca după formularea comenzii mentale simple să manifestăm constant încredere totală, nefăcând nici un fel de programare speculativă şi inutilă asupra modulul sau felului anume în care vom primi sau realiza EXACT ceea ce am cerut.

 8. Dacă îndeplinirea comenzii mentale simple întârzie deocamdată, ne continuăm viaţa plini de încredere şi optimism, ca şi cum nimic nu s-ar fi petrecut, deschişi, binevoitori, veseli şi plini de speranţă faţă de tot ceea ce primim sau urmează să se petreacă.

 9. Nu trebuie niciodată să urmărim devansarea livrării sau a realizării comenzii mentale într-un alt mod decât prin REPETAREA constantă a comenzii însăşi.

 10. Realizarea comenzii mentale se produce adeseori în momentul în care ne aşteptăm cel mai puţin. Modul şi momentul în care se realizează comanda noastră mentală simplă poate fi adeseori o surpriză ULUITOARE, în momentul realizării comenzii mentale simple conştientizăm că modul nostru de a opera a fost corect şi eficient. Experienţa unui prim succes ne va mări încrederea anticipativă în reuşitele ulterioare. Nu vom obţine niciodată ceea ce am uitat sau am omis să specificăm în comanda mentală încă de la început.

 11. După ce o comandă mentală simplă este îndeplinită pentru noi şi obţinem ceea ce am urmărit, vom mulţumi din suflet Supremului Absolut (DUMNEZEU), plini de umilinţă şi recunoştinţă, pentru faptul că cererea noastră a fost ascultată.

 12. Atunci când îi învăţăm pe ceilalţi aspiranţi din jurul nostru modul în care trebuie făcută comanda mentală simplă, aceasta ne va ajuta foarte mult. Ajutându-i pe ceilalţi să înţeleagă modul în care se realizează o comandă mentală benefică, simplă, vom realiza cu uşurinţă că aceasta ne va permite să integrăm mult mai bine această „metodă” şi vom REUŞI TOTODATĂ SĂ ÎNVĂŢĂM NOI ÎNŞINE MAI MULT ÎN TIMP CE ÎI ÎNVĂŢĂM PE CEILALŢI.

ATENŢIE! Înainte de a realiza o comandă mentală simplă trebuie să nu pierdem niciodată din vedere CĂ, DEŞI TOTUL ESTE CU PUTINŢĂ, NU ORICE NE ESTE PERMIS.

Cursuri yoga

 

, ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *