CUM PUTEM TESTA AUTENTICITATEA CĂII SPIRITUALE PE CARE NE-AM ANGRENAT ŞI PROGRESUL SPIRITUAL PE CARE L-AM REALIZAT

Am precizat anterior că, după ce şi-a creat o bază suficient de armonioasă cu ajutorul sistemului HATHA YOGA, fiecare fiinţă umană trebuie să-şi aleagă calea, atât în funcţie de afinităţile sale, cât şi în funcţie de particularităţile acesteia care se suprapun cel mai bine peste trăsăturile ei de caracter. Inerţia, lenea, frica de a înfrunta anumite păreri sau atitudini ostile ale lumii (ale oamenilor din jur), toate acestea ne pot apărea ca fiind în realitate tot atâtea semne care indică atracţia sau înlănţuirea noastră în planul social.

Marea noastră ignoranţă cu privire la realitatea ascunsă ce se află în spatele aparenţelor ne face adeseori să ne îndepărtăm de SURSA ULTIMĂ (DUMNEZEU), care manifestă întreaga lume, şi ne determină să ne complăcem în această stare în care noi ajungem să nu mai recunoaştem natura ei divină. Cu toţii avem cel mai adesea tendinţa să camuflăm cu abilitate ceea ce feste negativ în noi, prezentând în schimb un tablou de multe ori caricatural de virtuţi pe care deocamdată le mimăm. Conştient de această problemă, poetul Paul Valery a scris: „Cu rare excepţii, fiecare dintre noi ascunde ceea ce este, ceea ce face sau ceea ce gândeşte. Impurităţile, interesele egoiste, dorinţele josnice, tendinţele meschine şi invidiile se găsesc, cu siguranţă, în diferite proporţii, în noi toţi”. În general, fiecare dintre noi ţinem DOAR SĂ PĂREM mai buni decât suntem în realitate şi aceasta este, de fapt, una dintre dramele societăţii de azi, care trebuie să fie cât mai repede remediată prin metode adecvate.

Să considerăm acum că am ajuns la cel de-al doilea stadiu al unui SADHAKA (practicant spiritual) (YUNGYAMA). Caracteristicile noastre vor fi atunci următoarele:

 1. Egoismul nostru, se va diminua foarte mult şi, tocmai de aceea, aproape toate acţiunile noastre nu vor mai fi de acum înainte inspirate de interesul personal.

 2. Nu ne mai lăsăm stăpâniţi şi nici nu mai suntem cuprinşi nici de furie, nici de gelozie.

 3. Nu mai agreăm deloc bârfa şi nu mai calomniem niciodată pe nimeni.

 4. Suntem pe deplin stăpâni pe simţurile şi pe dorinţele noastre care nu ne mai subjugă deloc şi aceasta ne permite să realizăm în mod perfect continenţa sexuală.

 5. Nu căutăm niciodată defectele altora pentru a le critica, ci doar pentru a le elimina prin metode adecvate.

 6. Suntem în mod înţelept indulgenţi cu alţii fără a deveni lacşi (lipsiţi de rigoare), dar totodată suntem severi cu noi înşine.

 7. Nu avem deloc vicii comportamentale şi suntem înzestraţi cu un înalt echilibru psihic şi mental.

 8. Nu mai suntem deloc părtinitori sau nedrepţi în simpatiile sau antipatiile noastre.

 9. Nu mai putem niciodată să facem rău nici celor pe care-i iubim, nici celor care ne sunt indiferenţi şi nici măcar celor care ne sunt duşmani.

 10. Suntem mai mereu calmi şi ne manifestăm din plin simţul umorului în ciuda greutăţilor de tot felul cu care ne confruntăm.

 11. Suntem politicoşi, loiali şi dăm permanent dovadă de bunăvoinţă, nobleţe şi simţ cavaleresc.

 12. Caracterul nostru este ferm şi lipsit de fluctuaţii.

 13. Acceptăm cu calm şi resemnare moartea cuiva care ne este foarte drag şi apropiat.

 14. Suntem complet detaşaţi faţă de modă, faţă de curentele efemere de opinie sau faţă de plăcerile mondene ale lumii.

 15. Nu mai simţim aproape deloc interes pentru lucrurile sau aspectele nesemnificative.

 16. Devenim aproape complet indiferenţi faţă de părerile şi opiniile lumii pentru că eliminăm în întregime din fiinţa noastră vanitatea.

 17. Ne îndeplinim treburile curente şi acţiunile importante pe fundalul predominant al unei stări profunde de detaşare.

 18. Suntem buni şi curajoşi.

 19. Suntem toleranţi, binevoitori şi umili.

 20. Avem o foarte mare încredere în noi înşine şi o credinţă constantă şi de nezdruncinat în DUMNEZEU TATĂL.

 21. Avem discernământul necesar pentru a nu ne lăsa niciodată influenţaţi de părerile eronate sau de acţiunile rele ale celor din jur, care tind să ne abată de pe calea spirituală.

 22. Mentalul nostru este preponderent calm şi mai mereu orientat spre ceea ce este divin şi esenţial.

 23. Reprezentăm mereu un factor de pace, de bucurie, de iubire, de echilibru, de inspiraţie divină şi de armonie pentru cei din jurul nostru. Noi nu trebuie să dăm niciodată ascultare celui care ne spune: „Angrenarea ta pe această cale spirituală este o mare greşeală”, „Practica spirituală nu este necesară”, „Efortul tău este zadarnic şi, în realitate, el nu reprezintă decât timp irosit şi energie pierdută”, „Rugăciunea către DUMNEZEU nu este decât o stare de îndobitocire”, „Meditaţia YOGA îţi zdruncină mintea”, „Adorarea Marilor Puteri Cosmice este o periculoasă formă de idolatrie”, ” YOGA este anticreştină”, „Pentru a-1 cunoaşte pe DUMNEZEU nu trebuie să-1 căutăm”, „A te ocupa de misterele şi de Legile lui DUMNEZEU nu este decât un act de mediocritate, care reflectă o evidentă lipsă de maturitate şi de profunzime”, „Repetiţia unei MANTRA este o mare prostie care, în final, nu declanşează decât autohipnoză”, „Amin, AUM, Coca-Cola duc toate la acelaşi rezultat”.

Dacă astfel de învăţături greşite şi răuvoitoare trezesc în noi un anumit ecou care ne zdruncină convingerile, atunci aceasta înseamnă că, în realitate, noi suntem propriul nostru duşman. Dacă, aflându-ne într-o asemenea situaţie de cumpănă, urmărim să o depăşim în mod creator, cel mai bine este să începem timp de 14 zile să ne rugăm la DUMNEZEU plini de ardoare, cerând plini de credinţă Forţelor Luminii Divine să ne inspire şi să ne arate adevăratul drum care ne conduce către cunoaşterea Supremului Absolut (DUMNEZEU). Dacă în acest interval (14 zile) răspunsul nu ne apare, trebuie să perseverăm până când acesta se va manifesta într-un fel sau altul prin anumite semne edificatoare care vin de la DUMNEZEU (vise, viziuni, inspiraţii miraculoase).

Pentru a sublinia şi mai clar contradicţia dintre „sfaturile” unor pseudoiniţiaţi sau „iluminaţi” şi realitate, vom cita mai jos, pentru edificarea celor capabili să discearnă cu ajutorul BUNULUI SIMŢ, câteva dintre învăţăturile Bibliei şi ale marilor înţelepţi yoghini, care au fost iniţiaţi în tainele adevăratei spiritualităţi:

-„Ajută-te tu însuţi şi atunci cerul te va ajuta.”

-„Bate şi ţi se va deschide; cere şi ţi se va da.”

-„Nici un efort spiritual nu este mult şi niciodată el nu se pierde.”

-„Datorită ignoranţei noastre, poate să ni se pară că DUMNEZEU se află la o mare depărtare; dar cu toate acestea, El este permanent foarte aproape.”

-„Trebuie să meritaţi să realizaţi unirea cu DUMNEZEU.”

-„Entuziasmul constant reprezintă drumul spre nemurire.”

-„Adevăratul ţel al vieţii reprezintă revelarea în propria noastră fiinţă a lui DUMNEZEU”.

-„Nu poate niciodată să existe o speranţă de libertate sau de perfecţiune spirituală fără o adecvată disciplină a minţii şi a simţurilor.”

-„Rugăciunea plină de fervoare către DUMNEZEU reprezintă lacătul serii şi cheia dimineţii”

-„Perseveraţi neîncetat în practica voastră spirituală până la Suprema Eliberare. „

CÂTEVA CONCLUZII

-Calea spirituală autentică este la fel de îngustă precum lama unui cuţit bine ascuţit.

-Pentru cel înţelept există tot atâtea modalităţi distincte şi căi spirituale câţi oameni există pe acest pământ.

-Fără renunţarea la EGO nu se poate ajunge niciodată la DUMNEZEU.

-Puritatea, devoţiunea, cunoaşterea asociată, oferirea necondiţionată a „fructelor” – acţiunilor noastre lui DUMNEZEU, toate acestea oferă o cale scurtă spre atingerea Conştiinţei Supreme.

– Abordaţi o SADHANA (practică spirituală) prudentă, clară, plină de bun simţ, orientată în mod inteligent.

– Gândiţi mai mereu că voi sunteţi Sinele Suprem (ATMAN).

– Eliminaţi cât mai repede şi pe cât posibil în mod definitiv toate tendinţele nesănătoase, cultivând în schimb şi amplificând calităţile minunate ale minţii.

– Fără o anumită metodă adecvată nu veţi putea progresa pe calea spirituală aleasă. Efortul haotic conduce, mai devreme sau mai târziu, la impas.

– Tentaţiile, probele, încercările şi obstacolele care apar pe cale sunt inevitabile pentru fiecare yoghin.

– Nu acordaţi atenţie decât criticilor obiective care vin de la cei competenţi, ele fiind formulate pentru a vă putea ajuta să vă reparaţi greşelile.

– Tentaţiile cărora le cădem pradă tind să ne amplifice orgoliul. Eşecurile nu trebuie să ne sperie pentru că, în realitate, ele ne pregătesc pentru beneficiile viitoare.

– Faceţi faţă cu o mare încredere adversităţilor şi mizeriilor de tot felul, căci nu trebuie să uitaţi că DUMNEZEU nu-şi abandonează niciodată copiii. Hrăniţi mai mereu în minte IDEEA FORŢĂ că adevăratul ţel al vieţii umane este de a ajunge cât mai repede la Reintegrarea completă în DUMNEZEU. Dezvoltaţi-vă cu hotărâre forţa şi fermitatea care sunt necesare atingerii sublimului obiectiv pe care vi l-aţi propus prin realizarea perseverentă a antrenamentului vostru spiritual.

 

Sursa: Cursuri yoga

,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *