CULORILE AUREI UMANE ŞI INTERPRETAREA LOR

Intensitatea gândurilor şi a sentimentelor, starea psihică şi de sănătate determină mărimea aurei, claritatea culorilor şi uniformitatea ei. Aura umană se contractă sau se dilată în funtie şi de influenţele mediului ambiant. În cazurile de boală, de frică şi şoc emoţional aura se strînge în jurul corpului şi se extinde în situaţii favorabile.

Aura umană este supusă procesului evolutiv. Ea se formează în jurul fătului în viaţă intrauterină şi culorile sale sunt strălucitoare în momentul naşterii. Ea se modifică în funcţie de evoluţia spirituală a fiinţei umane.

În general, aura poate fi strălucitoare sau ternă, mai îngustă sau mai largă, multicoloră sau unicoloră, perturbată sau calmă, maculată sau pură.

Culorile întâlnite în aură sunt culorile de bază, primare: roşu, galben şi albastru iar din combinaţiile lor se obţin alte nuanţe spectrale numite culori secundare; roşu+galben = portocaliu (orange); galben+albastru = verde; albastru+roşu = violet.

Culorile complementare sunt: roşu-verde; galben-violet ; albastru-portocaliu.

Culorile calde sunt roşu, portocaliu şi galben.

Culorile reci sunt albastru, indigo şi violet.

Culoare neutră: verde.

Diferite culori reflectă atitudini, reacţii şi tipuri de energie felurite. Culorile fundamentale indică fondul persoanei. Tentele de culoare pastel indică gradul de spiritualitate. Culorile din aură mai apropiate de corpul fizic reflectă, în marea lor majoritate, starea şi energiile fizice iar cele exterioare reflectă energiile emoţionale, mentale şi spirituale. O aură este mai echilibrată cu cât culorile sunt mai clare şi mai bine definite.

Culorile închise, intense şi strălucitoare indică nivelele înalte de energie.

Se mai vehiculează ideea că interpretarea culorilor aurei unei persoane trebuie efectuată prin prisma faptului că aceasta este văzută prin propria aură. S-ar putea, dacă aura proprie este predominant galbenă iar a celui observat albastră de exemplu, culoarea rezultată vizibilă să fie verde iar de aici ar rezulta interpretări greşite. Adevărul este că subconştientul propriu prelucrează datele şi face abstracţie de alte influenţe exterioare şi preia informaţia corectă.

Aura îşi schimbă frecvent culorile cele mai apropiate de corpul fizic chiar şi în cursul unei singure zile. Ea se schimbă de-a lungul anilor dar poate păstra o aceeaşi predominantă o viaţă întreagă.

Semnificaţia culorilor

Fiecare culoare are caracteristicile ei proprii însă nuanţele diferite ale aceleiaşi culori introduc noi valante interpretative. Un rol important îl joacă forma, volumul, intenitatea şi poziţionarea culorilor în câmpul auric.

1.Roşu

Roşu este simbolul fundamental al vieţii cu o deosebită forţă de dinamizare. Este culoarea puterii, a focului şi a forţei creative primare. Este culoarea care influenţează sistemul circulator al corpului.
Roşu pur şi strălucitor încurajează, incită, dinamizează.
Roşu viu strălucitor incită la acţiune, exprimă forţă, impulsivă, dinamismul, tinereţea, sănătatea, bogăţia. Roşu-vişiniu, purpuriu, stacojiu, exprimă, comptuozitatea, maiestozitatea, grandoarea şi elevarea.
Roşu strălucitor exprimă impetuozitatea,pasiune şi trăirile ardente,veselia.
Când roşul este pal, nu luminos, persoana este nervoasă şi instabilă, mult prea activă. Neclaritatea culorii reflectă stimularea, inflamare sau dezechilibru. Poate reflecta deasemenea, nervozitate, temperament năvalnic, agresivitate, impulsivitate sau excitare.
Roşul brun arată că fiinţa umană se confruntă cu starea de frică iar roşul maron închis exprimă satisfacţia animalică a simţurilor iar roşul pământiu arată furia sau mânia.

Adolescenţii au în aură mai mult roz decât roşu iar la adult această nuanţă relevă infantilism sau insecuritate. Persoanele care au roşu în dreptul extremităţii sternului sunt bolnave de nervi.

2.Portocaliu (orange)

Portocaliul este cea mai intensă dintre culori, este un amestec al planului fizic (roşu) cu planul mental (galben).

Este culoarea căldurii, creativităţii şi emoţiilor. Este culoarea cea mai des întâlnită. Prezenţa sa indică o tendinţă spre echilibru şi armonie, iubire temeinică şi fidalitate. Oamenii cu o frumoasă tentă oranj în aură sunt fundamentali buni şi sar în ajutorul semenilor. Este o culoare care poate reflecta deschiderea către noi domenii subitle, energia culorii orange este o forţă constructivă fundamentală care menţine corpul fizic într-o stare bună. Această sănătate şi vitalitate , conferă fiinţei o libertate interioară, o face să se debaraseze de limitările sale, să fie mai tolerantă.
Galben- portocaliu arată stăpânirea de sine pe când portocaliul brun aparţine fiinţelor leneşe şi indică rinichii bolnavi care au calculi atunci când apar şi nuanţe de gri.

Orange-ul cu tentă verde caracterizează colericii, incomozii, pe cei care discută interminabil doar pentru placera de a discuta. Nuanţele mai tulburi pot reflecta orgoliu, ambiţie, mândrie, vanitate şi ostentaţie. Personalităţile care refulează, care reprimă au un amestec de roşu brun, verde şi portocaliu acoperind zonele plexului sacral şi solar care exprimă de altfel şi probelmele de sănătate la nivelul intestinului subţire şi a celui gros.

3.Galben

Este culoarea care poate fi observată cu uşurinţă în aură şi este culoarea activităţii mentale şi a luminii solare, este dătătoare de stabilitate. Galbenul este cea mai expresivă, cea mai caldă şi cea mai ardentă dintre culori.

Fiinţa umană care are în aura sa culoarea galben-aurie manifestă inteligenţă, intuiţie, iubire pură, armonie lăuntrică, o înaltă spiritualitate. Toţi sfinţii au haloul aurit.

Galbenul exercită o înfluenţă binefecatoare şi stimulatoare asupra sistemului limfatic care are rolul de apărare a organismului.

Galbenul viu indică o persoană cinstită şi directă în care poţi avea încredere.

Nuanţele pastelate, în special cele de galben pal spre alb reflectă entuziasmul pentru ideile măreţe, dezvolarea spirituală şi forţa ideilor.
Galbenul este culoare care reporezintă o etapă de trecere în drumul progesiv de evoluţie, reperzintă puterea ideilor însoţite de trezirea calităţilor de medium şi clarvăzător.

Nuanţele mai profunde şi tulburi pot arata o pesoană caraterizată de gândire şi analiză excesivă cu criticism exagerat, dogmatism şi sentimentul de nerecunoştinţă din partea celorlalţi.

Un galben murdar are o persoană fricoasă, laşă iar galbenul roşcat aparţine celor timizi fizic şi moral şi cu o slăbiciune spirituală, care îşi schimbă părerile şi religia căutând mereu altele, nu sunt perseverente.
Galbenul cu tente roşii exprimă puternice complexe de inferioritate iar când roşul predomină, persoana suferă mult.

Când galbenul are striaţii brune predominante este semanul unei maladii mentale iar peroanele cu dublă persoanalitate au jumătate de aură galben-bleu iar cealalată jumătate galben-brun sau galben-verde.
Un galben-brun relevă gânduri necurate şi îi caracterizează pe beţivi, vagabonzi, rataţi.

4. Verde

Verdele este culoarea neutră, mediatoare între cald şi rece, intens linistioare, profund umană.

Verdele reînprospătează, regenerează, calmează, răcoreşte şi tonifică. Este învăluitor, exprimă amabiliate, dragoste, bucurie şi abundenţă, credinţă şi vindecare.

Culoarea a vindecării stimulează regenerarea ţesuturilor afectate. Verdele strălucitor cu nuanţă de albastru în spectrul auric indică puterii tămăduitatoare.

Verdele pastel (verdele crud amestecat cu alb) semnifică linişte, calm, pace interioară.

Verdele cu pete de albastru închis arată că persoana se află în plin proces de evoluţie la nivel intuitiv.

Verdele smarald exprimă dorinţa de cercetare a unei gândiri logice, clare şi profunde.

Verdele însoţit de un roşu frumos relevă un competent chirurg.
Verdele singur, fără alte culori este prezent în aura medicilor şi a personaului sanitar care sunt dotaţi pentru meseria lor.
Nuanţele închise sau tulburi pot reflecta nesiguranţă şi zgârcenie. Verdele închis apropiat de cel al sticlei denotă egoiam o intensă aviditate pentru realizări materiale, bogăţie şi onoruri.

Verdele cu galben-citron arată tendinţele fiinţei către minciună, şiretenie şi înşelătorie. Escrocii au aura de un verde gălbui. Dar dacă verdele este bleu frumos ca cerul sau un bleu electric atunci persoana este onestă.

Cei care au verde în obraji le lipseşte imaginaţia, subtilitatea şi nu ştiu să distingă nuanţele de opinie.

Oamenii răi au aura roşie-brun-galbenă cu verde murdar.

În general, verdele cu nuanţele sale binefăcătoare restabileşte echilibrul psihic, neutralizeză stările de nervozitate, are efecte speciale de regenerare a nervului optic.

5.Albastru

Albastru este, după galben, a doua culoare care poate fi văzută cu uşurinţă în aură. Este culoarea cea mai adâncă, cea mai rece şi cea mai pură.

Se consideră adesea că este culoarea lumii spirituale, a iubirii pure, durabile, a afectiviăţii necondiţionate. Este culoarea calmului şi a liniştii, a reveriei. Reflectă adevăr, seriozitate, talent artistic.

Albastrul are ca efect mărirea capacităţii de apărare imunitară a organismului facilitând regenerarea celulară.

Prezenţa albastrului în aură semnifică intuiţie.

Albastrul închis aparţine persoanelor care progresează prin eforuri proprii. Un albastru mai închis, sumbru aparţine misionarilor cu vocaţie.
Nuanţele deschise de albastru arată o imaginaţie activă, iar nuanţele palide sunt asociate cu dorinţa de a reuşi în plan social. Albastru ultramarin dispus sub forma unei raze indică o anumită capacitate de a extarge informaţii din cele mai profunde starturi ale conştiinţei. Albastru ciel, în proporţie semnificativă arată o excelenţă stare emoţională-afectivă iar dacă este dispusă sub formă de raze arată că persoana în cauză învaţă, asimilează aspecte esenţiale pentru evoluţia saspirituală. Nuanţele închise de albastru pot reflecta diferite nivele de devotare iar albastru intens poate indica cinste şi discernământ, poate indica apropierea peroanei de vocaţia sa. Nuanţele tulburi de albastru pot reflecta blocarea percepţiilor, melancolie, grabă şi îngrijorare, dominare, teamă, uitare şi hipersensibilitate.

6. Indigo

Este culoarea care exprimă spiritualitate, elevare şi o căutare asiduă a adevărului absolut. Este combinarea elevată între intuiţie şi spiritualitate ceea ce poate permite accesul direct la înţelepciune. Este culoarea compasiunii superioare şi a stării de linişte şi pace inerioară, a stării de hiperluciditate şi a simţului de responsabilitate. Culoarea indigo influenţeză fiinţa umană, are efecte de purificare, calmare şi reducere la nivelul fizic.

Persoanele care au preponderent în aură culoarea indigo manifestă atracţie deosebită către infinit, către supranatural, manifestă dorinţa de purificare, de puritate.

Uneori poate arata revoltă şi evadarea persoanei într-un mediu perceput ca nefiind aşa cum ar trebui să fie şi care nu o satisface.

7.Violet

Violetul este culoarea căldurii şi a permutaţiilor este culoarea îmbinării minţii cu inima, a fizicului cu spiritul. Arată o persoană activă în permanentă căutare, cumpătată, echilibrată, care reflectă în mod egal luciditate şi acţiune adânc gândită.

Violetul este culoarea iniţierii pe calea spirituală, a activităţii spiritual. Exprimă optimism şi nostalgie, atracţie şi detaşare, îndepărtare şi apropiere, stare de atotpotenţă, omniprezenţă.

Pe plan fizic indică intensificarea activităţii cardiovasculare, accelerează respiraţia, influenţează pozitiv rezistenţa cardiacă şi pulmonară.

Atributele acestei culori sunt iubirea, înţelepciunea, sinceritatea deplină, inocenţa originară, puritatea, candoarea, forţa spirituală şi nobleţea.

Violetul lavandă (violet+alb) este caracteristic peroanelor care ghidează, îndeamnă spritual alte fiinţe.

Nuanţele pale dar clare de violet cu purpuriu pot reflecta umilinţă şi spiritualitate.

Nuanţele roşiatice pot indica pasiune ori o voinţă puternică sau nevoia pentru mai mult efort individual. Dacă apare o tentă roz ea indică un caracter urât.

Nuanţele închise şi tulburi indică nevoia de a depăşi o anumită situaţie sau arată o imaginaţie erotică intensă, tendinţa de a fi extrem de răbdător, nevoia de simpatie sau simţământului că peroana în cauză nu este înţeleasă.

Uneori, persoanele care au violet în aură suferă de inimă sau de stomac.

8.Auriu

Auriul este culoarea care reflectă energia spirituală dinamică şi puteri cosmice,cele mai înalte energii de devoţiune şi restaure a armoniei universale,reflectă timpul revitalizării.

Nuanţele mai tulburi indică faptul că persoana în cauză este în plin proces de trezire a inspiraţiilor înalte, că lucrează pentru transformarea existenţei sale în aur.

9.Alb

Nefiind o culoare ci o chintesenţă, o înglobare a tuturor culorilor spectrului vizibil albul reprezintă prezenţa absolută a luminii. Albul de sine stătător în aură indică o stare de purificare excepţională, o capaciate uluitoare de a transcede lumea materială, reflectă adevăr şi purificare.

10.Negru

Negru nu este o culoare ci are semnificaţia absenţei luminii. Este culoarea cea mai discutabilă a spectrului auric. Nu întodeauna când apare în aură poate însemna boală, moarte sau absenţa bunătăţii, a frumuseţii sau dezechilibru.

Negru este culoare de protecţie care acţionează ca un scut împotriva energiilor exterioare şi poate reflecta o stare de autoapărare sau că persoana are secrete sau indică iminenţa unei noi înţelegeri a datoriilor sau sacrificiilor.

Negru poate indica dezechilibrare până la nivelul fizic şi dă indicaţii precise ale zonelor afectate prin localizarea petelor în aură.

11.Gri

Culoarea gri este o culoare de iniţiere şi poate indica trezirea unor capacităţi înăscute. Atunci când griul invadează o culoare indică o slăbiciune de sănătate şi de caracter. Benzile gri sau puncte gri pe alte culori de deasupra unui organ arată că acel organ este în suferinţă energetică şi că se va îmbolnăvi în curând.

Pesoanele care au în aură gri au un comportament conformist, convenţional şi complet lipsit de imaginaţie. Sunt fiinţe reci caracterizate de vulgaritate, meschinărie şi mediocritate.

Griul simbolizează depresia şi atenţie, este o culoare care se autoîntreţine.

12.Maro

Este o culoare care, atunci când apare clară, strălucitoare, ilustrază un caracter laborios şi spirit de organizare, indică stabilirea de noi rădăcini şi dorinţa de împlinire. Atunci când apare deasupra capului sau în jurul picioarelor reflectă o nouă creştere.

Culoarea maro poate indica lipsa de energie sau dezechilibru, iar când apare în zonele centrilor energetici este o indicaţie că acestea trebuiesc purificate pentru că energiile sunt blocate la acest nivel.

13.Argintiu

Atunci când apar ca nişte sclipiri sunt un semn de creativitate şi fertilitate iar când apar suprafeţe mai mari indică o activitate cretivă înaltă sau fertilitate. Poate avea semnificaţia unei imaginaţii debordante, plăcerea de a călători, de a visa de a contempla.

În aspectele sale negative indică tendinţa către mercantilism, dorinţa de acumulări băneşti.

,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *