Cele 7 Corpuri subtile

 

       Ideea mai multor corpuri ale fiinţei este prezentă frecvent în multe culture. Egiptenii, de exemplu, afirmau existența a trei corpuri: kat (corpul fizic), kal (corpul subtil) şi kul (corpul mental); Creştinismul vorbeşte despre duh (spirit) şi trup. Kabala vorbeşte, de asemenea, de existenţa unor energii ce înconjoară corpul. Descrierea corpurilor subtile, deşi provine din culturi de origini diferite şi ale căror manifestări de ordin spiritual sunt de asemenea extrem de diferite – conţine în mare parte elemente identice.

Cunoaşterea existenţei acestor corpuri şi a legilor lor de funcţionare ne poate ajuta să ne înţelegem mai profund viaţa, căci prin armonizarea lor, prin „alinierea” lor (prin metode specifice fiecărui corp) putem atinge înţelepciunea, pacea, ne întoarcem Acasă, în Inima noastră.

Culorile corpurilor se pot schimba în funcţie de starea noastră emoţională, mentală, spirituală, etc.

Putem împărți aceste 7 corpuri subtile în două categorii: corpuri inferioare și corpuri superioare. Corpuri inferioare și superioare sunt numite doar în funcție de vibrația lor și nu înseamnă că sunt mai mult sau mai puțin importante. Corpurile inferioare au o vibrație mai lentă comparativ cu corpurilor superioare.

Corpurile noastre inferioare sunt: Corpul Fizic, Corpul Astral și Corpul Mental.

Cele 7 corpurile subtile ale unei ființei umane sunt:

 1. Corpul Fizic

 2. Corpul Eteric

 3. Corpul Astral

 4. Corpul Mental

 5. Corpul Cauzal

 6. Corpul Buddic

 7. Corpul Atmic

      Corpurile noastre subtile nu vibrează toate la același nivel.

Corpul Fizic este cel mai lent în vibrații, iar Corpul Atmic, este cel mai înalt în vibrații. Cu cât vibrația pe care o accesăm este mai mare, cu atât mai mult este posibilă manifestarea Lui Dumnezeu prin noi. Energia Divină este mai mult simțită la nivelul corpurile superioare decât la nivelul corpurilor inferioare.

Grupul corpurilor subtile inferioare, reprezintă natura inferioară a unui om. Cu cât ne dezvoltăm pe plan personal, cu atât mai mult se dezvoltă natura noastră inferioară conectată la lumile inferioare, în planurile mai joase ale universului; natura este conectată prin noi la planuri superioare, planuri mai mari ale existenței, planurile spirituale.

 Corpul Fizic reprezintă planul fizic, lumea în care trăim, în care trăim prespectiva noastră.

Corpul Eteric este în relaţie cu energiile şi informaţiile ce susţin materia şi o ajuta sä subziste, este dublura corpului fizic.

Corpul Astral reprezintă planul astral, al sentimentelor și al dorințelor noastre.

Corpul Mental reprezintă planul mental, al gândurilor noastre.
Corpul Cauzal reprezintă planul intuiției, al ideilor Divine, a cunoașterii Lui Dumnezeu.

Corpul Buddic reprezintă planul iubirii universale, iubirii Divine a Lui Dumnezeu.

Corpul Atmic reprezintă planul puterii Divine, a voinței Lui Dumnezeu.

  Corpul fizic este partea materializată a sufletului în planul tridimensional, percepută cu cele 5 simțuri și analizatori. Include acțiunea, vitalul, instinctul de supraviețuire, senzorialitatea și conștiința spațiului. Corpul fizic poate fi rănit foarte ușor în diverse accidente, abuzuri, războaie sau poate prezenta dureri sau alte disconforturi care ne împiedică să ne desfășurăm viața în armonie. Dacă este vorba de o viață trecută cu o moarte fulgerătoare, de fiecare dată există o vătămare a acestui aspect. Așadar este nevoie să eliberăm din memoria lui traumele trecute. (Sursă: Vindecarea prin metoda Timeline Healing)

Corpul nostru fizic trăiește în lumea fizică, restul corpurilor noastre subtile trăiesc în lumea lor. De exemplu, când dormim, corpul nostru astral părăsește corpul nostru fizic. Același lucru se întâmplă atunci când corpul nostru fizic moare.

    Ființa noastră umană este structurată ca un mic univers. Aceasta înseamnă că tot ceea ce găsim în noi, în micul nostru univers, găsim și în afara noastră, în universul mare, din care facem parte. Ce e în mic este şi în mare, ca o hologramă.

      Corpul fizic numit în tradiţia orientală Annamaya Kosha, el cuprinde tot ceea ce poate fi sesizat cu cele cinci simţuri umane şi cu aparatura ştiinţifică creată pentru extinderea acestora. El este partea cea mai grosieră a fiinţei umane.

     Corpul fizic – este alcătuit din 5 elemente:

a) energia telurică care este controlată prin intermediul centrului de forţa Muladhara Chakra simţ corespondent – mirosul

b) energia apoasă – Swadhistana Chakra – gustul

c) energia focului – Manipura Chakra – văzul

d) energia aerului – Anahatha Chakra – simţul tactil

e) energia eterului subtil – Vishuddha Chakra – auzul (reprezintă manifestarea cea mai rafinată a corpului fizic concretizată prin gama de sonorităţi existentă la nivelul planului fizic).

        Corpul Eteric este imediat în continuarea corpului fizic.  Corpul eteric are o structură clară, asemănătoare corpului fizic cu organele sale interne, dar care este formată din energie sub forma unei reţele de firicele strălucitoare, de la gri-lăptos până la albăstrui. Acest corp nu este rezultatul existenţei corpului fizic, ci invers, corpul fizic este rezultatul existenţtei corpului eteric.

Celulele noastre vii cresc de-a lungul liniilor de energie a matricei eterice, ea existând deja în subtil înainte că celulele să apară şi să crească.

Corpul vital străbate, inundă şi hrăneşte corpul fizic. Corpul eteric este adevăratul corp vital, matricea energetico-informaţională după care s-a construit trupul fizic. Energiile informaţionale sunt setate în programul viitorului copil încă din astral, înainte de naşterea sa pe pământ.

Nivelul energetic eteric se comportă ca o punte între două niveluri foarte diferite de existenţă – nivelul fizic şi nivelurile subtile. Unul dintre rolurile acestui nivel este cel de pregătire a intrării sufletului în planul pământesc (material), înaintea naşterii.

Un al doilea rol al corpului eteric, tot atât de important, se referă la forma sa concretă. În interiorul său există structuri care ne permit să absorbim energie de înaltă frecvenţă, inclusiv forţa vitală sau a vieţii, energii prelucrate la nivelul eteric înainte de trecerea acestora către corpul fizic.

Pentru cei capabili să îl vadă, corpul eteric arată ca o ceaţă uşoară, care înconjoară corpul fizic la o distanţă de 2-3 centimetri de corpul fizic şi este compus din 72.000 de canale (după tibetani sunt 360.000 de canale) prin care circulă energia universală. Acest corp constituie legătura dintre energiile înalte şi corpul fizic. El poate fi simţit mai ales prin intermediul mâinilor.

Acesta este corpul cu care lucrează frecvent bioenergeticienii pe durata procesului de vindecare şi tot aici se găsesc meridianele şi punctele energetice cunoscute în medicina orientală.

Corpul astral sau corpul emoţional

 Corpul emoțional cuprinde emoțiile, sentimentele și dorințele, dar și partea de exprimare a voinței, a puterii și a sexualității. Traumele emoționale sunt cele mai întâlnire de multe ori rămânând cu noi emoții negative ca teamă, supărare, furie, ură, tristețe, vinovăție, rușine etc. Alte dezechilibre se amplifică datorită reprimării sau negării emoționale și cu timpul ele se pot chiar somatiza. Este foarte important să echilibrăm aceste trăiri, 90% dintre bolile fizice avându-și originea la acest nivel. Problemele apărute aici sunt legate de ceea ce numim atașament energetic, atașament al unei entități sau fragmente de suflet sau pur și simplu incorporarea unei forme gând în aura noastră. (Sursa: Vindecarea prin metoda Timeline Healing)

 Învăţăturile orientale ne sugerează că astralul este substratul emoţiilor, gândurilor, al memoriei vieţii în curs şi a vieţilor anterioare.

 Corpul astral este numit şi corp senzitiv – emoţional (Manomaya kosha). El copiază corpul fizic până la o distanţă de 10-17 centimetri în jurul său, făcând legătura între fizic şi spiritual. Unele texte spun că Corpul astral înfăşoară corpul fizic şi cel eteric, depăşindu-le până la lungimea braţelor întinse lateral, proporţional deasupra capului şi sub tălpile picioarelor.

Aici se găsesc, sub formă codificată, memoriile timpurilor trecute, cu toate nerezolvările vieţilor noastre. Înainte de a muri, omul vede din această memorie întreaga sa viaţă în câteva momente.

Corpul astral sau corpul emoţional reprezintă lumea sentimentelor noastre şi are o structură mai fină decât precedentele două corpuri (corpul fizic şi corpul eteric).

Structura sa este mai fluidă decât cea a corpului eteric şi spre deosebire de acesta nu este un duplicat al corpului fizic ci arătă mai degrabă ca nori coloraţi dintr-o substanţă fină, aflată în continuă mişcare. Culorile sale variază între tente clare şi strălucitoare şi tente dense, întunecoase şi opace, depinzând de claritatea sau confuzia care se manifesta în sentimentele noastre. Atunci când ne clarificăm sentimentele ele se limpezesc şi se aranjează în funcţie de chakre în ordinea culorilor curcubeului, începând cu roşu la chakra întâia, bazală, şi până la alb-violet la chakra a şaptea, din creştetul capului. Este, de exemplu, roz în prezenţa prietenilor, verde, albastru sau auriu în timpul meditaţiilor sau rugăciunilor, roşu la furie, cenuşiu la ură. Emoţiile puternice au un important efect asupra funcţiilor hormonale, dereglând funcţiile glandelor şi influenţând corpul fizic până la nivel celular.

La nivelul acestui corp se găsesc codificate emoţiile, sentimentele, trăirile şi dorinţele persoanei respective. Corpul astral este o bandă de energii cu frecvenţă superioară; este hăinuţa planetară a spiritului întrupat.

Caracteristicile corpului astral oferă indicaţii asupra fiinţei umane, a comportamentului şi trăirilor sale, sentimentelor şi suferinţelor acumulate, a dorinţelor şi iubirilor sale.

Emoţiile puternice, traumele, durerile, vinovăţiile, percepţiile realităţii, mai ales cele din copilărie, convingerile etc. sunt depozitate în memoria planetară a spiritului (conştiinţa cum o mai numeşte ştiinţa actuală) şi se suprapun constant lăsând urme în corpurile subtile, în special în cel emoţional.

Atunci când o persoană este plină de supărare sau de ură, formaţiunile noroase de la nivelul corpului astral se transformă în culori închise, foarte urâte, emiţând sunete foarte joase, aproape groteşti, la fel ca şi corpul emoţional.

Dimpotrivă, în momentul în care o persoană iubeşte sincer o altă persoană, corpul astral devine un bulgăre strălucitor de culoare trandafirie, cu o peliculă argintie pe margine. În acest caz, mirosul emis seamănă cu un suav parfum de trandafiri, iar sunetul este foarte melodios, distingându-se un fel de melodie ce se repetă parcă la infinit: AAAEEEOOO…Această melodie, ce se aude ca pe un fond de harpe şi răsună simultan din mai multe locuri al corpului astral, poate fi regăsită în planul astral al structurii aurice a pământului.

Indicatorii dezvoltării corpului astral sunt: vigoarea fizică, spirit activ, vitalitatea crescută, veselia, bucuria de a trăi, râsul ca expresie a fericirii. Ca metode de dezvoltare a acestui corp astral, se recomandă să faceţi sport; să mergeţi pe jos, să faceţi alergări în picioarele goale, să folosiţi băile cu apă rece şi înotul.

În planurile astrale mai ridicate pot fi simţite emoţiile mai puternice referitoare la iubirea necondiţionată, iar în cele inferioare exista teamă şi emoţiile negative.

Corpul astral poate părăsi corpul fizic, dar păstrează legătura cu el. Atunci când omul adoarme, corpul său astral se disipează în astral şi dezveleşte o parte din corpurile subtile ale perispiritului (interioare), care se decorporalizeaza, în parte, împreună cu spiritul, iar o altă parte a corpului astral asigura protecţia şi funcţionarea trupului fizic rămas adormit în pat. Dacă veţi scana senzitiv corpul eteric dezvelit de cel astral, îl veţi simţi radiant, cu claritate, fierbinte, dens şi puternic la oamenii sănătoşi.
Femeile au dublul eteric mai rece decât bărbaţii. După ce fac dragoste, dublul lor eteric este fierbinte şi activat.

Cu toţii pătrundem în nivelurile astrale atunci când dormim. În această stare ne putem întâlni cu alte spirite sau putem călători în locuri în care cu greu am ajunge în viaţa cotidiană.

Corpul astral se poate proiecta la distanţă faţă de corpul fizic, păstrând cu acesta o legătură filiformă, elastică, rezistentă, cunoscută în esoterism sub denumirea de “coardă de argint”.

Astfel, omul poate călători în lumea astrală prin extracorporalizare (dedublare) sau părăsirea conştientă de către corpul astral a corpului fizic; prin reverie (visul diurn) care este oarecum înrudită cu dedublarea; în aceste situaţii avem de-a face cu o imagine a corpului atenuată, în care ne ştim acţionând departe de corpul fizic.

Corpul astral este alcătuit din energie pură; penetrează total orice particulă a materiei fizice; culoarea şi mărimea sa ne indică sănătatea şi gradul de evoluţie spirituală a individului; este vehiculul conştiinţei după moarte; nu resimte senzaţiile de durere şi nici nu prezintă bolile corpului fizic.

Corpul mental

Corpul mental include creațiile intelectului și ale rațiunii, adică gânduri, idei, concepte și noțiuni mai mult sau mai puțin abstracte, dar și Egoul uman. Dacă în corpul emoțional erau cuprinse majoritatea funcțiilor reglatorii ale psihicului, aici vom regăsi procesele cognitive și mai exact: Reprezentările, Gândirea, Memoria și Imaginația. De asemenea Mintea individuală are mai multe planuri de organizare pe care doar le voi numi aici: inconștientul personal, subconștientul, preconștientul, conștientul.
La acest nivel vom oferi vindecare în special credințelor negative de bază (core negative believes). Câteva exemple ar fi: „Nu sunt suficient de bun”, „Este ceva în neregulă cu mine”, „Viața este o luptă continuă”, „Viața este o dezamăgire”, „Nu este suficient”, „Nu merit (să fiu fericit)”, „Nu sunt în siguranță”, „Nu am încrede în mine sau alții ca să mă protejeze”, „Nu pot avea în viață ceea ce-mi doresc cu adevărat”, etc. (Sursă: Vindecarea prin metoda Timeline Healing)

 Corpul mental cunoscut şi sub numele de Vijnanamaya Kosha, acest corp are o vibraţie mai înaltă decât corpul astral şi se întrepătrunde cu acesta. Este considerat a fi nivelul gândirii şi al înţelegerii şi are o culoare galben strălucitoare. El este oval, mai mare şi mai puţin dens decât cel astral, îmbrăcând corpul fizic până la o depărtare de 25-30 de centimetri. El se extinde şi începe să sclipească atunci când avem o activitate mentală intensă.

El înconjoară corpul astral, iar culorile şi calităţile sale reflecta interesele fiinţei umane, aptitudinile sale mentale, active sau latente. Energia de la nivel mental influenţează condiţia fizică, datorită unui “fenomen-cascada” în care corpul mental acţionează asupra corpul astral, care la rândul lui influenţează corpul eteric, iar acesta influenţează corpul fizic. Dacă între diferitele aspecte ale personalităţii (mentale, emoţionale etc.) există o relaţie armonioasă, fluxul de energie trece dintr-un corp subtil în altul în mod ritmic. Dizarmonia poate apărea datorită stresului, rigidităţii mentale, exceselor emoţionale, tensiunilor relaţionale, tendinţelor egocentrice, spiritului excesiv al posesivităţii, geloziei etc. În toate aceste cazuri, corpul fizic este puternic afectat. Fiinţele înzestrate cu clarviziune pot distinge în interiorul corpului mental formele gând ce apar ca nişte picături, acumulări de diferite energii şi intensităţi luminoase diferite.

Aici se derulează aceeaşi cascadă recepţie energetică de la nivelul superior – decodare – recodare – transmitere mesaj energetic către chakra astrală corespunzătoare şi mai departe către cea energetică ce va determina un eveniment somatic. Astfel, perturbările ce apar pe corpul mental se vor răsfrânge în final pe corpul somatic. Relaţiile armonioase de viaţă se traduc în fluxuri energetice ritmice de pe un nivel superior de materie subtilă către unul mai dens. Stress-ul cotidian supune aceste fluxuri ritmice la perturbaţii energetice ce se răsfrâng în final pe starea de sănătate a corpului somatic. Cei ce percep corpul mental îl descriu ovoid, mai mare şi mai puţin dens decât cel astral.

Rolul corpului mental este acela de a reflecta gândurile legate de lumea fizică.

Corpul mental inferior este oglinda gândurilor omului. Locul lui este între corpul emoţional şi corpul astral cu care fuzionează. Cum, de regulă, nu se poate vorbi despre sentiment pur sau gândire intelectivă pură, corpul mental inferior formează o unitate cu corpul astral.

Are un miros foarte puternic de iod. În momentul în care omul are o idee, chakra manipura emite o anumită vibraţie, iar în energia fluidă a corpului mental se formează nenumărate explozii luminoase.

Deşi iniţial are o culoare verzuie, fluidul energetic al corpul mental devine galben şi se dilată, contopindu-se atât cu corpul astral, cât şi cu corpul emoţional. Cum, omul are în permenenţă senzaţii, sentimente, dorinţe, gânduri sau idei, cele trei elemente componente sunt unite şi par să funcţioneze împreună, motiv pentru care foarte mulţi autori consideră că au de-a face cu un singur corp auric.

Din reunirea celor trei corpuri, apar miliarde de stropi multicolori care tind să se depărteze la o anumită distanţă de aură, în funcţie de puterea mentală a omului care le emite. Gândurile rele sunt închise la culoare, emit un sunet foarte jos şi au un miros greu de frunze putrezite. Gândurile de dragoste fizică au o culoare portocalie şi un miros asemănător săpunului de casă. De altfel, acest miros se simte şi la nivelul fizic. Persoanele „curate” sufleteşte şi mental emit în mod regulat un miros de săpun, ca şi cum s-ar fi spălat de curând.

Corpul mental superior are culoare aurie, învăluie ca un fel de halou corpul mental intelectiv, în funcţie de nivelul evolutiv al omului. În general, oamenii posedă un corp mental superior destul de mic.

Corpul mental superior este reflectarea iubirii semenilor, dar şi a ridicării în lumea conceptelor, a raţiunii pure, într-un cuvânt a ridicării de la particular la general şi de la concret ta universal.

Corpul mental superior apare ca un fel de structură aurică situată deasupra corpului mental intelectiv, pe care-l înveleşte precum o mantă. Corpul mental superior se întinde la o distanţă de circa şase-şapte centimetri de corpul mental intelectiv.

Corpul mental superior are o culoare trandafiriu-aurie, şi un miros de dulceaţă sau de zambile. Sunetul emis de acest corp auric este ca un fel de sunet produs de o harpă, ce pare a veni din toate părţile învăluindu-te ca şi cum ai asculta o melodie cu ajutorul unor căşti stereo.

Corpul mental superior pare să exprime dragostea necondiţionată pentru toate fiinţele vii. Pe de altă parte, corpul mental superior permite celui ce îl posedă să înţeleagă lumea prin intermediul conceptelor abstracte, nelegate în vreun fel de lumea materială. Dar, întrucât reflectă şi iubirea necondiţionată faţă de întreaga lume şi faţă de toate fiinţele din cosmos, se poate înţelege că, caracteristica principală a corpului mental este ceea ce în limbajul omenesc s-ar putea numi iubire-înţelepciune.

Omul nu poate pătrunde cu gândirea pură, cu raţiunea pură la înţelegerea
cosmosului decât în cazul în care această gândire este învăluită de iubire. Iubireaînţelepciune este singura “armă” prin intermediul căreia cosmosul, în sfârşit, începe să se deschidă. Dar, acest tip de înţelepciune-iubire apare numai la un anumit moment al evoluţiei omului. Mai mult de şaptezeci la sută din oameni nu au încă acest corp auric, el fiind dobândit doar în momentul în care ura, mânia şi răutatea sunt treptat eliminate.

 Corpul cauzal

 Anandamaya Kosha sau “corpul beatitudinii divine” este cel mai apropiat de ceea ce numim Conştiinţa Superioară. El are legătură cu intuiţia, cu ideile abstracte. Persoanele care au acest corp mult amplificat, primesc fulgerător (sub forma unui flash) o multitudine de informaţii, a căror noutate le poate ridica la nivelul genialităţii. El este cel care poate crea şi transmite gândul la distanţă. Corpul cauzal este în legătură cu esenţa lucrurilor, cu cauzele reale, ascunse în spatele aparenţelor. El conţine tot ceea ce fiecare dintre noi a dobândit de-a lungul existenţei sale şi presupune: cunoaşterea directă, intuiţia, creativitatea, credinţa. Corpul cauzal se raportează direct la aspectele universale, cosmice ale fiinţei şi ale lumii. Corpul cauzal este vizualizat ca fiind palid, eterat, în culori, semănând cu baloanele de săpun.

(Corpul cauzal (sau keteric) conține memoriile vieților trecute, karma, înțelegerile și lecțiile la nivelul sufletului, cât și variate imprinturi sau patternuri energetice. Cum sugerează și numele, acest nivel se află în relație cauzală cu celelalte corpuri inferioare, un dezechilibru în acest plan având ecou până în fizic. Toate acestea sunt engramate în cadrul Înregistrărilor Akashice, principalul depozit al planului cauzal, iar o mică ajustare aici poate avea o însemnătate majoră.
Prin Timeline Healing putem accesa aceste memorii traumatice din trecut și să le oferim vindecare. Putem lucra pentru ca patternurile negative karmice să fie echilibrate, înțelegerile și contractele la nivel de suflet să se finalizeze într-un mod armonios și iubitor, iar lecțiile sufleului să fie complet învățate și integrate, astfel încât să nu mai fie necesară repetarea lor sub nicio formă și în nicio existență viitoare. (Sursa: Vindecarea prin metoda Timeline Healing))

Forma acestui corp arată ca un ou auriu-argintiu, care luminează şi scânteiază încontinuu ca o ţesătură din mii de fire aurii. Din acest nivel porneşte curentul principal de energie care circulă prin coloana vertebrală şi care hrăneşte tot corpul prin fiecare chakra, alimentând şi toate corpurile noastre subtile.
Prin această reţea de fire circula lumina aurie, mentalul divin. Dincolo de acest nivel exista planul cosmic, care nu poate fi exprimat din punctul de vedere al unei singure incarnări, şi ale cărei chakre sunt deasupra capului, formând corpuri din ce în ce mai cristaline şi de vibraţie mai fină.

Atunci când corpul cauzal este aliniat cu o realitate spirituală mai înaltă, el manifestă cunoaşterea divină a realităţii respective.
Atunci afirmam cu siguranţă: “ştiu că fiinţa mea este unită cu Divinitata”, având experienţa de a fi una cu Fiinţa Creatoare, fiind în acelaşi timp şi fiinţa individuală. Senzaţia de a fi una cu Fiinţa Divină creează la rândul său alinierea voinţei individuale cu Voinţă Divină.
Terapiile care se realizează la nivel cauzal sunt cele mai puternice.

 Corpurile spiritual (Corpul Buddic) şi atmic reprezintă ideea divină, sursa energetică a vieţii. Aceste corpuri sunt lipsite total de formă. Corpul spiritual are culoarea albastră.

Corpul spiritual și corpul atmic sunt considerate ca fiind corpuri de conștiență superioară, sunt corpuri dinamice și sursa divină energetică a vieții. Aceste două câmpuri reprezintă legătura cu universul și divinitatea. Corpul spiritual este vizualizat ca având culoarea indigo.

Dezvoltarea acestui corp crește puterea de vizualizare și de înțelegere a legilor armoniei universale, îmbunătățește vederea spirituală, memoria vizuală și auditivă.

Corpul atmic este cel la nivelul căruia se trăieşte extazul spiritual. Se poate ajunge la el prin meditaţie, conştientizând legătura dintre noi şi întregul Univers, simţind lumina şi iubirea absolută. Atunci se creează pregnant senzaţia că suntem formaţi din lumină. Culoarea acestui corp este auriu-argintie, cu aspect opalescent, strălucitor.

Şablonul vieţii noastre se află ascuns în acest al şaptelea nivel. Este dinamic, schimbător, în funcţie de comportamentul pe care îl avem în viaţă.

Corpul atmic poate fi vizualizat și ca fiind violet.

Egoismul este o reală piedică în dezvoltarea acestui nivel energetic. Spiritul de sacrificiu, credința, generozitatea, onestitatea sunt calități ale celor ce au atins acest nivel de dezvoltare în plan subtil. Corpurile energetice se influențează reciproc, corpurile de nivel energetic superior coordonează și influențează planurile inferioare.

x

Brahmanii au oferit o altă variantă de concepere a acestor învelişuri sub formă:

 1. corp fizic;

 2. corp astral;

 3. corp mental;

 4. corp intuitiv;

 5. corp spiritual.

În mod asemănător, budiştii concep omul ca fiind format din: 1. corp fizic; 2. suflet; 3. spirit. Hinduismul concepe corpul uman ca fiind alcätuit din 3 părţi:

 1. corpul fizic – Anna Maya Kosha;

 2. corpul subtil – Suksma;

 3. corpul cauzal – Karana.

X

Starea de sănătate este rezultatul echilibrului energetic al corpurilor subtile.

Asupra acestor corpuri acționează mai multe discipline:

Medicina acționează numai asupra corpului fizic.

Acupunctura acționează asupra corpului fizic și eteric.

Cromoterapia acționează asupra corpului astral, eteric și fizic.

Meloterapia influențează corpul spiritual, mental, astral, eteric și fizic.

Aromoterapia acționează la nivelul corpului astral, eteric și fizic.

Homeopatia poate influența corpul astral, eteric și fizic.

Medicina tradițională și terapiile neconvenționale dacă lucrează împreună pe câmpurile subtile au efecte spectaculoase în plan fizic.

Pentru ca aceste rezultate să se mențină un timp îndelungat este necesară implicarea conștientă a pacientului în procesul de vindecare.

Vindecarea nu poate fi realizată din afară, procesul are un singur sens din interior spre exterior.

x

O comparaţie metaforică dintre corpurile noastre şi sistemul nostru solar:

Pământul reprezintă Corpul Fizic
Luna
reprezintă Corpul Eteric
Planeta Marte reprezintă Corpul Astral
Mercur
și Urans reprezintă Corpul Mental
Jupiter
reprezintă Corpul Cauzal
Venus
și Neptun reprezintă Corpul Buddic
Saturn
reprezintă Corpul Atmic

   Putem vizualiza toate energiile acestor corpuri subtile, împreună, sub forma unei sfere, care se rotește în jurul nostru, la fel cum se rotește o chakră. Putem folosi energia chakrelor pentru a alinia kundalini, sau pentru a ne conecta cu Corpul nostru Spiritual.

Este important să purificăm corpurile noastre inferioare.

Corpul nostru Cauzal este punctul de intrare în natura și în lumea noastră superioară.

Când un om simte Corpul Cauzal, trăiește senzațiile Corpului său de cauzalitate – lumea spirituală este deschisă pentru el. Se simte ca un sentiment de renaștere, când drumurile în această lume spirituală sunt deschise.

Când cineva ajunge să folosească Corpul Cauzal, poate, de asemenea să utilizeze și Corpul Buddic și Atmic, pentru că aceste trei corpuri subtile reprezintă de asemenea Trinitatea, ca o entitate care lucrează împreună – la fel ca și Corpul Fizic, Corpul Astral și Corpul Mental, care formează o Trinitate și sunt împreună.

Corpurile noastre subtile nu sunt separate între ele. Fiecare corp subtil afectează alt corp subtil. Deci, dezvoltarea unui corp subtil va afecta și celelalte corpuri.

De exemplu, dacă purificăm Corpul Fizic, apoi corpurile următoare, Corpul Astral este de asemenea afectat și preia starea Corpului Fizic.

Dacă purificăm Corpul Astral, acesta influențează atât Corpul Fizic cât și Corpul Mental, deoarece Corpul Astral este în centrul naturii noastre inferioare.

Diferite religii ne învață să avem o inimă bună, ne învață cum și când să mâncăm anumite alimente, să fim buni, să nu judecăm, să nu insultăm, să nu furăm, să nu ucidem, etc. Aceste învățături ne ajută să păstrăm o vibrație pură a Corpului Astral.

 Starea minții noastre, Corpul nostru Mental, influențează Corpul nostru Fizic. Transformările Corpului Astral pot fi puternice, pot schimba starea Corpului Fizic. Și Starea Corpului Fizic poate afecta Corpul Astral, iar Corpul Astral poate transforma tot ceea ce este în jurul nostru, în lumea vizibilă, percepția lumii în care trăim.

Nu trebuie să forțăm trezirea. Dacă interiorul nostru nu este destul de pur, pe fața noastră nu se va vedea expresia acelei purități. De fapt, nu putem ascunde ceea ce este în interiorul nostru.

Aceste transformări pot influența toată lumea din jurul nostru, iar transformările pozitive pot influența pozitiv interiorul persoanelor din jurul nostru.

    Unii spun că pe durata vieţii omului, fiecare corp auric este legat de funcţionarea şi de activarea unei chakre corespondente. De fapt, fiecare corp auric se formează în mod efectiv prin intermediul chakrei corespondente. Astfel, corpul eteric este legat de chakrele svadisthana şi manipura. Cele două chakre nu sunt prea departe una de alta, funcţionând oarecum în tandem. Corpul astral şi mentalul inferior – ceea ce hinduşii numesc Kama-manaseste legat de chakra manipura. Corpul mental superior este legat de chakra anahata. Corpul spiritual este legat de vishuddi.

La omul actual există corpuri care încă nu s-au format, şi care sunt în relaţie cu ajna chakra, respectiv cu sahasrara. Despre nivelurile superioare nu se pot spune prea multe lucruri acum. Oricum, se pare că în momentul în care energia de viaţă atinge ajna chakra şi corpul subtil atinge culoarea indigo, omul înţelege cu exactitate de ce a venit în lume. El înţelege de ce s-a încarnat Iisus Hristos în trup fizic acum 2000 de ani. În general, oamenii care trec de nivelul albastru se retrag în mănăstiri, departe de zgomotele şi pasiunile vieţii cotidiene.

Culorile tuturor structurilor aurice observabile corespund culorilor spectrului solar, iar sunetele corespund notelor gamei muzicale. Există o sinonimie perfectă între aceste elemente caracteristice, întrucât sunt faţete diferite ale aceluiaşi fenomen.
„Agitaţia şi calmul se află prezente în fiinţă împreună. Agitaţia provine în general din corpul fizic. Pentru a atinge o stare plenară de armonie trebuie să ne scufundăm sufletul în infinit înainte, în timpul şi după fiecare acţiune. Procedând astfel vom atinge calmul beatific. Pentru fiinţa pură şi intuitiva apare evident că suntem născuţi pentru a ne realiza Sinele Suprem sau, cu alte cuvinte, conştiinţa lui Dumnezeu în noi.” (Sivananda)

 Conştientizarea fiecărui nivel al aurei noastre
Primul nivel al aurei, corpul eteric, beneficiază prin mersul pe jos, masaj, atingere, relaxare. Meditaţiile legate de pacea sufletească şi starea de bine au darul de a clarifica al doilea nivel, iar creşterea pe al treilea nivel este stimulată prin exerciţii de concentrare şi focalizare. Pentru al patrulea nivel putem să medităm cu iubire asupra florilor, asupra dragostei, aducând culoarea roz-trandafiriu în meditaţia noastră, în timp ce nivelul al cincilea poate fi atins prin meditaţii care folosesc sunetul. Corpul spiritual-bhuddic este simţit de către cei care meditează asupra contopirii cu Conştiinţa Christica. Nivelul atmic a fost cunoscut de către misticii acestei lumi atunci când stând în meditaţie, au şoptit: “în această linişte deplină, cunosc Divinitatea”.

  Acest articol este un colaj de informații din diferite cărţi sau bloguri.

, , ,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

3 comentarii la „Cele 7 Corpuri subtile

 1. Exceptional articol, cu informatii si asocieri pretioase, care ne ajuta sa intelegem mai bine cine suntem si cum am putea trai in armonie divina. Trebuie citit si recitit, caci ofera o multitudine de piste de exploatat, pentru cine doreste sa lucreze cu sine insusi.
  Sincere multumiri, autorului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *