Câteva metode de curăţare şi purificare energetică a cristalelor

 

Rugăciunea

Este cea mai simplă dintre toate şi cea  mai la îndemână, în special românului crescut în credinţa  ortodoxă. Se ia cristalul în mâini şi se împreunează pentru  rugăciune. Apoi, fixându-ne atenţia în zona cristalului (ne  gândim că această rugăciune este în beneficiul lui), putem să ne  rugăm pentru curăţarea lui şi purificarea sa informaţională şi  vibraţională. Putem spune „Tatăl Nostru”, având grijă să conştientizăm fiecare verset. De exemplu, când spunem „Şi ne  izbăveşte pe noi de cel rău”, putem să fim conştienţi că Cel  Rău este acea parte a noastră încărcată negativ. Eliminăm  din noi ceea ce este distructiv, negativ şi aflat în dizarmonie,  iar când spunem „Noi”, spun de fapt „eu şi acest cristal”. Prin această frază ne purificăm şi noi şi purificăm şi  cristalul.  Putem să apelăm şi la o rugăciune liberă preum:

„Doamne Dumnezeul meu, Tată Ceresc, care ai făcut uscatul şi pământul, şi pietrele şi tot ceea ce este în  pământ în cea de-a treia zi, curăţă şi purifică acest cristal cu lumina, puterea şi slava Ta, ca el să îmi fie unealtă în lucrările mele spre lauda numelui Tău. Amin!”

Comanda

Este la fel de simplă, însă poate fi mai scurtă sau mai lungă în funcţie de pregătirea terapeutului. În primul rând, comanda poate fi  formulată verbal, construită atent, în aşa fel încât să nu conţină negaţii. Astfel, comanda de genul „Acest cristal nu are niciun fel de imperfecţiune, răutate,  negativitate, dizarmonie, necurăţenie, murdărie, etc” este profund negativă.

Vom  căuta formulări benefice, simple, concise, şi ele se vor adresa în mod direct  cristalului: „Cristal, eşti clar, curat şi purificat!” În cel de-al doilea rând, starea  noastră de curăţenie este extrem de importantă.

Un om care are o karmă pură,  eliberată, sau un om care s-a curăţat din punct de vedere  fizic, energetic, mental şi emoţional pe parcursul a cel  puţin o săptămână, poate rosti această comandă o dată,  cu deplină voinţă, şi curăţarea va avea loc.

Un om  normal, care nu este curat, oricât de spiritual ar fi el,  trebuie să repete formula de un anumit număr de ori. De obicei repetările de 3, 7, 10, 12 sau 33 de ori sunt  cunoscute, însă cristalele rezonează mai bine cu sistemul  duodecimal. Vom repeta comanda în cicluri de 12: de 12  ori, de 24 de ori, de 36 de ori, etc. Cea mai eficientă este cea de 12 cicluri de 12,  adică de 144 de ori, însă fiecare practicant poate vedea cât de bine poate curăţa un  cristal cu un anumit număr de repetări, evident, după ce se analizează şi după ce  evaluează corect cât de pur este el însuşi.

Mantra

Mantra este jumătate rugăciune, jumătate comandă. Putem  avea o mantră specială pentru curăţarea cristalelor, sau putem adapta una  tradiţională. Cele tradiţionale sunt preluate din tradiţia din care fiecare face parte. Un  creştin poate apela la unul dintre cele mai puternice versete ale Psaltirii (Ps. 50):  „Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada  mă voi albi.” Un hindus poate repeta mantra “AUM,  mani padme hum”, şi aşa mai departe. Mantra  specifică pentru curăţarea cristalelor, în literatura  de specialitate (a se vedea lucrările lui Dael Walker) este Invocaţia Cristalină. Aceasta se  rosteşte de 3 ori, ţinând cristalul între palme:

„Invoc lumina Christului Lăuntric. Sunt un  canal curat şi perfect. Lumina este călăuza  mea!”

Umplerea cu lumină

Se ţine  cristalul între palme. După o mică rugăciune, vom  cere în interiorul nostru lumină de sus, din Sursa de  lumină universală sau din inima Tatălui Ceresc, pentru  a curăţa tot ce este negativ în cristal. Această metodă are  două variante, umplerea externă şi umplerea internă, în  funcţie de lucrarea căruia îi este destinat cristalul. Metoda va fi  elaborată în lucrarea sus-amintită, însă putem să rezumăm astfel:  dacă cristalul va fi pentru uz personal, putem circula lumina prin  noi şi apoi în cristal, iar dacă va fi folosit în tratamentul cuiva, lumina  va fi direcţionată în cristal în mod direct.

Care este ritualul de programare a unui cristal?

Cum realizăm contact cu cristalul pe care îl deţinem?

Contactul este primul, legătura pe care noi o realizăm cu cristalul. Acest contact poate fi mental, afectiv sau verbal, adică putem vorbi cu cristalul nostru în minte, în inimă sau cu voce tare. Aşa cum deschidem calculatorul pentru a-l putea folosi, la fel trebuie să „deschidem” şi cristalul pentru a putea lucra cu el. Nu trebuie uitat că acestea sunt fiinţe vii, fiinţe deosebit de vechi care trebuie tratate cu respect şi cu iubire. Imaginaţi-vă că orice cristal are o vârstă de milioane de ori mai mare decât a noastră. Dacă ar trebui să purtăm respect unui bătrân, care are o vârstă de trei sau patru ori cât a noastră, o experienţă de viaţă inimaginabilă pentru noi, care a văzut în timpul vieţii sale probabil vremuri de pace şi de război, invenţii şi revoluţii care au schimbat lumea şi au făcut-o aşa cum o ştim, să ne gândim la cristal.

Cristalele sunt printre cele mai vechi formaţiuni pline de vibraţii de pe Terra.

El are o vârstă de milioane de ani, s-a născut în condiţii de căldură şi presiune pe care nici nu ni le putem imagina şi a crescut odată cu Pământul. El era înainte de apariţia majorităţii speciilor care populează acum Pământul iar în ultimii săi ani de viaţă a fost martorul scurtei istorii a omului. Pe lângă cristal, suntem mici copii. Ele sunt totuşi răbdatoare cu noi şi cooperează cu mare bucurie. Trebuie să ne gândim la toate acestea în momentul în care contactăm cristalul. Acesta trebuie pus între palme, ca atunci când spunem o rugăciune, şi apropiat de piept. În momentul în care ne rugăm, mintea noastră devine mai clară şi vibraţia noastră se ridică. Asta ne ajută şi mai mult să accesăm vibraţia cristalină şi să intrăm în contact cu fiinţa cristalului. Unii lucrători cu cristale sunt destul de avansaţi încât pot interacţiona mental cu inteligenţa cristalului, îi pot cere numele şi pot dialoga cu ea. Noi nu vom aprofunda acest subiect. Este de ajuns să vorbim cu el şi să îi expunem problema în care avem nevoie de ajutor, înainte de implementarea programului.

Programarea cristalului trebuie să includă date şi cerinţe precise

Începem printr-o rugăciune în care să fim cuprinşi de iubire şi în care să includem cristalul nostru Sună ciudat, însă atunci când ne rugăm pentru cineva, atât noi ne ridicăm din punct de vedere al parametrilor energetici cât şi persoana respectivă. Putem folosi orice rugăciune, indiferent de crezul nostru, atât timp cât ne adresăm lui Dumnezeu. Apoi ne vom adresa cristalului în sine, conştiinţei sale, pentru a facilita accesul:

„Fiinţă a cristalului, te consacru în numele lui Dumnezeu, în virtutea iubirii sale care cuprinde toate regnurile de viaţă şi puterii sale care a creat aceste regnuri, pentru a primi sarcina cu care doresc să te investesc.”

Cuvintele pot fi diferite, pot chiar varia de la moment la moment şi de la cristal la cristal. Odată realizat contactul, vom trece la transfer şi vizualizare. Cele două se fac simultan. Având programul bine formulat, putem crea în mintea noastră imaginea care să reprezinte programul. Să zicem că vom încărca un cristal pentru grădină, menit să faciliteze creşterea unui pom în condiţii neprielnice. Programul va fi:

„Acest cristal transformă energiile pământului şi mineralele disponibile în nutrienţi, pentru ca pomul meu să crească sănătos şi puternic, până în data de 21 martie 2100.”

Câteva metode simple de vizualizare şi transfer

Prima necesită crearea unei sfere de lumină. Vom pune cristalul jos şi ne vom freca palmele bine timp de un minut sau două, până simţim mici furnicături în centrul lor şi în degete. Când acest lucru are loc vom depărta uşor palmele şi le vom apropia, din ce în ce mai depărtat de fiecare dată. Între ele se va crea un câmp de energie pe care noi o putem vizualiza ca luminoasă. În timp ce facem acest lucru, sau după ce simţim că sfera de energie este destul de concentrată, vom vizualiza sarcina cristalului.

Îl putem închipui în pământ, la rădăcina puietului, lucrând cu energiile pământului, transferându-le, purificându- le şi amplificându-le, pătrunzând în rădăcini  şi urcând prin trunchi înspre ramuri şi frunze. Vom  vizualiza pomul crescând încet-încet, frumos şi sănătos,  dând fructe şi făcând flori, şi îl vom vedea la apogeul  dezvoltării sale la data propusă, anume echinocţiul de  primăvară al anului 2100.

Toate aceste informaţii le vom vizualiza în minte şi în acelaşi timp, printr-un efort  imaginativ, în sfera de lumină creată. În momentul în  care ne vom îndrepta atenţia înspre sferă, vom avea impresia  unui glob de lumină în care se arată aceste imagini.

Vom rosti de trei ori sau de cinci ori fraza programului  şi o vom reţine.  Transferul se va face extrem de simplu: vom lăsa încet  mâinile în jos, cuprinzând cristalul cu mânile astfel încât  să fie integrat în sfera noastră.

Apoi vom apropia încet  mâinile pe lângă cristal, şi vom observa că imaginea se  va micşora până va fi cu totul absorbită în cristal. Putem  chiar strânge cristalul între palme la fel ca la început,  cu intenţia clară de a imprima programul nostru în el.

Sigilarea este următorul pas, şi asigură buna  funcţionare a programului. După ce toate acestea vor fi  îndeplinite, vom asocia acestui program un simbol, un  sunet sau un cuvânt care să reprezinte parola programului.  De fiecare dată când vom atinge pământul în care se află îngropat cristalul sau pomul căruia îi este  destinat, gândindu-ne la cristal, putem vizualiza acest  simbol sau pronunţa această parolă. Ideal ar fi zilnic  pentru o perioadă de o lună, şi odată pe săptămână în  aceeaşi zi pentru un an de zile, fiind de ajuns odată pe  lună pentru restul timpului. Simbolul poate avea  legătură cu scopul sau poate fi aleator. Poate fi o rună  asociată pomilor sau vegetaţiei, sau un copac stilizat,  sau un triunghi, o cruce şi aşa mai departe. Ceva care  să fie ştiut numai de noi şi de cristal. Parola ne poate  veni în minte pe moment, inspiraţi fiind de cristal, sau  o putem gândi noi, de exemplu acronimul cuvintelor care  compun programul:

„Acest cristal transformă energiile  pământului şi mineralele disponibile în nutrienţi, pentru  ca pomul meu să crească sănătos şi puternic, până în  data de 21 martie 2100” devine astfel ACTEPŞMDÎNPCPMSCSŞP. Mai departe putem reduce  literele care se repetă, având ACTEPŞMDÎNS. Putem  rearanja vocalele pentru o pronunţie mai uşoară, adică  putem anagrama cuvântul, obţinând, de exemplu, din  literele ACTEPŞMDÎNS, o parolă de genul PED-ŞÎMSANCT.  Acesta este un exemplu ilustrativ, strict legat de programul ales ca exemplu.

Se înţelege că fiecare  program poate avea o cu totul altă parolă, fie extrasă  precum am arătat, fie aleasă într-o clipă de inspiraţie. Aceasta este una dintre metodele aplicabile pentru programarea  unui cristal.

Cristalele absorb toate energiile din jurul lor

În cele ce urmează vom detalia imprimarea cristalului cu ceva echivalent unui program. Dacă programul este verbal şi concret, ceea ce putem pune în cristal care poate rezona şi mai puternic decât un construct mental este doar o senzaţie puternică.

Ştim deja că totul se imprimă în cristal: informaţie, cuvânt, gând, senzaţie, sentiment şi aşa mai departe. Odată stabilit scopul pentru care vom folosi un anumit cristal, va trebui să purificăm cristalul şi să îl încărcăm prin imprimare. Gândiţi-vă la cristal ca la un pahar pe care l-aţi avea în faţă. Atins de o persoană sau mai multe, pe suprafaţa lui ar apărea urme de mâini, amprente, deloc plăcute, iar pentru că noi dorim să îl folosim în mod personal, va trebui să ştergem aceste urme. Îl vom spăla cu grijă şi îl vom pune din nou în faţa noastră. Odată ce vom fi băut din el, ne vom da seama că noi înşine ne-am lăsat asupra lui amprenta… la propriu. Odată atins, amprenta noastră a devenit vizibilă pe pahar. Acelaşi lucru facem şi cu cristalele.

Energiile şi trăirile noastre interioare le putem transfera unui cristal

Dacă dorim să implementăm un program sau o intenţie într-un cristal, este destul să îl atingem. Dacă un om are o senzaţie anume care predomină în interiorul său, acesta o poate transfera unui cristal sau unei pietre. Când se întâmplă fără intenţia lui, acest proces se poate numi contaminare. Când se întâmplă cu voia lui, îl putem numi imprimare. Dacă cineva este prost dispus, certăreţ, supărat sau nervos şi atinge un cristal, acesta va prelua aceste programe afective. Dacă cineva este fericit, calm şi sănătos, va face acelaşi lucru. Fie că ştie, fie că nu ştie, transferul are loc. Toate bune şi frumoase până când ne dăm seama că acest cristal nu este un depozit de senzaţii şi informaţii, ci doar un releu. Senzaţiile vor trece la următoarele persoane care vor atinge cristalul. Odată purificat subiectul lucrului nostru cristalin, după metodele despre care deja am discutat, îl vom lăsa neatins. Apoi ne vom gândi cu ce anume vrem să imprimăm cristalul.

 Cu sănătate, cu prosperitate, cu iubire, cu armonie, cu protecţie?

Orice am alege, vom medita puţin asupra sa. Să spunem că aleg să îmi încarc cristalul cu protecţie. Mă voi gândi la ideea de protecţie. Mă voi imagina într-un câmp liniştit, plin de soare, singur. Voi chema lumina Tatălui Ceresc să mă înconjoare, iar lumina Soarelui va coborî spre mine şi mă va înveli ca într-o sferă sau ca într-un ou, perfect şi imaculat. Nimic nu va putea trece de acea lumină, decât ceea ce voi dori eu să treacă. Pot imagina că prin sferă trece aerul de care am nevoie, dar nu trec microbii, sau că prin ea pătrund firele verzi ale ierbii de dedesubt, dar nu trec insectele care îmi pot face rău. Pot imagina o furtună care mătură câmpul pe care mă aflu, fără a mă atinge. Este foarte important să trăim aceste lucruri, să trăim cât mai viu senzaţia de siguranţă, de protecţie şi de mulţumire. Putem păstra în noi această senzaţie până când simţim că a ajuns la maxim. Apoi vom atinge cristalul. Odată atins, sistemele noastre informaţionale vor transmite în cristal ceea ce simţim, starea în care ne aflăm. Vom pune cristalul între palme şi vom mai păstra câteva clipe senzaţia, pentru a se imprima în mod eficient.

Apoi vom folosi Legea Corespondenţei. Cum? Ceea ce este sus este la fel cu ceea ce este jos? Da. Suntem doar noi doi, eu şi cristalul. Programul imprimat este unul de protecţie. Legătura cu Tatăl deja existând, starea de protecţie deja existând, trebuie să existe un mecanism prin care cristalul să acţioneze asupra mea ca scut atunci când am nevoie. Cum? Voi acţiona eu mai întâi ca scut, asupra lui. În starea aceea de mulţumire şi protecţie, intenţia fiind transferată, vom considera că noi protejăm cristalul. Îl vom ţine între palme protectori, ocrotindu-l cu multă iubire şi seninătate. Este atât de simplu: fă altora ceea ce vrei să ţi se facă ţie, o altă faţetă a Legii Corespondenţei. Putem folosi acest exerciţiu de încărcare odată pe săptămână, şi dacă se doreşte un efect şi mai puternic, odată pe zi, timp de patru săptămâni (un ciclu lunar complet). Repetarea încărcării face parte atât din implementarea programului verbal mental, cât şi din cel afectiv. O altă metodă de încărcare a cristalului este chiar Repetiţia.

Proprietăţile pietrelor semi-preţioase asupra energiilor noastre – turcoazul şi ametistul

Proprietăţile turcoazului

Foarte eficace, acest cristal oferă confort spiritului şi bună dispoziţie corpului. Fiind o piatră protectoare, a fost utilizată pentru amulete din cele mai vechi timpuri. Este cunoscută pentru faptul că-şi schimbă culoarea în caz de infidelitate din partea altora şi atunci când ceva rău se apropie. Favorizează armonia spirituală şi creează posibilitatea comunicării cu lumea fizică şi lumile spirituale. Plasată pe al treilea ochi, măreşte intuiţia şi face meditaţia mai profundă.

Cum acţionează turcoazul asupra chakrelor?

Pe chakra gâtului, înlătură vechile angajamente şi inhibiţiile şi permite sufletului să se exprime mai mult. Ajută la explorarea vieţilor anterioare, arătând permanenţa croirii „destinului” şi a faptului că acesta depinde de ceea ce facem în fiecare moment. Turcoazul este o piatră de purificare, care înlătură energia negativă şi elimină ceaţa electromagnetică ce poate persista în nivelele mentalului, oferind protecţie împotriva poluanţilor din mediul înconjurător. Echilibrează şi aliniază toate chakrele cu corpurile subtile, pune în acord planul fizic cu cel spiritual. În gândirea esoterică tradiţională, turcoazul uneşte pământul şi cerul, reunind energiile masculine şi feminine. Este o piatră cu energiile echilibrate ce favorizează dezvoltarea spirituală personală, ajută în reglarea problemelor în manieră creativă şi atenuează nervozitatea atunci când vorbim în public. Este favorabilă tuturor proceselor de evoluţie spirituală.

Proprietăţile ametistului

Ametistul este una din varietăţile de cuarţ, este o piatră foarte frumoasă, culoarea ei poate fi violet deschis până la violet închis sau purpură. Numele ei vine din grecescul „amethystos” care are la bază cuvântul „methy” ce înseamnă vin, împotriva beţiei. Potrivit credinţelor de-a lungul timpului, cei care consumau băuturi din vasele de ametist, nu se îmbătau. Este numită şi „piatra înţelepciunii” sau „piatra episcopală”, stimulează încrederea, stăpânirea de sine, dezvoltă capacităţile extrasenzoriale, clarviziunea, înlătură teama de evenimente nefaste şi de atacuri, dezvoltă puterea de a lua decizii.

Cum acţionează ametistul asupra energiilor noastre?

Purtată pe corp sau ţinută în apropierea corpului, amplifică potenţialul intelectual şi spiritual, reduce stresul, stimulează curajul şi intuiţia, diminuează insomniile, decepţiile. Ametistul ajută la eliminarea din propria viaţă a unor vicii şi dependenţe de substanţe toxice, înlătură migrenele, afecţiunile sistemului nervos central, ale sistemelor endocrin şi digestiv, stabilizează glicemia. Această piatră are proprietatea de a transforma energiile malefice în energii benefice, generând armonie, linişte şi pace. Poate fi folosit în componenţa unor bijuterii (mărgele, cercei, broşe medalion) iar în casă sub formă de clustere, pomişori, statuete, etc. Se purifică la lumina soarelui, în apă curgătoare, în pământ, în nisip, folosind muzica sacră, folosind arome (beţişoare parfumate, uleiuri volatile), sunete de clopoţei. Este piatra chakrei din creştetul capului – Sahasrara, echilibrează la toate nivelurile, activează toate chakrele şi amplifică biocâmpurile. Este folosit şi ca podoabe pe veşmintele preoţilor, este piatra care amplifică puterea rugăciunii şi a meditaţiei, ajută la o mai mare conectare cu ghizii spirituali, deschide noi căi spre elevare spirituală şi spre iluminare.

Caracteristicile şi proprietăţile curative ale jadului asupra organismului

Unul dintre cristalele cele mai bune pentru problemele ce apar la nivelul coloanei vertebrale, îndeosebi pentru persoanele trecute de 65 de ani, este jadul. În structura sa există sodiul, aluminiul şi oxidul de sulf, deci o combinaţie de silicat de aluminiu şi sodiu cu adăugiri de oxigen. O asemenea alcătuire face din jad un ajutor extrem de valoros, fiind considerat în secolele anterioare drept piatra tămăduitoare pentru aproape toate dereglările funcţionale şi organice. Din acest motiv i se mai spune şi Piatra Supremă deoarece are proprietăţi cu adevărat magice. Un exemplu în acest sens este tratarea măduvei osoase sau a durerilor de coloană cu ajutorul jadului, orice problemă apărută la nivelul acesta al coloanei putând fi rezolvată printr-un tratament adecvat stabilit pentru o perioadă clară. Nu vom enumera aici toate bolile pe care le poate trata şi vindeca jadul, dar mai menţionăm faptul că poate asigura regenerarea ţesuturilor, mai ales că în prezent se prepară remedii naturiste care conţin pulbere fină de jad. Aceasta odată ingerată începe să acţioneze în toate zonele cu dezechilibru energetic reparând în scurt timp ceea ce nu funcţiona corespunzător. Poate părea ciudată această recomandare, însă ne putem da seama rapid de efectele sale dacă realizam că asemenea substanţe care se găsesc în piatra de jad, se găsesc şi în organismul nostru, iar structura organică a jadului este la fel de pură precum tiparul nostru spiritual.

Ce rol are jadul asupra psihicului nostru?

Piatra de jad este de asemenea un bun curator de energii negative şi eliberează psihicul uman de încărcările energetice inutile. Spre exemplu, piatra de jad este foarte benefică pentru cei care doresc să intre în lumea meditaţiei şi care vor să se descarce de anumite energii care le blochează starea de bine. De asemenea, cei care sunt copleşiţi de griji şi care se ocupă de mai multe lucuri simultan pot beneficia de pe urma cristaloterapiei cu piatra de jad deoarece aceasta îi ajută să-şi prioritizeze activităţile, să le fructifice pe cele cu adevărat importante, care îi ajută din punct de vedere psihic dar şi fizic şi să se dezbare de cele care le umple aura inutil. Dat fiind că această piatră lucrează atât în interior cât şi în exterior, trebuie menţionat faptul că jadul absoarbe energiile negative din afara noastră şi de aceea trebuie curăţat la interval periodice pentru a nu risca o supraîncărcare energetică.

În ceea ce priveşte sănătatea noastră psihică jadul ajută la eliberarea stresului acumulat de zona energetică a mentalului nostrum şi la reducerea tensiunii arteriale. Anxietatea şi emoţiile negative nu ar trebui să ne mai pună probleme dacă ştim să lucrăm cu un jad, de asemenea, nici nervozitatea sau emotivitatea se vor estompa o dată ce începem să purtăm asupra noastră o piatră de jad constant.

Procuraţi-vă jad verde, alb sau imperial şi folosiţi-l seara când organismul este relaxat. Veţi constata după un timp că viaţa dumneavoastră se îmbunătăţeşte pe toate planurile.

Contele Incappucciato

 

  

 

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *