Acatistul către Domnul nostru Iisus Hristos – Spor în toate

Doamne Iisuse, Hristoase, Mântuitorul meu, Tu eşti Ziditorul nostru, împreună cu Tatăl Ceresc şi cu Duhul Sfânt, şi nimic nu se poate ascunde de Tine, nici un fir de păr nu cade fară voia Ta. Aşa că ştii că din iubire aduc această cântare a mea şi Te rog pune spor în tot ce fac, ca de acum înainte să fac numai voia Ta, să am gânduri curate din lumină venite, cuvinte drepte şi fapte bune şi să-Ţi mulţumesc cântând: „Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.”

Condacul 1

Doamne al meu, Iisuse Hristoase, avem puţină credinţă şi iubire în sufletele noastre, de aceea suntem neputincioşi şi la fiecare pas îţi cerem ceva, neştiind să ne lăsăm în mâna Ta, de unde iese mană şi iubire pentru întreaga Ta zidire. Aşa că te rog Doamne, dă-mi spor în tot ce fac, cântând cântarea de mulţumire: Aliluia!

 

Icosul 1

Doamne, Doamne al meu câtă bucurie în suflet au avut sfinţii Tăi cât au fost pe pământ, cât spor în fapte bune au avut de ţi-au urmat în suferinţe. Iartă Doamne neputinţa mea şi primeşte această cântare a mea:

Doamne Iisuse, pune spor în sufletul meu, să iubesc întreaga Ta zidire,

Doamne Iisuse, pune spor la rugăciune,

Doamne Iisuse, pune spor la fapte bune,

Doamne Iisuse, pune spor în învăţătura ce vine de la tine,

Doamne Iisuse, pune spor în munca mea,

Doamne Iisuse, pune spor să dau ajutor în numele Tău la cine are nevoie, Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 2

Doamne al meu, tot ce fac bine e de la tine şi nu ştiu ce să grăiesc pentru iubirea ce mi-o arăţi mie, un aşa mare păcătos lipsit de smerenie şi iubire, dar doresc să fiu curat şi demn de a Ta iubire şi să Te cinstesc şi slăvesc prin faptele mele şi cu îngerii să-Ţi cânt: Aliluia!

 

Icosul 2

Doamne Iisuse, Preabun cât am mai rătăcit pe acest pământ până când Te-am regăsit, Tu ai fost mereu lângă mine dar eu nu Te vedeam, Tu mă mângâiai dar eu nu Te simţeam, aveai grijă de mine dar nu ştiam, mi Te arătai în fiecare clipă dar nu Te înţelegeam, acum cu umilinţă zic:

Doamne Iisuse, pune spor în curajul meu, Doamne Iisuse, pune spor în voinţa mea, Doamne Iisuse, pune spor în intuiţia mea, Doamne Iisuse, pune spor în ochii minţii mele, Doamne Iisuse, pune spor în bunătatea mea, Doamne Iisuse, pune spor în smerenia mea, Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 3

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul meu cel bun, îţi cer iertare pentru noi toţi, ai Tăi copii rătăciţi, care de 2000 de ani Te răstignim, Te scuipăm, Te batjocorim prin tot ce facem. Milă cerem de la Tine, să ne scoţi din iadul în care suntem, fară al Tău ajutor ne vom afunda mai rău şi nu vom mai şti a cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Icosul 3

Doamne Iisuse, Preaîndurate, de am avea lacrimi nesfârşite tot nu am putea spăla răul ce-1 facem la fiecare pas cu nepăsarea noastră şi goana după mărire şi material. Primeşte aceste cuvinte:

Doamne Iisuse, pune spor în a ne pocăi, Doamne Iisuse, pune spor în ale noastre lacrimi, Doamne Iisuse, pune spor în a ne curăţi de patimi, Doamne Iisuse, pune spor în iubirea de fraţi,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea de duşmani, Doamne Iisuse, pune spor în iubirea de frumos, Doamne Iisuse, pune spor în tot ce facem cu voia Ta.


Condacul 4

Cum să nu plâng, cum să nu fiu trist când văd cât de neputincios şi rău sunt. Gura zice că te iubeşte dar faptele mele nu o arată, inima e goală, ţin minte răul ce mi s-a făcut, dar nu şi pe cel pe care l-am făcut. îmi găsesc scuze mii şi mii ca să mă abat din calea îngustă ce duce spre Tine, dar Te rog primeşte şi de la mine cântarea de mulţumire: Aliluia!

 

Icosul 4

Doamne Dumnezeul meu, ştiu că voi primi ajutorul Tău ca să mă întăresc în nevoinţe, să devin curat şi plăcut Ţie, făcând voia Ta cu gândul, cu cuvântul şi cu fapta mea.

Doamne Iisuse, pune spor în gânduri luminate,

Doamne Iisuse, pune spor în cuvinte curate,

Doamne Iisuse, pune spor în înţelepciune duhovnicească,

Doamne Iisuse, pune spor în fapte milostive,

Doamne Iisuse, pune spor în pacea inimii mele,

Doamne Iisuse, pune spor în sănătatea trupului,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.


Condacul 5

Iisuse al meu, dulcele meu mântuitor, te rog şi pentru planeta Pământ, iart-o că nu-i vinovată pentru nebunia noastră. Ajută-ne să ne îndreptăm, să scăpăm de răul ce ne păcăleşte, crezând că evoluăm ne ducem spre focul cel veşnic. Dacă am vedea şi am simţi pentru o clipă frumuseţea raiului poate am scăpa de nebunia ce duce la pieire. Cu glas puternic să cântăm: Aliluia!

 

Icosul 5

Doamne, Doamne recunosc în faţa Ta că sunt un fariseu, eu sunt smochinul neroditor, mi-ai dat frunze dar roade nu fac, ajută neputinţei mele, ajută necredinţei mele.

Doamne Iisuse, pune spor în credinţa mea în Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în casa mea,

Doamne Iisuse, pune spor în lupta mea cu cei potrivnici Ţie,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea mea de oameni,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea mea de pământ,

Doamne Iisuse, pune spor în darurile ce mi Le-ai dat,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 6

De multe ori sunt trist că „învăţătorii” noştri nu înţeleg că şi noi cei păcătoşi vrem şi putem să Te iubim. E adevărat că suntem neputincioşi, neajutoraţi şi pierdem harul imediat. Dar când vii lângă noi inima Te recunoaşte, se deschide în palma Ta punând lacrimi de iubire şi cântăm: Aliluia!

 

Icosul 6

Doamne al meu Iisuse, când îngerii Tăi vin lângă mine mă cuprinde o mare iubire şi un dor de nedescris de a fi în împărăţia Ta unde-i iubire nesfârşită în cântec de slavă, rostit către Treimea Sfântă şi mult dorită.

Doamne Iisuse, pune spor în a mea umilinţă,

Doamne Iisuse, pune spor în sinceritatea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a mă căi,

Doamne Iisuse, pune spor în a-Ţi sluji,

Doamne Iisuse, pune spor în a vedea drept,

Doamne Iisuse, pune spor în a gândi curat,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 7

Doamne, când mă uit la mine mă văd cât sunt de urât, câte bube rele sunt pe mine7 am pierdut frumuseţea ce mi-ai dat-o când m-ai botezat. Tu eşti iubire şi ai milă de mine şi îmi pui în faţă pe sfinţii Tăi, iar sufletul meu doreşte să devină ca ei, curat şi luminat, parte din iubire. Aliluia!

 

Icosul 7

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Iară de moarte, mântuieşte-mă pe mine. Sufletul meu tânjeşte după Tine şi îţi spune Hristoase învie în mine!

Doamne Iisuse, pune spor în dragostea mea pentru Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în sufletul meu,

Doamne Iisuse, pune spor în lumina mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a vedea vina mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a îmi curăţi păcatul,

Doamne Iisuse, pune spor în a lupta cu iubire,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 8

Doamne Iisuse, Preabune si Preaîndurate, cum nu pot încă să pricep că la Tine ajung prin iubire, pentru că Tu eşti însăşi iubirea cea preacurată, luminată, veşnică, vie, care Te împărţi nouă tuturor după a Ta voire, fiind a toate ziditor. Aliluia! Aliluia! Aliluia!

 

Icosul 8

Doamne îmi e ruşine când îmi aduc aminte de Abgar al Edesiei, cât de mult Te-a iubit fără să Te fi cunoscut şi de Antonieta di Melo, care la 6 ani cerea să sufere ea pentru oamenii răi din lume.

Doamne Iisuse, pune spor în credinţa mea,

Doamne Iisuse, pune spor în înţelegerea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în pacea sufletului meu,

Doamne Iisuse, pune spor în liniştea trupului meu,

Doamne Iisuse, pune spor în nevoinţa mea,

Doamne Iisuse, pune spor în rugăciunea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 9

Doamne, Mântuitorul meu, cât eşti de bun cu noi, cât de multe ierţi fiecăruia dintre noi şi ne vindeci sufletele şi trupurile, ne curăţeşti de păcate şi apoi uităm şi o luăm de la cap, ne lovim şi revenim în braţele Tale. Din micimea noastră îţi cântăm: Aliluia!

 

Icosul 9

Doamne, Iisuse al meu, primeşte ca semn de mulţumire această cântare săracă a mea şi nu mă lăsa în neştiinţa mea. Sunt departe de a înţelege toate tainele Tale, dar vreau să mă smeresc şi să Te iubesc. Iubindu-Te pe Tine voi iubi întreaga Ta zidire.

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în bunătatea inimii mele,

Doamne Iisuse, pune spor în sufletul meu,

Doamne Iisuse, pune spor în ştiinţa curată,

Doamne Iisuse, pune spor în drumurile mele,

Doamne Iisuse, pune spor în darurile ce mi le-ai dat,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 10

Doamne al meu, Tu cunoşti neputinţele sufletului meu şi ştii că de când venim pe pământ lupta cea mai grea e cu cunoaşterea de sine. îţi cer pentru toţi oamenii de pe pământ, ajută-ne să ne cunoaştem mai bine şi să ne vedem defectele. Fie după voia Ta. Aliluia!


Icosul 10

Ziua timpului e pe sfârşite şi cerem de la Tine, Doamne Hristoase, ai milă de noi, ajută-ne la fiecare pas să sporim în calea ce duce spre Tine.

Doamne Iisuse, pune spor în ştiinţa de la Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în munca mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a vedea ce nu-i de la tine,

Doamne Iisuse, pune spor în blândeţea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în răbdarea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a iubi zidirea Ta,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.


Condacul 11

Doamne, Iisuse Preabun, cum de nu vedem că prin vorbe şi fapte rele ce le săvârşim Te rănim necontenit? Limpezeşte pentru o clipă mintea şi inima noastră, să vedem ce-ţi facem, poate aşa ne vom opri din rele, ne vom schimba şi Te vom iubi. Aliluia!


Icosul 11

Doamne Iisuse, Ziditorul nostru, cerem ajutorul Tău pentru a ieşi din negura groasă şi deasă în care am intrat din necredinţă. Bobul de credinţă nu e în inimile noastre şi rătăcim pe drumuri negre.

Doamne Iisuse, pune spor în a înţelege iubirea, Doamne Iisuse, pune spor în lumina noastră, Doamne Iisuse, pune spor în vederea noastră, Doamne Iisuse, pune spor în a-Ţi vorbi,

Doamne Iisuse, pune spor în a-Ţi urma în toate, Doamne Iisuse, pune spor în mângâierea duhovnicească, Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 12

Ştim Doamne Iisuse, prea bine că vina e a noastră pentru tot ce trăim în vremurile de acum, orgoliul ne-a smintit, crezându-ne dumnezei, când noi nu am ajuns nici oameni. Iartă Doamne răul ce îl facem cu ştiinţă sau neştiinţă şi lasă-ne să cântăm cu umilinţă: Aliluia!

 

Icosul 12

Doamne, Iisuse Preaîndurate, în ultim ceas în nebunia noastră zărim o parte din răul ce l-am făcut şi cu inima sfâşiată cerem iertare şi ajutor.

Doamne Iisuse, pune spor în a putea ierta,

Doamne Iisuse, pune spor în a fi iertaţi,

Doamne Iisuse, pune spor în a fi smeriţi,

Doamne Iisuse, pune spor în a fi îngăduitori cu duşmanii noştri,

Doamne Iisuse, pune spor în a asculta de Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în bucuria muncii curate,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

 

Condacul 13

Doamne Iisuse, Mântuitorule nu ne lăsa, nu îţi întoarce faţa de la noi, ajută neputinţei şi necredinţei noastre, nu ştim ce să cerem, nici să înţelegem cuvintele Tale, iartă-ne şi nu ne lăsa în mâinile fiarei, du-ne în iubire şi în tot ce-i bun pentru noi, că Tu eşti al nostru Părinte. Amin.

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

 

,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *