ZODII

BERBECUL (ARIES) (21 martie – 20 aprilie)

Zodia berbecului corespunde perioadei de amplificare a influenţei energiilor subtile ale Soarelui, trecerii de la frig la căldură, de la umbră la lumină.

El este primul semn al zodiacului, situându-se pe o zonă de 30 de grade din cercul zodiacal, pornind de la echinocţiul de primăvară. Acest prim semn zodiacal simbolizează, înainte de toate, impulsul primăverii care face să se trezească şi să se amplifice virilitatea (el este semnul principal corespunzător planetei sau, altfel spus, sferei subtile de forţă a lui Marte), energia uriaşă a începutului, independenţa şi curajul. BERBECUL este un semn pozitiv sau masculin YANG (+) prin excelenţă.

Influenţa sa specifică foarte puternică este uneori defavorabilă femeilor, atunci când se găseşte la descendent în momentul naşterii acestora.

Semnul BERBECULUI, pe care Soarele îl străbate în fiecare an, începând cu 21 martie până pe 20 aprilie, este un simbol inefabil legat intim de natura focului originar. El este o reprezentare cosmică a forţei uriaşe primare a focului, care apare strălucind exploziv în primele momente ale manifestării. Este vorba despre un foc ce este în acelaşi timp creator şi distrugător, haotic şi prolix (complicat), generos şi sublim, care, dintr-un punct central se difuzează cu repeziciune în toate direcţiile. Această forţă arzătoare este asimilată cu înflorirea originară a vitalităţii primare, cu elanul primitiv al vieţii, cu ceea ce un astfel de proces iniţial are drept impuls pur şi brut, cu descărcarea iruptivă.

Această zodie, în rezonanţă cu culorile roşu şi galben auriu, semnifică afinităţile astrale cu Marte şi cu Soarele. BERBECUL este o zodie uneori agresivă, hipermasculină care, în multe cazuri, corespunde unei naturi umane grăbite, precipitate, tumultoase, convulsive, clocotitoare.

Astrologia asimilează un caracter uman fiecărui semn zodiacal, dar precizează totodată că nu este suficient să fii născut în respectivul semn zodiacal şi că nici nu este necesar să fii născut într-un anumit semn zodiacal pentru a te integra în tipologia semnului zodiacal respectiv, mai ales în ceea ce priveşte aspectele binefăcătoare şi calităţile principale ale acestuia. Tipul Berbecului corespunde în general colericului (emotiv, activ, primar) caracteriologiei moderne care iese în evidenţă prin vitalitatea sa incandescentă, prin ardoarea sa de a trăi cât mai liber în tumultul şi cu intensitatea instinctelor sale, prin emoţiile sale puternice de tot felul şi prin senzaţiile sale violente şi copleşitoare, prin dinamismul existenţei sale plină de pericole, şocuri, bravură.

SINTEZĂ

ATRIBUTE ESENŢIALE: pozitiv (YANG (+)), masculin, uneori violent, mobil, diurn. Exteriorizare, energie, acţiune.

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: FOCUL (TEJAS), în aspect dinamic, activ, cardinal (RAJAS).

PLANETA GUVERNATOARE: MARTE: în aspect diurn (YANG.C+)).

SIMBOLIZEAZĂ: începutul, dimineaţa, primăvara, conducătorii, elementul şi energia de comandă, forţa, violenţa, lupta, impulsul, autoritatea, virilitatea, tinereţea, armele, accidentele la cap, pericolele de tot felul ce provin de la fier, focul şi armele de foc, animalele carnivore.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: iniţiativele şi acţiunile violente şi arbitrare, dictatura, revoluţiile.

CALITĂŢI: curaj, iniţiativă, comandă, hotărâre, încredere în sine, dorinţă de autoritate, generozitate, entuziasm, îndrăzneală, temeritate, idei fulgerătoare (de multe ori geniale), dorinţa de a realiza imediat mai multe proiecte simultan. Idei foarte personale, mare independenţă.

DEFECTE: aviditate de schimbare, violenţă, aventurierism, impulsivitate, imprudenţă. Judecăţi pripite, atitudine schimbătoare, lipsă de perseverenţă. încăpăţânare, amestecul în problemele altor persoane.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: capul şi faţa.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: MANIPURA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: coleric.

MOD: cardinal.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul gândirii.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: idealism.

BERBECUL este noul născut (sugarul) – „eu sunt”.

LECŢIA SA: să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este inocenţă şi, la rândul său, trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este încredere.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: RĂBDAREA şi MODERAŢIA.

TREBUIE SĂ EVITE: DISIPAREA ENERGIEI VITALE, ÎNCĂPĂŢÂNAREA ŞI ALCOOLUL.

TAURUL (TAURUS) (21 aprilie – 20 mai)

Taurul, al doilea semn al zodiacului, se situează între echinocţiul de primăvară şi solstiţiul de vară.

El simbolizează o mare putere de muncă, fiind totodată un simbol al instinctelor, în principal al celui de conservare, al senzualităţii, având uneori o înclinaţie exagerată pentru plăceri. Acest semn este guvernat de Venus; cu alte cuvinte, această parte a cerului se găseşte într-o armonie perfectă şi intimă cu natura acestei planete.

Zodiei Taurului îi este asociat simbolismul materiei primordiale, al substanţei iniţiale, care este asimilată cu elementul pământ.

Dacă Berbecului îi corespunde forţa cinetică a locului originar simbolizat printr-un animal pasional (focos) hiperviril, TAURUL sugerează forţa statică purtătoare de viaţă, caracterizată de o creatură puternică, cu forme pline, având predominanţă orizontală şi ventrală. Aici guvernează un spirit al greutăţii, apăsării, lentorii, stabilităţii, solidităţii, densităţii, fixităţii. Acestui semn hiperfeminin i se ataşează valoarea unui sens profund terestru.

În concertul zodiacal, partitura TAURULUI seamănă cu un cântec bahic închinat lui Venus. Venus al cărei trup freamătă, iar sângele său clocoteşte, având forme pline şi vibrând de emanaţii vitale, telurice, cântec de plenitudine lunară în exaltarea mamei natură. Influenţa TAURULUI dă o natură animală, instinctivă, bogată mai ales în senzorialitate şi senzualitate: a trăi în acest univers înseamnă a mirosi, a gusta, a atinge, a vedea, a asculta. Aceasta înseamnă o abandonare aproape completă în faţa poftelor hranei terestre, înseamnă înclinaţia de a se îmbăta cu încântări dionisiace. Setea sa de viaţă este înrădăcinată într-un temperament plin de vitalitate solidă şi robustă. El poate să se închidă foarte uşor atât într-o viaţă de plăceri, plină de pasiuni, cât şi sub jugul unei munci istovitoare, pentru a-şi satisface foamea de a avea.

SINTEZA

ATRIBUTE ESENŢIALE: feminin (YIN,(-)), moderat, nocturn, ascuns. Interiorizare, voinţă şi materialitate

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: PAMANTUL (PRITHIVI), în aspect fix, pasiv, conservator (TAMAS).

PLANETA GUVERNATOARE: VENUS, în aspect nocturn (YIN, (-)).

SIMBOLIZEAZĂ: frumuseţile naturii, terenurile, şesurile, viaţa câmpului (la ţară) construcţiile materiale, puterea de a rezista, gestiunea, câştigul permanent, lucrurile stabile şi durabile, elaborarea.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: terenurile, construcţiile publice, agricultura, lumea finanţelor, băncile şi starea de securitate (siguranţa), stabilitatea, rutina, evoluţia lentă dar sigură.

CALITĂŢI: atracţie pentru manifestările artei şi frumuseţii sub formă concretă, talent vocal, sentimente durabile, rezistenţă, muncă, răbdare, calm, dispoziţie iubitoare şi înclinată către plăcere, bună gestiune financiară.

DEFECTE: lentoare, lăcomie, gurmandism, încăpăţânare, inerţie, lene, mândrie exagerată, prejudecăţi puternice, gelozie, dorinţă nesăţioasă de bani, spirit profitor, posesiv, simplitate, simplism (necizelare), naivitate.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: zona gâtului.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: MULADHARA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: melancolic.

MOD: fix.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul vorbirii.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: raţionalism.

TAURUL = copilaşul – „eu am”.

LECŢIA SA este să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este răbdare iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este iertare.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: OPTIMISMUL şi FLEXIBILITATEA.

TREBUIE SĂ EVITE: ÎNCĂPĂŢÂNAREA ŞI ÎNGĂDUINŢĂ EXCESIVĂ FAŢĂ DE PROPRIILE SALE SLĂBICIUNI ŞI DEFECTE.


GEMENII (GEMINI) (21 mai – 21 iunie)

Zodia GEMENILOR este simbolul general al dualităţi în asemănare, mergând chiar până la identitate. Această zodie este imaginea tuturor opoziţiilor interioare şi exterioare, contrarii sau complementare, relative sau absolute, care se rezolvă într-o tensiune creatoare.

Perioada GEMENILOR marchează începutul verii. Este al treilea semn al zodiacului şi se situează înaintea solstiţiului de vară. El este semnul principal al planetei MERCUR fiind, înainte de toate, simbolul dublu al contactelor umane, comunicaţiilor, transporturilor, legăturilor cu mediul în care trăim, al polarităţii şi chiar al sexualităţii. Unele zodiace nu reprezintă acest semn prin imaginea obişnuită a doi copii ce se ţin de mână, ci printr-un bărbat şi o femeie şi chiar prin doi iubiţi intim îmbrăţişaţi.

După intensitate şi profunzime, acum se manifestă largheţea; după hipermasculin şi hiperfeminin urmează cuplul masculin-feminin; după Foc şi Pământ urmează Aerul. Aerul sugerează aici ceea ce este volatil, uşor, mobil, rapid; acest semn este reprezentat, deloc întâmplător, prin doi tineri îmbrăţişaţi şi este adesea numit „semnul dublu”, căci el ne introduce în lumea contrariilor polare: masculin – feminin, întuneric – lumină, subiect – obiect, interior – exterior… Tocmai de aceea acest semn este în rezonanţă cu sfera de forţă a planetei MERCUR, mesagerul zeilor, care are aripi la picioare şi care poartă, deloc întâmplător, drept emblemă, caduceul.

În concertul zodiacal, partitura celui de-al III-lea semn s-ar asimila mai degrabă cu angrenarea în presto a unui fragment muzical. Aici noi nu mai beneficiem de curgerea caldă a instinctelor, mintea intervine în jocul personalităţii, compunând un cuplu cu sensibilitatea.

Personalitatea nu se bazează pe impulsul liber al vieţii animale şi pe spontaneitatea suflului natural. Dimpotrivă, ea se elaborează pornind de la un mecanism de apărare, orientat împotriva supremaţiei afectivităţii; viaţa sensibilă este ţinută sub control, suspectată, circumscrisă sferei unui eu preocupat să trăiască o viaţă în care totul este planificat şi exagerat gândit. De aici rezultă un proces de cerebralizare care dă, printre altele, gustul pentru joc, distracţiile având drept temă dezvoltarea ideilor, elanul inteligenţei.

În concluzie, fiinţa trăieşte un fel de dedublare interioară, şi jumătate din ea simte, acţionează, trăieşte, în timp ce cealaltă o priveşte atent pe prima acţionând, simţind şi trăind. Există în acelaşi timp un actor şi un spectator ce-şi urmăreşte jumătatea actor, fiind adesea răutăcios, maliţios sau dezamăgit.

Această situaţie poate fi întâlnită pe o gamă foarte largă, de la fiinţa înzestrată cu extremă adaptare până la fiinţa extremei complexităţi.

ATRIBUTE ESENŢIALE: pozitiv, masculin (YANG,(+)), steril, volatil, elocvent.

ELEMENT SUBTIL (TATTA) PREDOMINANT: AERUL (VAYU), în aspect echilibrant, mutabil neutru (SATTVA)

PLANETA GUVERNATOARE: MERCUR, în aspect diurn (YANG,(+)).

SIMBOLIZEAZĂ: elementul aerian, dualitate, iniţiativa în afaceri, efortul intelectual, relaţiile, comerţul, întreprinderile falimentare, călătoriile, fraţii şi prietenii din copilărie, vecinii, scrierile, mesajele şi noutăţile.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: comerţul, mijloacele de comunicare, publicaţiile, cărţile, lumea intelectuală, presa, radioul, televiziunea, mass-media, transporturile, schimbările constante, tentativele şi experienţele reînnoite, asimilarea (înţelegerea).

CALITĂŢI: exteriorizare, adaptabilitate, inteligenţă, studiu, talent pentru literatură, călătorii fructuoase, schimbări creatoare, înţelegere uşoară, educaţie, ingeniozitate, supleţe mentală, elocvenţă, puternică dorinţă de instruire, informare şi împărtăşire a cunoaşterii dobândite chiar şi altora, curiozitate pentru orice domeniu, raţiune predominantă.

DEFECTE: dualitate şi dispersie haotică a energiilor, nervozitate şi agitaţie, viclenie, imitaţie, superficialitate, vorbărie goală (pălăvrăgeală), lipsă de afectivitate.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: plămânii, braţele şi umerii.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: ANAHATA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: sanguin.

MOD: mutabil.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul eului celuilalt.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: materialism.

GEMENII = copilul – „eu gândesc”.

LECŢIA SA implică să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este cunoaştere iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este sentiment. .

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: LINIŞTEA INTERIOARĂ, AUTODISCIPLINA, CANALIZAREA ACŢIUNILOR CĂTRE UN SCOP PRECIS.

TREBUIE SĂ EVITE: epuizarea nervoasă, risipirea energiilor lăuntrice.

RACUL (CANCER) (22 iunie – 22 iulie)

Al IV-lea semn al zodiacului se situează imediat după solstiţiul de vară, când zilele încep să se micşoreze. Simbolul său care seamănă cu 2 spirale exprimă schimbarea sensurilor mişcării solare care devine descendentă, în timp ce până aici fusese ascendentă şi reprezintă schematic valurile vieţii.

Semn lunar, el semnifică interiorizarea, sensibilitatea, timiditatea şi tenacitatea. Odată cu RACUL se naşte un întreg univers acvatic; el se prezintă ca fiind simbolul apei originare: apele mamă, calme şi profunde ale izvorului sursă, cuprinzând laptele matern şi seva vegetală. RACUL care este simbolul acestei zodii este un animal de apă ce trăieşte sub o carapace protectoare.

Spiritului apelor i se asociază în mod intim o valoare internă, de intimitate sau interior, care ne aminteşte că prefigurările şi elementele latente ale vieţii ce renaşte – germenii, ouăle, foetuşii şi mugurii – sunt înconjuraţi de cochilii, coajă, matrice, strânşi şi înveliţi, pentru a adăposti puterea de regenerare închisă în aceste învelişuri (cuirase). De fapt, al IV-lea semn zodiacal se identifică cu arhetipul matern, aşa cum a fost el schiţat de JUNG: întreaga lume a valorilor de conţinut şi tot ceea ce este mare şi închide, adăposteşte, conservă, hrăneşte, protejează şi încălzeşte aproape tot ce este mic. El este principiul matricial şi hrănitor, ce poate fi găsit în orice sugerează uterul şi pământul matern: profunzimea, abisul, puţurile, grota, caverna, buzunarul, vasul, adăpostul, casa, oraşul etc. care sunt în legătură cu marele refugiu al umanităţii sau, altfel spus, cu ceea ce este numit Marea Mamă.

Acest semn este asociat Lunii şi luminii argintii sau cenuşii, care este simbolul planetar al acestui principiu matricial al psihismului inconştient şi al licăririi vegetative crepusculare, al pulsiunii vitale, neîncărcată încă de raţiune. În concertul zodiacal, partitura RACULUI este asimilată atunci când nu este vorba doar de simpla tăcere, cu murmurul melodic al penumbrei sau cu cântecul visător în clarobscur. Natura RACULUI îşi dezvoltă sensibilitatea sufletească încă din copilărie, urmând modelul mamei, împletind-o cu lumea sa de subiectivitate, de amintiri, de vise, de romanesc, de fantezie, de lirism etc.

Rolul RACULUI este în mod esenţial cel al medierii, al mediumităţii şi al mijlocului; el marchează mijlocul anului şi leagă lumea formală de ceea ce este informat. El este locul reîncarnării, al trecerii de la zenit către nadir. Fiinţele umane aflate sub acest semn, se bucură de o mare putere secretă ce le poate favoriza renaşterile ciclice viitoare.

ATRIBUTE ESENŢIALE: feminin, negativ (YIN (-)), fecund, mut, mobil, ascuns,

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: APA (APAS) în aspect dinamic, cardinal, activ (RAJAS).

PLANETA GUVERNATOARE: LUNA.

SIMBOLIZEAZĂ: elementul apos, maternitatea, căldura umedă, familia şi casa, generarea şi procreerea, căminul patern, părinţii, vârsta adultă, fluctuaţia, şansa nesigură, vara.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: masele de oameni, femeile, mulţimile, locurile publice, monumentele publice, marea, cursurile de apă, vremea şi fluctuaţiile ei, societăţile de tot felul şi reuniunile, recoltele.

CALITĂŢI: interiorizare, mişcare, emoţie; mare sensibilitate şi sentimentalism; atracţie pentru viaţa de familie şi de grup; caracter receptiv, senzitiv, simpatii materne; economie, receptivitate, memorie, tenacitate; puternic influenţat (în bine sau în rău) de anturaj; imaginaţie fertilă; căutarea unei ambiante calde, plăcute, elevante.

DEFECTE: susceptibilitate, caracter efeminat, schimbător, capricios, timid, nerăbdător, sensibilitate exagerată; imaginaţie maladivă, fantazare morbidă necontrolată; regrete sterile; caracter lunatic.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: pieptul şi stomacul.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: SWADHISTHANA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: limfatic.

MOD: cardinal.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul pipăitului.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: materialism.

RACUL = adolescentul – „eu resimt”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este devotament iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este libertate.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: ÎNCREDEREA ÎN SINE ŞI ECHILIBRUL EMOŢIONAL.

TREBUIE SĂ EVITE: toanele, atitudinea arţăgoasă, supraalimentaţia.

LEUL (LEO) (23 iulie -23 august)

LEUL este a V-lea semn al zodiacului, ocupând perioada de mijloc a verii şi fiind caracterizat prin înflorirea naturii sub razele calde ale Soarelui, care este stăpânul său planetar.

Fiind considerat inima zodiacului, acest semn exprimă bucuria afectuoasă de a trăi, ambiţia, orgoliul şi elevarea. Cu LEUL revenim la elementul FOC; însă de la BERBEC la LEU avem de-a face cu o metamorfoză a principiului care, de la puterea animală brută, instantanee şi absolută ca scânteia sau fulgerul, se transformă într-o putere în desfăşurare, pentru a deveni forţă controlată şi disponibilă, precum flacăra iradiantă din mijlocul căldurii şi luminii. Trecem de altfel de la aurora primăverii la măreţia mijlocului verii.

Semnul este reprezentat prin creatura maiestuoasă care este regele animalelor, emblema puterii suverane, a forţei nobile, Leul. El corespunde Soarelui, căci atât zodia cât şi astrul sunt simboluri ale vieţii, sub aspectele sale de căldură, iubire, lumină, strălucire, putere şi aristocraţie radiantă. Totodată, în concertul zodiacal, partitura leonină este asemănătoare cu o odă triumfală, radiind o ardoare vitală. Acestui tip zodiacal îi corespunde caracterul ce are cea mai mare forţă: Pasionatul, fiinţa plină de voinţă, având nevoia şi gustul de a acţiona, acea forţă emotiv activă, fiind disciplinată şi orientată către un scop şi servind uneori doar realizării unor ambiţii.

Este o natură puternică, născută pentru a face ca viaţa să cânte cu o voce plină şi pentru a-şi găsi raţiunea sa supremă de a trăi, făcând să apară şi să vibreze armonios o notă răsunătoare, pe firmamentul destinului său. Această putere poate uneori să se exercite într-o etalare orizontală şi atunci dă un tip herculean, foarte realist, eficace, având o vigoare concretă şi o prezenţă fizică remarcabilă. Dar în alte situaţii ea poate să se exprime într-o anumită tensiune verticală şi atunci face să apară tipul apolonian, idealist, în care puterile luminoase tind să domnească suveran.

ATRIBUTE ESENŢIALE: masculin, pozitiv (YANG (+)), regal, steril, diurn.

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: FOCUL (TEJAS), în aspect fix, conservator, pasiv (TAMAS).

PLANETA GUVERNATOARE: SOARELE.

SIMBOLIZEAZĂ: focul, incendiile, uscăciunea, ariditatea, entuziasmul şi dominaţia.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: copiii, iubirile şi aventurile amoroase, educaţia, speculaţiile de tot felul, lumea artistică şi teatrală, divertismentele, spectacolele, elevarea, gloria şi celebritatea artistică.

CALITĂŢI: exteriorizare, voinţă, vitalitate; autoritate, feminitate, organizare; demnitate, nobleţe, francheţe, sinceritate, fidelitate, încredere; mărinimie.

DEFECTE: pasionalitate excesivă, vanitate, mânie bruscă (iritabilitate), orgoliu, tiranic, căutarea exagerată a gloriei şi a titlurilor sociale, tendinţa către dramatizări şi teatralitate pentru a se face remarcat.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: inima şi spatele, măduva spinării.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: MANIPURA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: coleric.

MOD: fix.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul vieţii.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: senzualism.

LEUL = marele adolescent – „eu vreau”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este extaz iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este umilinţă.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: TACTUL şi PRUDENŢA.

TREBUIE SĂ EVITE: vanitatea, pripeala şi emotivitatea.


FECIOARA (VIRGO) (24 august – 22 septembrie)

Al VI-lea semn al zodiacului, se situează chiar înaintea echinoxului de toamnă; el este simbolul muncii, al dexterităţii manuale, al recoltelor, al minuţiozităţii, fiind al II-lea semn al planetei MERCUR care acţionează aici într-o manieră mai joasă, terestră şi practică decât în semnul Gemenilor, care corespunde aspectului aerian al mesagerului zeilor.

Cu FECIOARA ajungem la capătul ciclului anual al elementului Pământ, înainte de pământul rece al Capricornului, cel al însămânţărilor de iarnă şi după pământul gras, umed şi cald al Taurului, acoperit de vegetaţie verde şi parfumată a primăverii. Aici întâlnim un pământ uscat de soarele verii şi epuizat de virtuţile nutritive pe care se culcă spicul secerat, aşteptând ca grâul copt să se desprindă din spic. Ciclul vegetal se sfârşeşte pe un pământ nou, virgin, destinat să primească mai târziu sămânţa. De aici provine reprezentarea acestui semn printr-o tânără fată virgină (dar nu o VIRGO INTACTA (cu himen)) înaripată, purtând spice sau o cunună.

Mercur este planeta care guvernează această zodie ce exprimă timpul seceratului şi al strângerii recoltei în hambare, când se evaluează rezultatul şi se fac calculele. Noi suntem în această perioadă într-o lume care se diferenţiază, se particularizează, se selecţionează, se cerne, se reduce, capătă limite precise. Partitura virginală se aseamănă mai degrabă cu un exerciţiu de stil vizând particularitatea lineară a arabescului. În acest univers se decupează silueta unui caracter care îşi are echivalentul în complexul anal reprimat, al psihanalizei lui Freud. Este vorba de o dispoziţie generală către control, reţinere, stăpânire, disciplină, de o tendinţă către economie, acumulare, temporizare, zgârcenie. Aici avem de-a face cu un caracter serios, conştiincios, scrupulos, rezervat, sceptic, metodic, ordonat, ataşat principiilor, regulilor, sobru, preocupat de sensul civic şi de respectabilitate, muncitor, îndreptat către lucrurile dificile, laborioase, neînsemnate sau mărunte, urmărind să satisfacă înainte de toate un pregnant sentiment de securitate.

În Egiptul antic, el era, deloc întâmplător, semnul lui ISIS. Faptul că este al VI-lea semn din ordinea zodiacală, îl face să participe la simbolismul numărului 6. El se referă în acelaşi timp la foc şi la apă, simbolizând conştiinţa apărând din confuzie, precum şi naşterea puterii de pătrundere a minţii.

ATRIBUTE ESENŢIALE: feminin, negativ (YIN (-)). Steril, nocturn, volatil.

ELEMENT SUBTIL: (TATTVA) PREDOMINANT: PĂMÂNTUL (PRITHIVI), în aspect mutabil, echilibrant, neutru (SATTVA).

PLANETA GUVERNATOARE: MERCUR, în aspect nocturn (YIN,(-)).

SIMBOLIZEAZĂ: pământul, fiinţele bune, pure şi resemnate; datoria, virginitatea, decepţiile sentimentale, suferinţele în dragoste, prietenie sau căsătorie; opoziţia altora; posturile subalterne şi onorurile dificile; avantaje prin intermediul fraţilor şi surorilor sau pentru aceştia; boli intestinale.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: lumea subalternilor şi clasa muncitoare, servitorii sau serviciilor subordonate ale unei naţiuni, lumea integrată în industrie şi în special în chimie, atelierele, fabricile, laboratoarele, micile animale domestice, corvezile, proletariatul.

CALITĂŢI: interiorizare, adaptabilitate, materialitate. Calcul, comerţ, critică şi analiză, logică, discernământ, perspicacitate, simţ practic. Interes pentru chimie, mecanică, medicină, farmacie, igienă, dietetică, munci subordonate. Eficienţă practică, metodă, atenţie şi ingeniozitate. Conştiinciozitate.

DEFECTE: criticism exagerat, egoism, timiditate, ipohondrie (teama nejustificată de boli şi îmbolnăvire), meticulozitate şi minuţiozitate excesivă, exagerarea detaliului şi a amănuntului; lipsa de îndrăzneală şi de elan; tendinţa de a „despica mereu firul în patru”.

SINTEZA

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: viscerele, intestinele.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: MULADHARA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: melancolic.

MOD: mutabil.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul mişcării.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: fenomenalismul.

FECIOARA = adultul – „eu analizez”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este puritate iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este plenară satisfacţie.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: o viziune mai cuprinzătoare asupra lumii, o mai mare diversitate de interese.

TREBUIE SĂ EVITE: hipercriticismul, implicarea în lucruri neînsemnate.

BALANŢA (LIBRA) (23 septembrie-22 octombrie)

Intrând în acest semn, Soarele este la punctul median al anului astronomic. Trecerea sa din emisfera nord în emisfera sud marchează echilibrul între edificiul construit şi forţele care îi pregătesc ruina, echilibrul dintre zi şi noapte.

Acest semn zodiacal este reprezentat printr-o balanţă având o săgeată şi două talere. Ea sugerează acel punct exact de mijloc, în jurul căruia totul oscilează, reprezentând balansul între crepusculul unei toamne exterioare şi aurora unei primăveri interioare. În acest punct central faţă de care, la o distanţă egală se echilibrează cele 2 talere: al motorului şi al frânei, al elanului şi al reţinerii, al spontaneităţii şi al reflexiei, al abandonului şi al reţinerii, al chemării şi al respingerii în faţa vieţii, vedem neutralizându-se forţele contrare. De aici se naşte o lume a moderaţiei, a măsurii, a semitonurilor, a tentelor şi a nuanţelor. Este un univers diafan a cărui rezonanţă se prezintă în simbolismul, elementului aer, în natura subtilă şi eterată. Mediul aerian al BALANŢEI este cel al Gemenilor, în care însă locul minţii este luat în mod armonios de către inimă. Eul îşi opune un alt eu cu o valoare egală, introducând un dialog afectiv al lui „tu şi eu”.

Semnul „sărbătorilor galante” este de altfel aflat sub dominaţia lui VENUS, la care asistă şi Saturn, aducând o notă de detaşare şi de spiritualizare. Este vorba de Venus, Afrodita trandafirilor de toamnă, zeiţa fermecătoare a frumuseţii ideale, a gingăşiei sufletului, a nunţilor sacre, a serenadelor suave şi a menuetelor delicate şi elegante, a iubirilor transfiguratoare şi pline de sublimare.

SINTEZA

ATRIBUTE ESENŢIALE: pozitiv, masculin (YANG (+)), mobil, diurn, studiu, elocvenţă.

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: AERUL (VAYU), în aspect dinamic, activ, cardinal (RAJAS).

PLANETA GUVERNATOARE: VENUS, în aspect diurn (YANG (+)).

SIMBOLIZEAZĂ: aerul, suprafeţele plane, echilibrul, principiul complementar, asocierile amoroase, căsătoria şi înţelegerile între persoane de sex opus, persoanele căsătorite, vârsta matură, seara, toamna. Duşmani puţini care se interpun însă ca piedici în calea proiectelor asumate, neplăcerile datorate femeilor.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: asocierile, interacţiunile armonioase şi înţelegerile de tot felul, căsătoriile, relaţiile amoroase, legăturile extraconjugale, negocierile şi tratatele cu naţiunile străine, politica externă, divorţurile şi procesele, anularea de tratate şi contracte, duşmăniile şi conflictele deschise sau altfel spus declarate pe faţă; anumite evenimente şi atitudini sociale; mondenitatea, scandalurile, lumea grupărilor artistice, toate societăţile artistice şi intelectuale, justiţia.

CALITĂŢI: exteriorizare frumoasă, mişcare armonioasă, intelect; echilibru, corectitudine, chibzuinţă, simţ artistic spontan. Justeţea comparaţiilor şi a analogiilor, simpatii artistice integrate şi rafinate. Aprobativitate şi puternice tendinţe sociale; percepţie corectă, simţul dreptăţii. Delicateţe, temperament afectuos şi înzestrat amoros. Nevoie instinctivă de uniune echilibrantă sau asociere creatoare.

DEFECTE: indolenţă, lipsă de perseverentă, frivolitate, căutarea unui mod de viaţă uşor şi vesel; tendinţa de a fi uşor influenţat de laude şi subordonarea oricărui aspect plăcerilor; indecizie sau tendinţă accentuată „de a împăca mereu şi capra şi varza”.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: rinichii şi zona corespondentă a coloanei vertebrale.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: ANAHATA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: sanguin.

MOD: cardinal.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul echilibrului.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: realism.

BALANŢA = căsătorie – „eu cântăresc”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este frumuseţe şi să se lase învăţat că iubirea este armonie.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: încrederea în sine şi capacitatea de a înfrunta orice situaţie.

TREBUIE SĂ EVITE: fumatul şi alcoolul în exces, indecizia şi gelozia.

SCORPIONUL (SCORPIO) (23 OCTOMBRIE- 22 NOIEMBRIE)

Scorpionul este al VII-lea semn al zodiacului, ocupând mijlocul trimestrului de toamnă, când vântul răscoleşte frunzele galbene, iar animalele şi copacii se pregătesc pentru o nouă existenţă.

Fiind în acelaşi timp simbolul rezistenţei, al fermentării şi al morţii, al dinamismului duratei şi al luptei, această parte de cer are ca stăpân planetar sfera subtilă de forţă a astrului MARTE. Scorpionul oglindeşte şi evocă natura în perioada căderii frunzelor, a morţii vegetaţiei, a reîntoarcerii la haosul materiei brute, aşteptând ca humusul să pregătească renaşterea vieţii. Ca semn de apă, el este situat între apa primordială a sursei (Rac) şi apele reîntoarse la ocean (Peşti), cu alte cuvinte, el simbolizează apele profunde şi tăcute ale stagnării şi maceraţiei. Simbolul zodiei, scorpionul, este o insectă neagră (din familia ARAHNIDE) care fuge de lumină, trăieşte ascunsă şi are o coadă veninoasă.

Această combinaţie compune şi evocă o lume de aspecte sumbre, capabile să genereze răsturnările şi dramele vieţii, care merg până la prăpastia absurdului, neantului şi a morţii. Tocmai din această cauză, acest semn zodiacal este plasat sub influenţa sferei subtile de forţă planetară a lui MARTE şi a lui PLUTON, putere misterioasă şi uneori inexorabilă a umbrelor, a infernului, a lumilor subtile ascunse demoniace, a tenebrelor interioare. În cazul zodiei SCORPIONULUI suntem chiar în inima complexului sado-anal al teoriei lui Freud; dar în acest caz, la caracteristicile psihice ale anusului se adaugă cele ale sexului şi astfel vedem cum se naşte în cazul nativului SCORPION o dialectică a distrugerii şi a creaţiei, a morţii şi a renaşterii, a damnaţiei (a condamnării la chinurile internului) şi a mântuirii.

Zodia SCORPIONULUI reprezintă, de asemenea, „cântecul tulburător de iubire pe câmpul de bătăile sau strigătul straniu de război pe câmpul de dragoste”. Într-un asemenea domeniu, dominat cel mai adesea de culorile roşu şi negru fiinţa umană născută în zodia SCORPIONULUI îşi trage rădăcinile din convulsiile apărute în urma obstacolelor sale şi ea nu este cu adevărat ea însăşi decât stimulată de transa sălbatică a unui demon interior care uneori este însetat, nu de bunăstare, ci de o existenţă mai intensă, în unele situaţii plină de aspecte opuse, care merge până la gustul aspru (savurat de unii cu masochism) al unei angoase de a trăi undeva la LIMITĂ, între chemarea intensă către Dumnezeu şi tentaţia foarte puternică de a luneca către diavol şi tot ceea ce este diavolesc.

Această natură vulcanică a manifestării opuşilor face uneori din tipul scorpionului, o pasăre ale cărei aripi nu se deschid cu uşurinţă decât în mijlocul furtunilor, climatul său predilect fiind cel al frământărilor iar ţara sa cea a tragediei.

SINTEZA

ATRIBUTE ESENŢIALE: negativ, feminin (YIN, (-)), violent, fecund, nocturn, tăcut, ascuns.

ELEMENT SUBTIL (TATTVA): predominant: APA (APAS), în aspect fix, pasiv, conservator (TAMAS).

PLANETA GUVERNATOARE: MARTE, în aspect nocturn (YIN.(-)) şi PLUTO (secundar).

SIMBOLIZEAZĂ: forţele subtile ascunse (oculte), demonul, misterul, magia neagră, vrăjitoria, lucrurile stranii, puterile ascunse ale fiinţei umane; distrugerea, sinuciderea, moartea, dar şi regenerarea; fiinţele răufăcătoare, duşmanii ascunşi, răzbunarea, călătoriile periculoase, îndeosebi pe apă; pericolul de înec, dramele pasionale, gelozia exacerbată şi iubirile nefericite.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: fenomenele morţii şi moştenirile, donaţiile şi dispoziţiile testamentare, averea provenită din căsătorie; reformele radicale realizate cel mai adesea prin violenţă, energia pasională care mocneşte şi izbucneşte brusc, atacul fulgerător, studiile, enigmatice profunde şi cercetarea dificilă; lumea medicală şi în special chirurgia.

CALITĂŢI: interiorizare, voinţă, emoţie sexuală intensă, regenerare, curiozitate, misticism, abilitate mentală şi puterea de a gândi corect; demnitate, energie, tenacitate, conştiinţă şi scrupulozitate în acţiuni.

DEFECTE: pasivitate excesivă, invidie, disimulare, gelozie, aroganţă, criticism destructiv, extremism, tiranie, caracter intransigent şi exclusiv; ură, brutalitate, violenţă. CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: vezica urinară, anusul, organele sexuale, nasul.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: SWADHISTHANA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: limfatic.

MOD: fix.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul amoros.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: dinamism.

SCORPIONUL = sexualitate – „eu doresc”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este pasiune iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este şi înseamnă dăruire şi abandon.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: capacitatea de a ierta, ameliorarea integrării sociale.

TREBUIE SĂ EVITE: răzbunarea şi ranchiuna, izolarea, gelozia şi excesele.


SĂGETĂTORUL (SAGITTARIUS) (23 noiembrie -21 decembrie)

Al IX-lea semn al zodiacului, SĂGETĂTORUL se află înaintea solstiţiului de iarnă, când lucrările câmpului fiind terminate, oamenii îşi consacră acum timpul mai mult altor activităţi.

Simbol al mişcării, al instinctelor normale, al independenţei şi al reflexelor vii, această parte a cerului este plasată în general sub dominaţia sferei subtile de forţă a planetei JUPITER. Ne aflăm astfel la sfârşitul trinităţii focului. Dacă în cazul zodiei Berbecului puterea focului subtil era viscerală. Iar în cazul Leului voluntară, fiind consacrată foarte mult magnificenţei (grandorii) eului, aici, această forţă devine cea a decantărilor spirituale, a iluminărilor, a ascensiunilor interioare, prin care adeseori instinctul şi egoul sunt depăşite într-o transcendenţă ce se îndreaptă către suprauman.

Acest semn este reprezentat printr-o imagine specială ce reprezintă o extraordinară sublimare: un centaur cu 4 copite aşezate pe sol, care orientează spre cer un arc încordat îndreptând săgeata în direcţia stelelor. Este imaginea unei creaturi frumoase şi minunat împlinite corporal care îşi orientează viaţa într-o deschidere maximă faţă de Univers.

O parte din influenţa subtilă prezentă în cazul zodiei SĂGETĂTORULUI corespunde în mod exact sferei subtile de forţă a planetei Jupiter, principiu al coeziunii şi unificării care îl ajută pe cel influenţat de energia sa subtilă să se topească (fuzioneze) în unitatea elevată, globală şi euforică a unei sinteze largi, de terestru şi celest, de uman şi Divin, de materie şi spirit, de inconştient şi supraconştient. Secvenţa artistică specifică zodiei SĂGETĂTORULUI este deci epopeea, simfonia, catedrala, itinerariul unui elan panteist de integrare în viaţa divină universală.

La originea tipului Săgetător discernem un eu în continuă expansiune sau existând cu o mare intensitate, care îşi caută propriile sale limite aspirând cel mai adesea să şi le depăşească, fiind impulsionat de un fel de instinct al măreţiei supraomeneşti şi al amplorii. De aici provine aspiraţia sa uneori frenetică către o anumită elevare sau dimensiune sublimă şi misterioasă pe care el o caută într-o mişcare plină de avânt care poate fi elanul de participare, de asimilare ideală în viaţa colectivă sau, dimpotrivă, revolta stimulatoare împotriva unei puteri pe care vrea s-o domine, în anumite cazuri existând însă şi pericolul unei devieri ce face ca până la urmă eul să se piardă în beţia vană a grandorii.

SINTEZA

ATRIBUTE ESENŢIALE: pozitiv, masculin (YANG, (+)), diurn, dublu.

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: FOCUL (TEJAS), în aspect mobil, echilibrant, neutru (SATTVA).

PLANETA GUVERNATOARE: JUPITER şi NEPTUN (secundar).

SIMBOLIZEAZĂ: ţările străine, călătoriile lungi, aventurile, lucrurile curioase şi atrăgătoare, copiii. Jocurile şi întreprinderile riscante, comerţul important, viaţa în aer liber, exerciţiile fizice, dansul şi sporturile, cursele de cai, viteza, pariurile, şansa; filosofia, religia şi clerul superior, acţiunile legale, darul profeţiei.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: coloniile şi ţările îndepărtate, expediţiile lungi în locuri îndepărtate, comerţul exterior şi navigaţia intercontinentală; marile descoperiri, lumea ştiinţifică, biserica şi legea.

CALITĂŢI: exteriorizare, adaptabilitate, vitalitate, entuziasm, optimism, cunoaştere superioară, legalitate, religiozitate, filosofie aplicată, înţelepciune. Intuiţie, înzestrare profetică; independenţă, viaţă naturală, înclinaţie către călătorii şi cultură fizică; îndrăzneală uluitoare, detaşare în faţa primejdiilor.

DEFECTE: nelinişte fără obiect, dispersie, tendinţe rebele. Imprudenţă, atracţia riscurilor fatale, a jocurilor de noroc; aventurism nesăbuit, morală foarte elastică, predispoziţii către hoinăreală sau atracţie prea mare pentru străinătate şi exotism; tendinţă exagerată de „a nu pierde nici o şansă”.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: soldurile, coapsele, fesele.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: MANIPURA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: coleric.

MOD: mutabil.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul gustului estetic.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: monadism (o înaltă atitudine spirituală, tendinţa de a ajunge la ceea ce este Ultim).

SĂGETĂTORUL = cunoaştere – „eu văd”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este francheţe iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este fidelitate manifestată prin constanţă.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: AUTODISCIPLINA şi PERSEVERENŢA.

TREBUIE SĂ EVITE: fumatul, şocurile nervoase, conducerea imprudentă a automobilelor.

CAPRICORNUL (CAPRICORN) (22 decembrie – 20 ianuarie)

Al X-lea semn al zodiacului începe la solstiţiul de iarnă, fiind considerat de mulţi iniţiaţi yoghini „uşa zeilor”, atunci când moartea aparentă a naturii corespunde de fapt plenitudinii spirituale, epocii de maximă ingeniozitate a omului eliberat de muncile sezoniere.

Simbol al sfârşitului unui ciclu şi al începutului unui nou ciclu, el este semnul cu care începe zodiacul din Extremul Orient. El exprimă, printre altele, răbdarea, perseverenţa, prudenţa, ingeniozitatea (iscusinţa), realizarea, simţul datoriei; el este plasat sub stăpânirea sferei subtile de forţă a planetei SATURN. Pentru emisfera noastră, Zodia CAPRICORNULUI simbolizează retragerea, dezgolirea, concentrarea iernii în grandoarea sa severă; el este uneori asimilat cu sărbătoarea Crăciunului care se desfăşoară în perioada unui maxim exterior (dar nu şi interior) al frigului şi al obscurităţii nopţilor lungi ale iernii.

Zodia CAPRICORNULUI reprezintă momentul de început pentru sămânţa îngropată în sol, care va da rod mult mai târziu. Elementul subtil Pământ îşi amorsează aici procesul; acesta este pământul iernii, în profunzimile căruia se desfăşoară misterios, încet şi greu opera vegetaţiei. Această pornire se complementează în mod firesc, dialectic cu noţiunea de destinaţie, scop, finalitate. Semnul zodiacal al CAPRICORNULUI este reprezentat printr-un animal fabulos, jumătate ţap, jumătate delfin, sau alteori printr-o capră, patruped ce adeseori are tendinţa să se caţere, să urce, fiind foarte atrasă de înălţimi.

Zodia CAPRICORNULUI este guvernată de sfera subtilă de forţă a lui SATURN, care el însuşi este adeseori asociat cu tot ceea ce este dur, sumbru şi obscur; el reprezintă în unele tradiţii iniţiatice forţa misterioasă şi nemiloasă a timpului care cristalizează omul în ambiţiile sale, atunci când nu condamnă la dezgolire şi la renunţare.

Natura capricorniană poartă adeseori amprenta acestui univers subtil rece, tăcut, imobil; ea creşte într-o mişcare realizată mai întâi printr-o retragere accentuată către sine şi prin constantă concentrare; viaţa aproape că părăseşte aici exteriorul acestui personaj care preferă adesea tonurile de gri ale simplităţii, sobrietăţii şi discreţiei. Natura capricorniană se refugiază adeseori în profunzimile sale, această tendinţă permiţându-i în multe situaţii să-şi afirme valoarea, asigurându-i totodată un control deplin de sine. La un moment dat, acesta îi permite trezirea, ridicarea lentă şi amplificarea acelor forţe divine profunde, care au fost adesea mult timp ignorate în fiinţa sa. Acest control excepţional de sine este rezultatul unui antrenament sistematic şi răbdător al voinţei, exersat pentru a dobândi astfel controlul deplin asupra instinctului şi sensibilităţii. De aici survine uneori predominanţa virtuţilor reci, cel puţin atunci când eşecul acestei autorealizări nu face ca fiinţa să devină predominant taciturnă, pesimistă sau foarte melancolică.

Imaginea sa simbolică, corpul de ţap la care există o coadă de peşte, revelează natura ambivalenţă, uneori stranie, a capricornilor înclinaţi, adeseori simultan, către cele 2 tendinţe ale vieţii, către abis şi către cele mai sublime înălţimi, către apă şi către munte. Fiinţa umană influenţată de zodia CAPRICORNULUI este considerată ca fiind înzestrată cu „posibilităţile inversate” evolutive şi involutive şi tocmai de aceea nu-şi găseşte uneori echilibrul decât cu greutate, simţindu-se într-o continuă tensiune datorită atracţiilor sale opuse.

SINTEZA

ATRIBUTE ESENŢIALE:: negativ, feminin (YIN.(-)), nocturn, violent, ascuns.

ELEMENT SUBTIL: (TATTVA) predominant: PĂMÂNTUL (PRITHIVI), în aspect cardinal, dinamic, activ (RAJAS).

PLANETA GUVERNATOARE: SATURN în aspect nocturn (YIN, (- )) şi URANUS (secundar).

SIMBOLIZEAZĂ: pământul şi locurile înalte, munţii şi piscurile, locurile izolate şi inaccesibile, luptele, obstacolele şi piedicile, neşansa şi ghinioanele de tot felul, apogeul carierei, declinul, noaptea, bătrânii, lucrurile diforme şi sordide.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: viaţa politică, guvernele, posturile înalte, de mare responsabilitate, miniştrii de stat, înalţii funcţionari, persoanele cu experienţă, diplomaţii: munţii, minele, terenurile, bogăţiile funciare şi stabile; îndatoririle civice, ambiţiile pentru carieră.

SINTEZA

CALITĂŢI: interiorizare, mişcare, materialitate; hotărâre, responsabilitate, metodă, administrare, simţul datoriei, integritate, concentrare, economie, perseverenţă, pricepere, tact şi diplomaţie, sânge rece, prudenţă.

DEFECTE: descurajare, pesimism, ranchiună, răceală, izolare, caracter foarte rece şi rezervat, care nu se exteriorizează mai deloc, egoism, ataşament excesiv faţă de reuşita socială, exces de rigurozitate în principii.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: genunchii

CHAKRA CORESPONDENTĂ: MULADHARA (anumite aspecte)

TIPUL DE TEMPERAMENT: melancolic.

MOD: cardinal.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul vederii de ansamblu.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: spiritualism.

CAPRICORNUL = experienţă – „eu utilizez, folosesc”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este înţelepciune iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este altruism.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: o viziune optimistă asupra vieţii şi o mai mare libertate de expresie.

TREBUIE SĂ EVITE: egoismul şi melancolia.

VĂRSĂTORUL (AQUARIUS) (21 ianuarie – 19 februarie)

Al XI-lea semn al zodiacului se situează în mijlocul perioadei de iarnă. El simbolizează solidaritatea colectivă, cooperarea, fraternitatea şi detaşarea aproape spontană de lucrurile materiale, în mod tradiţional, sfera sa subtilă de forţă este guvernată de Saturn, la care s-a alăturat, după descoperirea sa, Uranus.

Figura reprezentativă a celui de-al XI-lea semn zodiacal este o fiinţă umană frumoasă şi nobilă având trăsăturile unui bătrân înţelept ce poartă pe braţe sau pe umăr una sau două amfore, iar aceste urne înclinate lasă să curgă şi astfel răspândesc apa care se află în inferiorul lor. Cu toate acestea, consistenţa respectivului fluid ce curge este aproape aeriană şi eterată, sugerând caracterul fluid al aerului care participă aici drept agent permanent de împrospătare şi purificare a apei. Acest mediu este asimilabil cu valurile mării stârnite de vânt sau cu fluidul oceanului aerian în care toată viaţa ne îmbăiem.

Acest semn de AER, cu o anumită rezonanţă acvatică, sugerează prezenţa unei substanţe nutritive destinate unei susţineri (hrăniri) mai degrabă a sufletului decât a corpului, iar dacă aerul subtil în cazul zodiei Gemenilor evocă comunicarea minţii, iar cel al Balanţei – dialogul inimii, aerul cel subtil în cazul zodiei Vărsătorului sugerează lumea misterioasă a afinităţilor elective şi a rezonanţelor inefabile care fac din noi, fiinţe umane ce trăiesc integrate într-o comunitate spirituală şi există într-o sferă-universală atotcuprinzătoare.

Acest semn zodiacal a fost adeseori pus în legătură cu sfera subtilă de forţă a lui SATURN în măsura în care energiile subtile ale acestui astru eliberează firesc fiinţa umană de legăturile sale instinctuale, trezind şi totodată făcând să se amplifice în universul lăuntric al nativului forţele spirituale. Zodia VĂRSĂTORULUI este de asemenea influenţată de sfera subtilă de forţă a lui URANUS care redinamizează astfel fiinţa umană eliberată cu ajutorul focului subtil al puterii prometeice (vezi mitul lui PROMETEU), impulsionând-o astfel să se depăşească pe ea însăşi. În comparaţie cu Zodia Leului care putem spune că este herculeană, zodia Vărsătorului are anumite rezonanţe subtile, serafice

„Substanţa” subtilă, constitutivă, intimă a acestui tip zodiacal este fluidă, uşoară, eterică, volatilă, transparentă, plină de limpezime spirituală şi, într-o anumită măsură, putem spune că este chiar angelică. Ea include darul detaşării de sine însoţit de o profundă seninătate, un constant altruism, simţul aproape înnăscut al prieteniei şi de mare devotament.

În unele cazuri poate să existe, de asemenea, un Vărsător uranian, predominant prometeian care este o fiinţă de avangardă, constant pionieră, aducătoare de progres, emancipare şi plină de spirit de aventură sublimă.

SINTEZA

ATRIBUTE ESENŢIALE: pozitiv, masculin (YANG (+), violent, diurn.

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: AERUL (VAYU), în aspect fix, pasiv, conservator (TAMAS).

PLANETA GUVERNATOARE: URANUS şi secundar SATURN.

SIMBOLIZEAZĂ: aerul, mentalul, fraternitatea, sentimentele umanitare, cooperarea, electricitatea, vibraţia, ritmul, lucrurile noi şi neprevăzute, mişcările maselor şi marile probleme sociale, psihologia, invenţiile, progresul, aviaţia; neconvenţionalul, ideile avansate, libertatea şi prietenia.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: sindicatele, formaţiunile civice, cooperativele, societăţile de cooperaţie şi întrajutorare. Camera reprezentanţilor (deputaţii), mişcările tinzând către unitate şi fraternitate sau, altfel spus, către dezvoltarea şi aplicarea ideilor înnoitoare; republica, democraţia, solidaritatea, uniunea popoarelor, noile ştiinţe, tendinţele sociale către libertate, cultura profund umanistă.

CALITĂŢI: exteriorizare, voinţă, intelect; fraternitate, libertate, progres, umanism social prietenie fidelitate, sinceritate tendinţe puternic raţionale, inventive şi psihologice; altruism, independenţă. Putere latentă de simpatie şi empatie.

DEFECTE: dispreţ exagerat faţă de convenienţe, independenţa care conduce la anarhism şi tendinţe rebele; excentricităţi; modalităţi dizarmonioase, inopinante şi bruşte de acţiune.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: gleznele.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: ANAHATA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: sanguin.

MOD: fix.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul căldurii (nu fizice ci sufleteşti).

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: pneumatism (sufletism).

Vărsătorul = idealism – eu ştiu”.

LECŢIA SA: să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este deplină toleranţă iar ei trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este totdeauna unicitate.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: capacităţile intuitive; preocuparea pentru fiecare fiinţă luată individual.

TREBUIE SĂ EVITE: oboseala excesivă, dezordinea, amânarea excesivă.

PEŞTII (PISCES) (20 februarie – 20 martie)

Zodia PEŞTILOR este al XII-lea şi ultimul semn al zodiacului, aflându-se exact înaintea echinocţiului de primăvară. Ea pune în special în evidenţă psihismul, lumea interioară, spiritul, mediumnitatea uneori tenebroasă prin care putem comunica cel mai adesea cu Dumnezeu sau în unele cazuri, destul de rare, chiar cu diavolul. Acest fapt se traduce uneori în horoscop printr-o natură aproape lipsită de consistenţă, extraordinar de receptivă în funcţie de dominanţă, atât la bine cât şi la rău şi foarte impresionabilă.

Stăpânul tradiţional în acest caz este sfera subtilă de forţă a planetei JUPITER la care s-a mai adăugat, după descoperirea sa, sfera subtilă de forţă a planetei NEPTUN.

Acest semn zodiacal de apă poate fi asimilat cu umflarea apelor primăvara, cu fluxul copleşitor, dizolvant şi atotcuprinzător al unui diluviu purificator, asemănător unei mase mişcătoare şi impersonale a oceanului, în care permanent totul este în eternitate cuprins. Aici, umezeala domneşte suveran în calitate de principiu al difuziunii, diluţiei, cuprinderii, fuziunii părţilor într-o totalitate, acesta fiind aspectul extensiv al imensităţii fluidului care ne înconjoară sau, cu alte cuvinte, a oceanului Macrocosmic, armonios, divin, atotcuprinzător, infinit şi atotputernic.

Tradiţia reprezintă acest semn zodiacal prin 2 peşti aflaţi la mică distanţă unul lângă celălalt, dar orientaţi în sensuri opuse şi legaţi printr-un fel de cordon ombilical, de la o gură a unuia la cealaltă.

Sub influenţa acestei zodii, fiinţele umane născute în PEŞTI participă pe toate nivelurile microcosmosului lor la mareea Marelui Univers (Macrocosmos) şi se integrează foarte uşor în comunitatea tuturor oamenilor de pe acest pământ, fuzionând prin desăvârşire spirituală cu DUMNEZEU întocmai precum o picătură de apă care se reintegrează pentru totdeauna în imensul ocean.

În cazul zodiei PEŞTILOR ne situăm, de asemenea, într-o lume misterioasă a indistincţiei, a nediferenţierii, a comuniunii inefabile, a fuziunii depline, a confundării, a ştergerii tuturor particularităţilor şi limitelor în favoarea nelimitării, pentru a face cu putinţă fuziunea şi consonanţa de la zero la infinit.

Acest semn zodiacal a fost pus sub influenţa sferei subtile de forţă a lui Jupiter, ca factor catalizator de amplificare a anumitor fenomene specifice acestei zodii şi mai ales sub cea a lui NEPTUN, în calitate de arhetip al proceselor enigmatice de disoluţie şi integrare Universală, care se manifestă de la nivelul lutului originar până la fuziunea finală în DIVIN (DUMNEZEU).

Substanţa specifică, subtilă şi profundă a naturii tipologiei PEŞTILOR prezintă aproape totdeauna o extremă plasticitate psihică şi mentală. În lumea sa interioară, plină de taine şi revelaţii divine copleşitoare, în care legăturile (care îi înlănţuie pe ceilalţi) sunt aproape complet dezlegate, forţele subtile de coeziune pot fi anulate cu uşurinţă iar formele se estompează spontan. În cazul naturii intime a nativului PEŞTE, domneşte mai mereu un impresionism aproape transcendent favorizează la cel mai înalt grad permeabilitatea, abandonul, compasiunea, dilatarea dragostea, trăirile complexe emotive. În urma cărora fiinţa umană se dedublează fulgerător şi se îndepărtează realizând o firească detaşare lucidă de ea însăşi, confundându-se până la identificare totală în conştiinţa unei valori autentice care-l depăşeşte şi îl înglobează, asimilându-l unei condiţii mai generale, sublime, divine şi dătătoare de libertate adevărată.

SINTEZA

ATRIBUTE ESENŢIALE: negativ, feminin (YIN, (-)), dublu, fecund, nocturn, tăcut.

ELEMENT SUBTIL (TATTVA) PREDOMINANT: APA (APAS), în aspect mobil, mutabil echilibrant, neutru (SATTVA).

PLANETA GUVERNATOARE: JUPITER şi secundar NEPTUN.

SIMBOLIZEAZĂ: apa şi marea, oceanul, aspectele şi fenomenele mobile, variabile, schimbătoare; persoanele tăcute, discrete, liniştite, ascunse, enigmatice şi disimulante; ospitalitatea, băutura (alcoolul) şi mâncarea bună, animalele mari, disimularea, crima, înşelătoria şi viciul, pericolul de pierdere a reputaţiei şi libertăţii; spitalul şi bolile grave; generozitatea şi filantropia.

GUVERNEAZĂ ÎN PLAN SOCIAL: industria hotelieră, comerţul cu băuturi alcoolice, ospitalitatea, casele de odihnă, azilurile, instituţiile caritabile, sanatoriile, dispensarele, clinicile, spitalele, protecţia providenţială a animalelor şi a celor slabi. Totodată mai semnifică: trădările, crimele, sinuciderile, scandalurile răsunătoare, criminalitatea; serviciile discrete şi obscure, grupările iniţiatice secrete, ştiinţele oculte sau misterioase, manevrele de răzvrătire, trădările, spionajul.

CALITĂŢI: interiorizare creatoare, adaptare rapidă, senzaţii intuitiv-empatice; inspiraţie, misticism, putere de sacrificiu, spiritualitate; tendinţe pronunţat mediumice, elevate, ospitalitate şi romantism copleşitor, sensibilitate aleasă şi receptivitate sublimă, imaginaţie uluitoare, generozitate, compasiune, înţelepciune, sentimentalism pur, afectivitate puternică, idei geniale.

DEFECTE: indecizie, impresionabilitate exagerată, tendinţe către înşelătorie, disimulare, cultul excesiv al senzaţiilor, atracţie vicioasă pentru băuturi alcoolice şi stimulente care ruinează sănătatea, gusturi bizare, morbide. Tendinţă înnăscută către nelinişte, exces de imaginaţie care exacerbează scufundarea în himeric; sensibilitate dizarmonioasă, afectată, lipsa stoicismului.

CORESPONDENŢA PE CORPUL UMAN: labele picioarelor şi tălpile.

CHAKRA CORESPONDENTĂ: SWADHISTHANA (anumite aspecte).

TIPUL DE TEMPERAMENT: limfatic

MOD: mutabil.

CE ARE CARACTERISTIC: simţul auzului muzical, estetic.

ATITUDINEA SPIRITUALĂ: psihism (aspectul uman).

PEŞTII = supunere – „eu cred”.

LECŢIA SA: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este compasiune iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este TOTUL, pentru a înţelege în final că amorul este etern şi divin.

TREBUIE SĂ DEZVOLTE: VOINŢA, REALISMUL.

TREBUIE SĂ EVITE: alcoolul, drogurile, îngăduinţa excesivă faţă de propriile slăbiciuni şi defecte.

 CURSURI ASTROLOGIE

 

,

Navigare în articole

admin

Maestru în Reiki Usui, Reiki Tibetan, Karuna, Shambala..... Grand Minister (Melchizedek).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *